fbpx

Kazimiero Simonavičiaus universiteto (KSU) Teisės ir technologijų institutas – ilgiausią istoriją turintis Universiteto padalinys, 2003 – 2011 m. veikęs kaip Vilniaus verslo teisės akademija ir 2012 m. tapęs KSU dalimi. Šiuo metu institute organizuojamos vientisosios (suteikiančios teisės magistro kvalifikacinį laipsnį) ir pusantrų metų trukmės Teisės magistro studijos.

Teisės ir technologijų institute skatinama akademinė lyderystė, atvirumas ir lankstumas, kai akademinio personalo branduolys formuojamas pagal kuriamą ar vykdomą studijų programą. Viena svarbiausių Teisės ir technologijų instituto vertybių – atvirumas pokyčiams.

Teisės studijų programa yra neatsiejama nuo socialinės aplinkos, tiesiogiai reflektuoja su ekonomine, politine ir kultūrine visuomenės raida, todėl tiek teisė, tiek teisingumo ir teisėtumo sampratos kyla iš visuomeninių santykių, jų formavimosi ypatumų ir šių santykių kuriamų rezultatų.

Paprastai teisės studijos yra skirtos parengti kvalifikuotus teisės specialistus, gebančius dirbti visose teisinėse institucijose, t. y. būti teisėju, advokatu, notaru, antstoliu ir užsiimti kita teisine veikla.

Teisininko kvalifikaciją turintis asmuo privalo būti socialiai atsakingu – nuo jo profesinių žinių, turimų gebėjimų, asmeninių savybių, vertybių sistemos tiesiogiai priklauso ne tik konkrečios veiklos sėkmė, bet ir pačios visuomenės vertybinės orientacijos, pagrįstos teisingumo, sąžiningumo, teisėtumo puoselėjimu, lygybės, pagarbos žmogui siekiu, teisės viršenybės pripažinimu ir įstatymų laikymusi. Dabarties teisininkui keliami itin aukšti etiniai reikalavimai, greta kurių ne mažiau svarbus ir jo socialiai atsakingas elgesys, atsakomybė visuomenei.

Teisės ir technologijų instituto tikslas – rengti aukščiausios kvalifikacijos teisės specialistus.

2021-2025 m. Teisės ir technologijų instituto studijų programų komitetą sudaro:

  1. Prof. dr. Dalia Perkumienė – pirmininkė
  2. Prof. dr. Raimundas Kalesnykas
  3. Doc. dr. Karolis Kaklys
  4. Doc. dr. Giedrius Nemeikšis
  5. Doc. dr. Olena Sviatun
  6. Lekt. Olegas Beriozovas – sekretorius
  7. KSU Studentų atstovybės deleguotas atstovas – Junda Rajeckaitė
  8. Lietuvos antstolių rūmų atstovas – Dovilė Satkauskienė (socialinis partneris)

Teisės ir technologijų instituto vadovas

doc. dr. Karolis Kaklys

Karolis Kaklys yra teisės mokslų daktaras, ilgametis KSU teisės ir technologijų instituto dėstytojas – docentas, advokatas, Lietuvos Advokatūros Regionų komiteto vicepirmininkas, advokatų kontoros TEMIDĖ vadovaujantysis partneris. 2021-2023m. kadencijai yra išrinktas Lietuvos Jaunųjų Advokatų Asociacijos valdybos nariu, 2021-2025m. kadencijai yra išrinktas Kazimiero Simonavičiaus universiteto teisės ir technologijų instituto tarybos nariu, 2011-2015m., 2015- 2019m., 2019-2023m. kadencijose išrinktas Druskininkų savivaldybės tarybos nariu. 2011- 2012m. dirbo Lietuvos Respublikos Seimo vicepirmininko patarėju. Karolis yra parengęs ir publikavęs eilę mokslo darbų, tiek Lietuvos, tiek tarptautiniuose leidiniuose. Iki šiol aktyviai užsiima moksline veikla. Mokslinių tyrimų kryptis – LR vietos savivalda. Prieš pradedant teisininko karjerą, Karolis turėjo nuosavą verslą, buvo skirtingų įmonių direktorius, akcininkas ir padalinių vadovas. Gerai įvaldęs tris užsienio kalbas: anglų, rusų, lenkų. Gyvenime vadovaujasi auksine taisykle – „elkis su kitais taip, kaip norėtum, kad kiti elgtųsi su tavimi“.

Afilijuotas Profesorius Ralf Rogowski

Ralf Rogowski prisijungė prie Varviko Teisės mokyklos 1993 m., prieš tai dėstė Lankasterio universitete ir Berlyno Free universitete. Daugelį metų buvo Teisės ir Sociologijos programos direktoriumi bei Varviko universiteto Socialinės teorijos centro vadovu. Jis buvo vizituojantis profesorius Florencijos universiteto Teisės fakultete, Turino universitete ir Modenos universiteto Marco Biagi fonde. 2006 m. jis buvo Niujorko universiteto Teisės mokyklos vyresnysis Emile’io Noelio stipendininkas, taip pat lankėsi Viskonsino, Madisono, Konstancos ir Mastrichto universitetuose. Profesorius ilgą laiką dirbo moksliniu bendradarbiu Wissenschaftszentrum für Sozialforschung (WZB) Berlyne. Nuo 1996 m. jis yra knygų serijos “Šiuolaikinės teisės ir politikos studijos” (Studies in Modern Law and Policy) vyriausiasis redaktorius, o nuo 2012 m. kartu su S. Karstedtu ir D. Taenzleriu – knygų serijos “Teisė, nusikalstamumas ir kultūra” (Law, Crime and Culture) redaktorius.

Teisės studijų programos

Teisės magistras

Nuolatinės-sesijinės studijos – 5 m.
Nuotolinės studijos – 5 m.
Studijos lietuvių kalba
Vilnius, Klaipėda

Skaityti daugiau

Kontaktai:

Teisės ir technologijų Studijų ir mokslo vadovas
Olegas Beriozovas
olegas.beriozovas@ksu.lt
+370 609 14472