fbpx

Spalio 17–19 d.  Kazimiero Simonavičiaus universitete lankysis Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) sudaryta tarptautinė ekspertų grupė, kuri vertins Universiteto vykdomą veiklą.

Išorinio vertinimo grupės nariai jau turėjo galimybę susipažinti su KSU savianalizės rengimo grupės parengtu savianalizės suvestinės dokumentu ir dabar tolimesniam vertinimui susitiks su KSU bendruomene. Trijų dienų trukmės vizito metu ekspertai susitiks su Universiteto rektore, Tarybos bei Senato nariais, akademinių padalinių vadovais, administracijos darbuotojais, dėstytojais, tyrėjais, studentais ir studentų atstovybės nariais, absolventais, socialiniais partneriais ir kitais su Universiteto vykdoma veikla susijusiais asmenimis. Vizito metu ekspertų grupė taip pat apžiūrės ir vertins KSU turimą infrastruktūrą ir susitiks su asmenimis, atsakingais už materialiąją bazę.

Su išsamia KSU veiklos išorinio vertinimo vizito darbotvarke galima susipažinti KSU vertinimo darbotvarkė