fbpx

KSU Teisės vientisųjų studijų programos studentai dalyvavo NORDPLUS intensyviame kurse „Saugumas ir darni plėtra“.

Paskutiniais metais saugumo klausimai tapo aktualūs ir Baltijos bei Šiaurės šalims. Pasaulis susiduria su tokiais iššūkiais kaip migracija, skirtingų kultūrų įtakoti konfliktai, kibernetinės atakos ir kitais naujais iššūkiais. Todėl atsiranda poreikis aukštos kokybės mokymams saugumo srityje.

Liepos 19-29 d. Kurso metu studentai įgijo žinių apie saugumo taktikų saugomoms svetainėms įvertinimą, taktinio planavimo ir įgyvendinimo metodus grėsmių prevencijai ir jų teisinį reguliavimą; visapusišką faktų, teorijos ir sąsajų išmanymą, būtiną atliekant su darbu susijusias užduotis, asmeniniam augimui ir tobulėjimui, tvarumui ir socialinei integracijai. Kursas apėmė temas apie streso valdymą kritinėse situacijose, globalizaciją ir tarpkultūrinę komunikaciją, komandos formavimą, aktyvų pilietiškumą.

Šiame kurse dalyvavo bakalauro ir magistrantūros studentai iš Latvijos, Lietuvos, Estijos ir Suomijos. Paskaitas ir praktinius seminarus vedė dėstytojai iš 5 partnerių universitetų bei kviestiniai praktikai profesionalai.

Kursą įgyvendina Turibos universitetas (Latvija), Kazimiero Simonavičiaus universitetas (Lietuva), Talino technologijos universitetas (Estija), Satakuntos taikomųjų mokslų universitetas (Suomija) ir Laurea taikomųjų mokslų universitetas (Suomija). Projektas finansuojamas NORDPLUS aukštojo mokslo programos. Projekto Nr. NPHE-2022/10333.

Kazimiero Simonavičiaus universitetas įsijungė į European Parliament to Campus iniciatyvą! Vasario 25 d. KSU Teisės studijų programos studentams paskaitą “ES vaidmuo stiprinant žmogaus teises, įstatymų viršenybę bei demokratiją” skaitė buvęs Europos Parlamento narys Hans-Olaf Henkel. Paskaitos metu studentai diskutavo su kviestiniu lektoriumi bei KSU profesore dr. Dalia Perkumiene taip praturtinant studijas tarptautine patirtimi. Paskaitos tema buvo ypač aktuali dabartiniame įvykių Ukrainoje kontekste.

Lektorius išsilavinimą įgijo Hamburgo ekonomikos ir politikos universitete. 2014-2019 m. buvo Europos Parlamento narys: ėjo vadovaujančias pareigas Pramonės, tyrimų ir energetikos komitete, dalyvavo Išmetamųjų teršalų matavimų automobilių sektoriuje tyrimo komiteto bei Žmogaus teisių pakomitečio veikloje. Daugiau informacijos apie lektoriaus veiklą Europos Parlamente galite rasti čia.

Paskaita organizuota bendradarbiaujant su Buvusių Europos Parlamento narių asociacija (FMA), kuri vienija virš 800 buvusių Europos Parlamento narių. Jos tikslas – informuoti Europos Sąjungos piliečius apie ES politiką, sprendimus, institucijas ir galimybes dalyvauti teisėkūroje bei kurti geresnę Europą įtraukiant buvusius europarlamentarus į savo darbą.

Daugiau informacijos apie KSU Teisės studijų programą kviečiame skaityti mūsų tinklapyje: https://ksu.lt/priemimas/bakalauro-studijos/teise/

Džiaugiamės galėdami pristatyti naują KSU Teisės ir technologijos instituto mokslininkų grupės ir kolegų iš Lietuvos bei užsieno aukštųjų mokyklų bendrai išleistą mokslinę monografiją „Sustainable Development Of Law And Management In The Current World“ (liet. „Darni teisės ir vadybos plėtra šiuolaikiniame pasaulyje“), kur tyrinėjamos darnaus teisės ir vadybos vystymosi galimybės.

