fbpx

Kazimiero Simonavičiaus universitetas nuolat siekia, kad vykdomos studijos atitiktų aukščiausius kokybės reikalavimus. Universiteto studijų programos reguliariai vertinamos ne tik nacionaliniu, tačiau ir tarptautiniu lygiu. 2023 m. gegužės 10 d. tarptautinė ekspertų grupė vertins Universiteto vykdomas Vadybos krypties studijas. Šis vertinimas, organizuojamas Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC), yra svarbi Universiteto vykdomų studijų kokybės užtikrinimo dalis.

Vadybos krypties studijos ir joms priklausančios Aviacijos vadybos bakalauro bei Organizacinių inovacijų ir vadybos magistro studijų programos tarptautinės ekspertų grupės bus vertinamos pirmą kartą pagal Studijų kokybės vertinimo centro sudarytą Studijų krypčių išorinio vertinimo planą.

Ekspertai jau turėjo galimybę susipažinti su Vadybos krypties studijų savianalizės rengimo grupės parengtu vykdomų studijų savianalizės suvestinės dokumentu ir dabar tolimesniam vertinimui susitiks su KSU bendruomene: studentais, dėstytojais, administracija, absolventais bei studijų programų įgyvendinime dalyvaujančiais socialiniais partneriais.

Su vertinimo darbotvarke galite susipažinti čia:  KSU Darbotvarkė

Kazimiero Simonavičiaus universitete įvyko mokymai apie inovatyvius skaitmeninius įrankius ir metodus „Inovatyvūs skaitmeniniai įrankiai ir metodai besikeičiančiose mokymo(si) aplinkose“, skirti dėstytojams, studentams, mokytojams, edukatoriams ir visiems besidomintiems mokymo ir mokymosi naujovėmis.
Organizuojamuose mokymuose Verslo inovacijų mokyklos vadovė, dokt. Deimantė Žilinskienė pristatė Erasmus+ projekto ,,ACCEPT THE CHALLENGE! – Gamification IN on-line higher EDucation (GamifINED) (Projekto laikotarpis – 2021 – 2022 m., Projekto nr. 2020-1-PL01-KA226-HE-096034, Projekto partneriai: University of Information Technology and Management in Rzeszów, Lenkija, Kazimieros Simonavičiaus universitetas, Lietuva, Comenius University in Bratislava, Slovakija, University of Murcia, Ispanija), pasiektus rezultatus, pristatė sužaidybinto mokymo mokslinių tyrimų atradimus ir įžvalgas, diskutavo apie sužaidybinto mokymo ir mokymosi metodus, siekiant aktyvaus ir efektyvaus dalyvavimo mokymosi procese.
Sparčiai ugdymo procese įsigalint įvairioms edukacinėms technologijoms bei vis dažniau veikloms persikeliant į virtualią erdvę ypač svarbu tampa išmanyti įvairius bei tinkamiausius skaitmeninius įrankius bei metodus, kad mokymo ir mokymosi procesas būtų ir įdomus, ir efektyvus.
Ačiū visiems, gausiai dalyvavusiems mokymuose!

Gruodžio 15 d. 16:00 val. vyks atvira paskaita “”Netflix” hitas “Kalmaro žaidimas” – žmogaus ir mūsų gyvenamojo pasaulio anatominis pjūvis”. Paskaita skirta praėjusių metų (2021) Netflix superhito „Kalmaro žaidimas“ (rež. Hwang Dong-hyukas) psichologiniams ir filosofiniams aspektams aptarti. Tokio aptarimo dingstis – viename iš serialo epizodų sušmėžavusi žymaus prancūzų psichoanalitiko, psichiatro ir filosofo Jacques‘o Lacano tekstų rinktinė „Geismo teorija“. Seriale plėtojamos idėjos apie žmogaus ir visuomenės prigimtį aiškiai sufleruoja, kad nuoroda į minėtą leidinį yra ne atsitiktinė, o esminė detalė. Serialas yra tiesiog persmelktas lakaniškąja tematika, todėl analizuojant „Kalmaro žaidimą“ Lacano teorija gali tapti raktu, atveriančiu iš pirmo žvilgsnio sunkiai pastebimas siužetines plotmes.

Paskaitos autorius Mantautas Ruzas – Kazimiero Simonavičiaus universiteto (KSU), Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos (VDU ŠA) ir Socialinių mokslų kolegijos (SMK) lektorius. Dėsto Šiuolaikinės populiariosios kultūros analizę ir kritiką, Švietimo filosofiją, Komunikacijos teoriją, XX-XXI a. filosofiją ir etiką, Medijų filosofiją, Literatūros filosofiją.

Moksliniuose ir mokslo populiarinimo leidiniuose yra paskelbęs publikacijų, skirtų Thomo Kuhno, Michelio Foucault, Jeano Baudrillard‘o ir Arvydo Šliogerio filosofijai. Taip pat kultūros savaitraščiuose yra publikavęs tekstų, nagrinėjančių Franzo Kafkos kūrybą, Jeano Luco Godard‘o filmų ir Gilles‘io Deleuze‘o filosofijos sąsajas.

Atvirą paskaitą organizuoja KSU Verslo inovacijų mokykla.

Registracija: https://forms.office.com/e/k8JEMFpcqY iki gruodžio 14 d.

 

Lapkričio 28 d. Kazimiero Simonavičiaus universitete įvyko Ekspertinis renginys – diskusija ,,Skaitmeninių duomenų inovacijos”.
Diskusijos metu mokslininkai, viešojo ir privataus sektorių atstovai diskutavo apie duomenų pokyčius bei jų reikšmę, kokios duomenų inovacijos mūsų laukia netolimoje ateityje, su kokiomis problemomis susiduriama ir ką galima padaryti geriau?
Diskusijoje dalyvavo ir savo įžvalgomis dalijosi:
prof. dr. Tomas Krilavičius, KSU | Kazimiero Simonavičiaus universitetas Vyriausiasis mokslo darbuotojas, Vytauto Didžiojo universiteto Informatiko fakulteto dekanas;
Žygimantas Matijošaitis, Danske Bank Duomenų analitikos ir inžinerijos komandos vadovas AML peržiūros departamente
dr. Daiva Lukšaitė – socialinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos mokslo krypties daktarė, Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba Dokumentų ir archyvų valdymo ir naudojimo skyriaus vedėja, laikinai atliekanti Lietuvos vyriausiojo archyvaro funkcijas;
Mindaugas Kežionis, įmonės ,,Sign on Tab” direktorius.
Diskusiją moderavo:
Vaidotas Ramonas, Ryšių reguliavimo tarnyba Skaitmeninių paslaugų departamento direktorius.
Dėkojame dalyviams už įdomias ir vertingas įžvalgas!
We kindly invite you to open lecture “Start-up creation crash course” by start-up creator Aleksej Kurilčik
“I built the tallest snowman in Lithuania and explained how to repeat it step-by-step on YouTube. My colleagues and I built a 2M € evaluated start-up two years later. This time I want to do a live “guide” – Former BBright startup co-founder
I will tell the story of our start-up’s development from the inside. You will see how we, as a group of students, progressed step by step from a 0 € idea to a 2.000.000 € evaluated EdTech start-up”, – Aleksej invites all to his open lecture and he will answer all tricky questions how to become from zero to hero.
2022 12 13 d. 16:00 val.
Live & Online