fbpx
Balandžio 5 d. LR Seimo Ateities komiteto praktiniame seminare Turku universiteto (Suomija) ir KSU | Kazimiero Simonavičiaus universitetas profesorius dr. Jari Kaivo-Oja apžvelgė S3 (Smart Specialisation Strategy) politiką ir metodologiją Suomijoje bei Lietuvoje. Pagrindinį dėmesį pranešėjas skyrė išmaniosios specializacijos sąsajos su viešojo valdymo reforma problemai ir diskusijos metu pateikė savo įžvalgas dėl S3 politikos Lietuvoje.
Prof. dr. Jari Kaivo-oja vadovauja mokslinio tyrimo projektui „Didžiųjų duomenų platformos ateities įžvalgoms“ Nr. 01.2.2-LMT-K-718-02-0019 pagal priemonę „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“, finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.