Monografijos tikslas – skatinti viešą Lietuvos ir tarptautinių mokslininkų mokslinę diskusiją, iškeliant šiuolaikinės teisės ir vadybos problemas bei iššūkius tarptautinės teisės, komercinės, šeimos, baudžiamosios, aplinkosaugos ir kitų teisės šakų kontekste.
Tikimės, jog monografija „Sustainable Development Of Law And Management In The Current World“ (liet. „Darni teisės ir vadybos plėtra šiuolaikiniame pasaulyje“), suteiks galimybę kritiškai ir kūrybiškai permąstyti problemines tarptautinės teisės sritis bei galimus vadybinius sprendimus ir pateiks naujoviškų požiūrių, sprendžiant kylančias problemas.

Nuoširdžiai dėkojame visam autorių kolektyvui už puikiai atliktą darbą: Dalia PerkumieneOlegas Beriozovas (Editors); Csongor Herke, Özgür Oğuz, Katarzyna Marcinkiewicz-Marszałek, Antonio Silva, Anıl Berk, Gümüş Emre Çiloğlu, Nisa Nur Altun, Büşra Çoban, Erika Farkas-Csamangó, Ferdi Yıldırım, Biruta Švagždienė, Bohdan Diachenko, Anil Berk Gümüş, Büşra Çoban, Aistė Lukšaitė, Giedrius Nemeikšis, Oleksandr Matvieiev, Oleksandra Puzanova, Stanislav Kunts, Raimundas Kalesnykas, Andrzej Gołębiowski, Aneta Montano, Violeta Naujokienė, Dalia Perkumienė, Manuel de Peralta Carrasco, Herke Csongor, Sigita Šimbelytė, Dovilė Bukauskaitė, Viktorija Tverijonienė, Laura Seržintienė, Angel Acedo Penco, Cristina Cintora Egea, Olegas Beriozovas, Leonardo B. Pérez Gallardo, Anabel Puentes Gómez, Kristina Ratautaitė, Vaiva Žimontienė, Monika Razutytė, Regina Andriukaitienė, Nijolė Petkevičiutė, Daiva Buksnienė, Rasa Pranskunienė, Monika Česaitė, Bidemi Yemi Bakare, Airida Gotovtė, Tomas Butvilas, Deimantė Žilinskienė, Konstantinos Kalligiannis, Sergejus Neifachas, Tomas Butvilas, Aidas Vasilis Vasiliauskas, Olga Navickienė.

Monografiją galite paskaityti ir elektroniniu formatu: https://lnkd.in/ghNSRiaX

KSU sveikiname naują studentų grupę, kuri pradėjo studijas Europos Sąjungos teisės dvigubo diplomo magistro studijų programoje! Ši studijų programa vykdoma kartu su Taraso Ševčenkos nacionaliniu universitetu Kijeve (Ukraina).
Pirmojo susitikimo su studentais iš Ukrainos metu buvo pristatytas Kazimiero Simonavičiaus universitetas, studentai supažindinti su studijų dalykais bei dėstytojais. Šį semestrą studentai susipažins su Europos bankų teisės teorija ir praktika, advokatūra, mokesčių teisiniu reguliavimu, prekybos ir verslo teise, komercinėmis sutartimis. Visi studentai per pavasario semestrą turės paruošti mokslinius straipsnius Europos Sąjungos teisės aktualijų temomis, sudalyvauti ir parengti pranešimus tarptautinėje mokslinėje konferencijoje “Teisė, dirbtinis intelektas ir technologijos – ateities įžvalgos tarptautiniame kontekste“, kuri bus organizuojama š.m. gegužės 5-6 d.
Kaip teigia Teisės ir technologijų instituto Studijų ir mokslo vadovas Olegas Beriozovas, ši dviguba programa sukurta bendradarbiaujant su Taraso Ševčenkos nacionaliniu universitetu Kijeve (Ukraina) ir atliepiant šių dienų aktualijas, vykstančias Europos Sąjungoje. Ji skirta visiems būsimiems studentams, kurie nori savo karjeros siekti Europos Sąjungos instituciniame lygmenyje. Programos metu studentai gebės integruoti daugiapakopio teisinio reglamentavimo žinias į vieningą visumą ir priimti kompleksinius sprendimus tiek nacionaliniu lygmeniu, tiek Europos Sąjungos lygmeniu, įvairių studijų dalykų metu išmoks teisiškai vertinti ir remiantis moksliniais metodais analizuoti atskirų Europos Sąjungos vidaus politikos reglamentavimą tarptautinių teisės normų kontekste. Mūsų su partneriais tikslas – paruošti profesionalą, kuris gebėtų Europos Sąjungos teisinio reguliavimo pagalba rasti tinkamą sprendimą šiandienos esamų įvykių kontekste.
Daugiau informacijos apie programą galite rasti mūsų tinklapyje: https://ksu.lt/en/master-studies/european-union-law-online/

Klaipėdos skyriaus studijų koordinatorė E. Stonkuvienė (KSU nuotr.)

Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto Klaipėdos skyrius yra vienintelė vieta Klaipėdos regione, kur galima įgyti universitetinį Teisės išsilavinimą. Apie tai, kuo ypatingos Teisės studijos Klaipėdoje, pasakoja šios programos dėstytoja, advokatė Asta Jakštienė bei Teisės fakulteto Klaipėdos skyriaus studijų koordinatorė Emilija Stonkuvienė.

Kuo ypatingos Teisės studijos Klaipėdoje? 

E. Stonkuvienė: Tai vienintelės universitetinės Teisės studijos Vakarų Lietuvoje.

A. Jakštienė: Didelę dalį teisės dalykų studentams dėsto teisės srities specialistai-praktikai, dirbantys teisme, prokuratūroje, advokatūroje, antstolių kontorose, valstybės tarnyboje ir kt.

Kaip vyksta Teisės studijos Klaipėdoje?

E. Stonkuvienė: Studijos yra puikiai pritaikytos dirbantiems žmonėms, paskaitos vyksta savaitgaliais. Paskaitose yra nagrinėjama ne tik teorija, bet ir šiai dienai aktualūs klausimai bei problemos, vyksta diskusijos, praktinių užduočių sprendimas.

A. Jakštienė: Atsisakyta įprasto paskaitų modelio, kai dėstytojas kalba, o studentai tik klauso ir konspektuoja. Vyksta diskusijos, seminarai, praktiniai užsiėmimai, kurių metu analizuojami konkrečios teisės nuostatų taikymo situacijos, pritaikoma teismų praktika, sprendžiami uždaviniai, studentai skatinami argumentuoti savo siūlomus sprendimų variantus, taip pat kurti (teisės aktų, sutarčių ir kitus projektus).

Studentams suteikiama galimybė praktikuotis teisme, prokuratūroje, advokatūroje, kitose specializuotose teisės krypties įstaigose. Naudojama kaupiamojo balo sistema. Tai reiškia, kad paskaitų, seminarų, kolokviumo ir kitų atsiskaitymų pažymiai sudaro didelę galutinio pažymio dalį. Taip teisės studijų Klaipėdoje metu skatinama studijuoti viso semestro metu, todėl egzaminą laikyti gali tik minimalų kaupiamąjį balą surinkę studentai.

Kas dažniausiai renkasi studijas Klaipėdoje?

E. Stonkuvienė: Studijas Klaipėdoje dažniausiai renkasi žmonės jau turintys teisinių žinių pamatą. Studentai, baigę neuniversitetines teisės studijas.

A. Jakštienė: Studijas Klaipėdoje dažniau renkasi teisės srityje dirbantys ar su teise kasdien susiduriantys asmenys, kuriems reikalingas teisinis išsilavinimas, tačiau studijuoja ir vidurinį išsilavinimą įgiję studentai.

Kas sudaro dėstytojų komandą?

A. Jakštienė: Didelę dalį teisės dalykų studentams dėsto teisės specialistai-praktikai, dirbantys teisme, prokuratūroje, advokatūroje, antstolių kontorose, valstybės tarnyboje ir kt.

Ar yra kokių nors skirtumų tarp Teisės studijų Vilniuje ir Klaipėdoje? Kokių?

E. Stonkuvienė: Turbūt nėra, bet lyginant su studijomis kituose universitetuose, galėčiau išskirti tai, kad paskaitos vyksta mažesnėmis grupėmis, todėl išsivysto glaudesnis ryšys tarp studentų ir dėstytojų. Lengviau vesti diskusijas, aptariama daugiau studentams rūpimų klausimų.

A. Jakštienė: Teisės studijos Klaipėdoje suteikia išskirtinę galimybę įgyti teisinį išsilavinimą Klaipėdos mieste, nevykstant į Vilniaus miestą.

Kodėl verta rinktis Teisės studijas Klaipėdoje?

 E. Stonkuvienė: Universitetinės Teisės studijos Klaipėdoje pirmiausia patogios geografiniu požiūriu. Tai puiki galimybė įgyti ar pagilinti Teisės žinias ir jas pritaikyti profesinėje veikloje.

A. Jakštienė: Teisės studijų Klaipėdoje metu rengiami teisininkai, kurie išmano Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisę, geba ne tik pritaikyti teisę, bet ir dalyvauti jos kūrime, etiškai patarti ir atstovauti klientams, efektyviai spręsti ginčus. Todėl baigę teisės studijas Klaipėdoje savo žinias gali pritaikyti įvairiose teisės srityse ir įstaigose (teisme, prokuratūroje, advokatūroje, notariate, antstolių darbe ir kt.).

 

Daugiau apie Teisės studijų programą skaitykite čia: https://bit.ly/2O8Ify1

Teisės fakulteto prodekanas Olegas Beriozovas

Kas yra vientisosios Teisės studijos? Kokias karjeros perspektyvas suteikia teisininko išsilavinimas? Ar galima studijuoti Teisę universitete, įgijus išsilavinimą kolegijoje? Šie ir daugelis kitų klausimų kyla besidomintiems Teisės studijomis Kazimiero Simonavičiaus universitete (KSU). Į juos atsako Teisės studijų programos vadovas, Teisės fakulteto prodekanas Olegas Beriozovas.

Kodėl KSU Teisės studijos trunka 5 metus? Kodėl tai naudinga?

Lietuvoje teisininkui magistro laipsnis yra tiesiog būtinas, jei norite kilti karjeros laiptais bei pretenduoti į vadovaujamas pareigas: tai nurodo valstybės nustatyti reikalavimai. Žinodami tai, sukūrėme vientisąją Teisės studijų programą, sujungiančią bakalauro ir magistro studijas. Studentui tai naudinga, nes sutaupo 1,5 metų ir greičiau įgyja Teisės magistro laipsnį. Tai taip pat padeda studentams nesiblaškyti ir kryptingai siekti teisininko kvalifikacijos.

Ar programa turi specializacijas?

Šiuolaikiniai teisininkai turi būti plataus profilio specialistai, todėl programa tikslingai neturi specializacijų. Atsižvelgiant į darbdavių lūkesčius, programa sumodeliuota taip, jog mūsų studentai išmano plataus spektro teisės dalykus: nuo ieškinio rengimo teismui iki viešųjų pirkimų procedūrų, teisės aktų pataisų ar spragų identifikavimo.

Ar gali KSU Teisę studijuoti kolegijų teisės absolventai? Kokia jų priėmimo ir studijų tvarka?

Gali. Šiuo metu KSU siūlo geriausią pasiūlymą laiko ir kainos atžvilgiu norintiems tęsti studijas po kolegijos baigimo. Stojantieji, įgiję Teisės srities išsilavinimą kolegijoje, yra automatiškai keliami į trečią Teisės studijų kursą bei studijuoja tą pačią studijų programą kaip ir kiti studentai, studijuojantys KSU nuo pirmo kurso. Išlyginamųjų studijų dalykai integruojami į studijų programą: studentams sudaromi individualūs studijų planai. Studijos trunka 3 metus ir suteikia Teisės magistro laipsnį. Norintys studijuoti KSU turi pateikti stojimo dokumentus (nurodyta priėmimo tvarkoje).

Kas sudaro programos dėstytojų komandą?

Didžioji dalis dėstytojų yra mokslinį laipsnį turintys akademikai ir teisės srityje dirbantys praktikai.

Kokiu tvarkaraščiu vyksta Teisės studijos? Kam tai patogu?  

Suprasdami, jog didžioji dalis būsimų studentų jau dirba arba planuoja dirbti, studijos vyksta kas antrą savaitgalį. Taip patogu kiekvienam planuotis savo laiką, taip pat studentams, gyvenantiems kituose miestuose.

KSU Teisę studijuoti galima ne tik įprasta, bet ir nuotoline forma. Kaip vyksta šios studijos? Kuo jos skiriasi nuo įprastų nuolatinių studijų?

Šios studijos patogios tuo, jog studentas gali būti bet kurioje pasaulio vietoje ir studijuoti KSU. Programa pritaikyta prie dirbančio žmogaus poreikių ir visiškai netrukdo jūsų darbui, laisvalaikiui ar keliavimui. Tereikia turėti kompiuterį arba kitą išmanųjį įrenginį ir galite dalyvauti paskaitose, kad ir kur bebūtumėte.

Studijos vykdomos „Moodle“ ir „Zoom“ platformose. Studijų tvarkaraštis patogus tuo, jog paskaitos vyksta įvairiu metu: dieną, vakare, savaitgalį. Jei negalite laiku prisijungti prie paskaitos, bet kuriuo kitu metu galite peržiūrėti jos įrašą ar individualiai konsultuotis su dėstytoju. Paskaitų įrašai, medžiaga, atsiskaitymai – viskas įkeliama į „Moodle“ sistemą, kur juos pasiekti galite jums patogiu metu. Fiziškai į universitetą atvykti reikia tik du kartus per mokslo metus: į sausį ir birželį vykstančias 2 savaičių sesijas ir egzaminus.

KSU Teisės studijos vykdomos ir Klaipėdoje. Kuo ypatingas Teisės fakulteto Klaipėdos skyrius?

Šis KSU padalinys unikalus tuo, jog yra vienintelis Vakarų Lietuvoje, vykdantis universitetines Teisės studijas.

Kokias karjeros perspektyvas suteikia Teisės studijų programa?

Šiandienos aktualijos ir karantino laikotarpis dar kartą parodė, jog teisė apima visas sritis. Be teisinio reguliavimo negalime išspręsti problemų visuomenėje. Ne tik dabar, bet ir ateityje reikės dar daugiau teisininkų sveikatos, kibernetinio saugumo, inovacijų ir dirbtinio intelekto srityse. Kasmet plačioje teisės srityje atsiranda vis daugiau perspektyvų, todėl kiekvienas gali atrasti save teisėje.

Kaip sekasi KSU Teisės absolventams?

Apie 50 proc. studentų jau dirba studijų metu, iškart po studijų baigimo šis skaičius išauga iki 80 proc. Galime pasigirti, jog mūsų absolventai tampa advokatais, teisėjais, kuria savo teisinių paslaugų įmones, dirba Valstybės tarnyboje ar kuria karjeras užsienyje. Turime sėkmės istorijų, kai KSU Teisės studijų programa padėjo studentui įsitvirtinti tarptautinėse kompanijose vadovų pozicijose.

Kam rekomenduotumėte studijuoti Teisę KSU?

Teisės yra unikalus mokslas, kuris padeda save atrasti ir panaudoti įgytas žinias ne tik profesiniame, tačiau ir asmeniniame gyvenime. Baigę šią studijų programą galėsite patys savarankiškai teikti konsultacijas savo draugams, artimiesiems, pažįstamiems. Sugebėsite analizuoti sudėtingą teisinį reguliavimą. Todėl rekomenduoju kiekvienam, norinčiam turėti universalų išsilavinimą.

 

Daugiau apie Teisės studijų programą skaitykite čia: https://bit.ly/2YXg1LB

Olegas Beriozovas

Pagal 2019 metais atliktą Europos Sąjungos tyrimą, Lietuvoje socialiniu tinklu „Facebook” naudojasi daugiau nei 60 proc. visų gyventojų. Tai rodo, jog šis socialinis tinklas tampa neatsiejama gyvenimo būdo dalimi, tačiau retas vartotojas susimąsto apie tykančią riziką. Apie tai kalbamės su Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto prodekanu Olegu Beriozovu.

Kalbant apie socialinio tinklo vartotojus, kuri amžiaus grupė yra pati pažeidžiamiausia?

Patys pažeidžiamiausi yra nepilnamečiai. Remiantis statistiniais duomenimis Lietuvoje „Facebook” socialiniu tinklu naudojasi beveik 1,7 mln. gyventojų. Pati didžiausia grupė yra žmonės nuo 18 iki 34 metų, kurią sudaro net 48 proc.  visų vartotojų.  Antra grupė pagal dydį yra nuo 35 iki 54 metų, ją sudaro 34 proc. visų gyventojų, pati mažiausia, bet  pažeidžiamiausia grupė yra nepilnamečiai, kurie sudaro 9 proc. visų vartotojų.

Kokią riziką patiriame naudodamiesi „Facebook” socialiniu tinklu?

Peržvelgę Lietuvos teismų praktiką, galime matyti tendencijas, jog daugėja nusikalstamos veikos, kuri vyksta elektroninėje erdvėje. Šiandien tai sunkiausiai tiriami nusikaltimai, nes būsimi nusikaltėliai gali keisti savo lokaciją ir tapatybę.

Kalbant apie socialinius tinklus, „Facebook“ išlieka lyderiu. Remiantis 2018 metais pateiktais statistinių tyrimų bendrovių, tokių kaip „Brandwatch“ ir „Statista“, duomenimis kiekvieną mėnesį prie šio tinklo prisijungia 2,27 mln. naujų vartotojų. Net 81 mln. paskyrų yra klastotės. Netikros vartotojų anketos daugiausiai yra naudojamos nusikalstamai veikai atlikti, kurstyti nesantaiką, pyktį, pažeminti kitus vartotojus.

Socialiniame tinkle esantys vartotojai ne visada gali atsirinkti, kuria informacija tikėti ir pasitikėti. Todėl yra svarbus informacinis raštingumas, kai žmogus turi gebėjimą pats atsirinkti ir vertinti gautą informaciją. Kadangi tai opi problema, jau keletą metų Kazimiero Simonavičiaus universiteto ekspertai važinėja po Lietuvos mokyklas ir skaito edukacines paskaitas apie informacinį raštingumą.

Jeigu kažkas įsilaužė į asmeninę socialinio tinklo paskyrą, kur reikėtų kreiptis?

Jeigu matote, jog naudojamasi Jūsų paskyra ar Jūsų tapatybe (rašo Jūsų vardu, viešai šantažuoja, įžeidinėja, grasina, tyčiojasi), turėtumėte kreiptis į Lietuvos ryšių reguliavimo tarnybą, kuri gali padėti išsiaiškinti esamą problemą.

Ir tuo atveju, jeigu matote, kad paskelbtas turinys gali būti neteisėtas ar žalingas kitiems visuomenės nariams, būtinai apie tai informuokite. Ryšių reguliavimo tarnyba tiria pranešimus apie internete rastą žalingą ir neteisėtą turinį, konsultuoja socialinių tinklų naudotojus dėl neteisėtai paskelbtos asmeninės informacijos, užgrobtų paskyrų susigrąžinimo, tinkamų saugumo ir privatumo nustatymų socialiniuose tinkluose.

Jeigu matote, jog į Jūsų paskyrą bandoma įsilaužti, sukčiauti ir panašiai, apie tai turite pranešti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui.

Kaip galime apsaugoti savo duomenis?

Norint apsaugoti savo asmeninius duomenis svarbu laikytis šių pagrindinių principų: kontroliuoti viešinamą informaciją, neviešinti „nepatogios“ informacijos, nespausti įtartinų nuorodų, pasikeisti socialinio tinklo nustatymus, pasitikrinti, kokia informacija apie jus pasiekiama internete, ir, žinoma, visada būti budriam.  Taip pat „Facebook“ socialinio tinklo nustatymuose galite nurodyti savo patikimus draugus (Trusted Contacts), kurie gali padėti, jeigu kiltų problemų su Jūsų paskyra.

Jeigu jau buvo įsilaužta į Jūsų socialinio tinklo paskyrą, galite tiesiogiai pranešti „Facebook“, tačiau pildydami paraiškos formą, naudokitės kitu kompiuteriu, nes kompiuteris, kuriuo naudojotės anksčiau, gali būti nesaugus.

 

Naudingos nuorodos:

Lietuvos ryšių reguliavimo tarnyba 

Švarus internetas

Nacionalinis kibernetinis saugumo centras 

Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės vientisųjų studijų programos studentų baigiamųjų darbų gynimai vyks gegužės 22-23 dienomis. Gegužės 22 d. baigiamuosius darbus ginsis Vilniuje studijuojantys studentai, gegužės 23 d. – studijuojantys Klaipėdoje. Gynimų pradžia – 10 val. Gynimai vyks naudojantis „Zoom“ platforma.

Baigiamųjų darbų gynimai yra vieši. Norinčius stebėti transliaciją kviečiame registruotis el. p. studijos@ksu.lt nurodant savo vardą, pavardę, el. pašto adresą ir telefono nr. Užsiregistravusiems bus atsiųsta transliacijos nuoroda ir prisijungimo duomenys. Registracija būtina.

                                                              KSU logo     

Gegužės 18 dieną 10 val. Kazimiero Simonavičiaus universitetas, bendradarbiaudamas su „Vilnius Legal Hackers“, organizuoja atvirą nuotolinę paskaitą apie teisinių technologijų (ang. Legal Tech) tendencijas 2020 m. Lektorius – Dr. Martynas Mockus. Paskaita vyks anglų k. Trukmė – 45 min.

Tema: Legal Tech tendencijos 2020 m.

Paskaitos metu sužinosite:

 • Kas yra Legal Tech?
 • Kokią įtaką ekonominės krizės daro teisinėms technologijoms?
 • Kaip COVID-19 pandemija keičia teisines paslaugas ir teisininkų darbą?
 • Kokios Legal Tech tendencijos 2020 m.?
 • Kokios yra Legal Tech ateities vystymosi kryptys?

Dr. Martynas Mockus

Dr. Martynas Mockus yra apsigynęs tarptautinį doktorantūros laipsnį teisės, mokslo ir technologijų srityje (Joint International Doctoral (Ph.D.) Degree in Law, Science, and Technology (http://www.last-jd.eu/), kurį išdavė 5 Europos universitetai, o studijas finansavo Europos Komisijos Europos mokslinių tyrimų taryba. Nuo 2005 m. jis dėsto studentams, teisininkams ir valstybės tarnautojams įvairius modulius, susijusius su teisės ir informatikos mokslų sąsaja. Martyno tyrimų kryptys yra teisė ir dirbtinis intelektas (teisinės ontologijos), teisėkūra 2.0, „griaunančiųjų technologijų“ ir juos lydinčių fenomenų teisinis reguliavimas ir problemos.
Dr. Martynas Mockus yra vykdęs/vykdo šias veiklas:

 • Europos Tarybos E-teisė/E-teisingumas darbo grupės ekspertas, Europos Komisijos ekspertas E-teisingumo srityje;
 • buvo VĮ TIC direktoriaus pavaduotojas, atsakingas už teisines informacines sistemas ir registrus (Litlex, Antstolių IS, TAR, tm.lt, teisinepagalba.lt ir kt.);
 • ES ir EEA finansuotų projektų (TAR plėtra, PRISONIS) vadovas;
 • Austrijos kompiuterininkų sąjungos apdovanotas LexisNexis prizu už geriausią pranešimą tarptautinėje konferencijoje IRIS 2014 (2 vieta);
 • Erasmus Mundus asociacijos atstovas Lietuvoje;
 • Legal Tech meetup’ų Vilniuje įkūrėjas, teisės hackathonų, dirbtuvių bei Legaltech@Vilnius konferencijų organizatorius, universiteto LegalTech centro vadovas;
 • „Vilnius Legal Hackers“ įkūrėjas.

Registracija. Dalyvavimas nemokamas, tačiau registracija būtina.

Jau trečius metus Kazimiero Simonavičiaus universitete vykdomos nuotolinės (angl. online) Teisės studijos. Tai studijų forma, leidžianti studentui studijuoti per atstumą – paskaitos, konsultacijos ir atsiskaitymai vyksta internetu. Kazimiero Simonavičiaus universitetas yra vienintelis universitetas Lietuvoje, suteikiantis galimybę studijuoti teisę nuotoliniu būdu.

„Mintis pritaikyti Teisės studijų programą nuotolinėms studijoms kilo pastebėjus augantį studentų poreikį studijuoti per atstumą – gyvename nuolat skubančiame ir kintančiame pasaulyje, kuriame darosi sudėtinga įsipareigoti reguliariai lankyti paskaitas konkrečioje vietoje, ypač jei studentas darbą derina su studijomis. Nuotolinių studijų forma yra itin patogi šiuolaikiniam žmogui, o kokybe ir turiniu nė kiek nenusileidžia įprastai studijų formai“, – teigia KSU Teisės fakulteto prodekanas Olegas Beriozovas.

Nuotolinių studijų dalykai, trukmė ir suteikiama kvalifikacija išlieka tokia pati, kaip ir įprastų studijų – KSU siūlo vientisąsias studijas, apjungiančias pirmąją (bakalauro) ir antrąją (magistrantūros) studijų pakopas, kurių trukmė – 5 metai, o absolventams suteikiamas teisės magistro laipsnis.

Paskaitos ir konsultacijos internetu vyksta darbo dienomis bei savaitgaliais, jų įrašai keliami į virtualią studijų aplinką, todėl studentas gali mokytis bet kuriuo jam patogiu metu bet kurioje pasaulio vietoje. Visą semestrą studijuojama per atstumą, studentui į Universitetą atvykti reikia tik 2 kartus per metus – sausio ir birželio mėnesiais. Pirmąsias dvi sausio ir birželio savaites Universitete vyksta konsultacijos su dėstytojais bei egzaminų sesija.

Nuotolinis mokymosi būdas patogus ne tik dirbančiajam, bet ir kituose Lietuvos miestuose ar užsienyje gyvenantiems studentams.

Kitos KSU nuotolinės studijų programos:

Aviacijos vadyba

Verslo vadyba

Šią savaitę Kazimiero Simonavičiaus universiteto bendruomenė, tęsdama gražią tradiciją, pasveikino pažangiausius praėjusio semestro studentus. Puikiais studentų pasiekimais džiaugėsi ir juos sveikino KSU rektorius prof. dr. Arūnas Augustinaitis, Verslo mokyklos direktorė Deimantė Žilinskienė bei Kūrybos visuomenės ir ekonomikos instituto dr. Mindaugas Kazlauskas. Studentams buvo įteiktos pažangumo stipendijos, skirtos apmokėti ateinančio semestro studijas.

Puikiais rezultatais praėjusį semestrą pasižymėjo II-o kurso Aviacijos vadybos studentė Marta Kovalchuk, I-o kurso Rinkodaros ir reklamavimo studentė Gabija Jusytė, III-čio kurso Politikos komunikacijos ir žurnalistikos studentė Rugilė Mackutė, I-kurso Mados industrijų studentė Laura Naidzinavičiūtė, II-o kurso studentė Ieva Kulikauskaitė, III-čio kurso studentes: Brigita Mackevičiūtė ir Greta Baranauskaitė, bei II-o kurso Teisės kurso studenė Liudmila Legkova. Studentės džiaugėsi, jog šios stipendijos bus dar didesnė motyvacija pasitempti!

 

Rugsėjo 2-ąją, Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU) kviečia visą universiteto bendruomenę – studentus, dėstytojus, darbuotojus – kartu pasitikti naujųjų mokslo metų pradžią.

Šventė prasidės 12 val. universiteto bei programų vadovų sveikinimo kalbomis.

Šventę pratęsti pakviesime į universiteto terasą, kurioje visų lauks pokalbiai, žaidimai ir lengvi užkandžiai.

Registracija į KSU mokslo metų pradžios šventę iki rugpjūčio 31 d.:

Šventės pradžia 12 val. Registracija būtina https://bit.ly/2Zi3vIL