fbpx

Kazimiero Simonavičiaus universitetas nuolatos siekia auginti ir plėsti reikšmingų socialinių partnerių gretas aviacijos, rinkodaros, verslumo, teisės, vadybos ir kitose srityse. Šių metų liepos 5 d. KSU pasirašė bendradarbiavimo sutartį su pasauline orlaivių priežiūros ir remonto sprendimų įmone ,,FL Technics”. 

 „FL Technics“ – pasaulinis orlaivių techninės priežiūros, remonto ir kapitalinio remonto (MRO) paslaugų teikėjas, užsiimantis:•    bazine orlaivių priežiūra; •    operatyviąja orlaivių priežiūra; •    orlaivių detalių ir komponentų sprendimais; •    dizaino ir gamybos paslaugomis; •    orlaivio variklių, važiuoklių, ratų, stabdžių ir kitų komponentų remontu bei priežiūros valdymu;•    pilnu orlaivių inžineriniu aptarnavimu; techniniais mokymais ir logistikos paslaugomis. Bendradarbiavimo sutartimi apibrėžiamas siekis kartu formuoti ir vykdyti geriausias aviacijos vadybos studijas bei mokymų kursus, kurių specializacija – aviacijos vadyba, administravimas, verslo plėtra, pardavimai, aviacijos pramonės teisiniai aspektai. Remiantis sutartimi, KSU ir ,,FL Technics” dirbs kartu, siekdamos tobulinti esamą Aviacijos vadybos studijų programą bei mokomuosius kursus, sieks kurti naujas mokymų programas, optimizuoti tokių paslaugų prieinamumą, užtikrins studentų galimybes atlikti įvairias praktikas bei mokslines veiklas ir, žinoma, sutartimi taip pat siekiama bendradarbiaujant didinti aviacijos industrijos ir profesijos žinomumą bei patrauklumą.

„FL Technics“ priklauso įmonių grupei „Avia Solutions Group“ – didžiausiai pasaulyje orlaivių nuomos su įgula, technine priežiūra ir draudimu (ACMI) paslaugų tiekėjai. Grupei priklauso 173 orlaivių parkas, o jos komandą padaliniuose, išsidėsčiusiuose net 68 šalyse visame pasaulyje, sudaro 11,5 tūkst. aukštos kvalifikacijos aviacijos specialistų.

KSU | Kazimiero Simonavičiaus universitetas prisijungė prie vieno didžiausių tarptautinio aukštųjų mokyklų tinklo “Businet”, jungiančio daugiau nei 140 institucijų 37 šalyse Europoje, Australijoje, Azijoje, Pietų Amerikoje.
Tinklas suteikia erdvę aukštosioms mokykloms dalintis gerąja patirtimi tarptautiškumo srityje. Nors pagrindinis dėmesys skiriamas verslumo srities tarptautinimui, tačiau apimamos ir teisės, turizmo, IT ir kitų susijusių veiklų sritys.
2023 m. kovo 27-31 d. KSU Teisės ir technologijų institutas kartu su Businet organizuoja “Inscenizuojamąjį teismą” (Moot Court).

Praėjusią savaitę (birželio 30 d.) į posėdį susirinko Kazimiero Simonavičiaus universiteto Tarybos nariai. Posėdžio metu buvo aptartas naujas KSU įvaizdis, 2021-2022 mokslo metų rezultatai bei šiuo metu vykstantis priėmimas į universiteto siūlomas bakalauro, magistro ir vientisąsias studijų programas. KSU Tarybos nariai taip pat diskutavo ir teikė pasiūlymus dėl universiteto tarptautiškumo stiprinimo, inovatyvios dėstymo metodikos bei studijų programų turinio tobulinimo, siekiant atliepti rinkos ir darbdavių poreikius.

Nepaprastai džiaugiamės, kad į Universiteto veiklą įsitraukė ir pasitikėjimą mūsų vizija išreiškė užsienio universitetų vadovai, itin patyrę mokslininkai, įvairių verslo ir viešojo sektoriaus atstovai, visuomenės veikėjai.
Taryba yra patariamoji Universiteto strateginio valdymo institucija, kurios tikslas –Universiteto strateginės plėtros krypčių nustatymas, analizė ir stebėsena, taip pat strateginių tarptautinių, politinių, verslinių ir kultūrinių ryšių palaikymas bei plėtra.
Šios kadencijos Kazimiero Simonavičiaus universiteto Tarybos nariai:
 • Doc. dr. sc. Mislav Balković
 • Henrika Bivainienė
 • Saulius Buivys
 • Tadas Četkauskas
 • Kęstutis Drazdauskas
 • Žydrė Gavelienė
 • Vismantas Ivoškevičius
 • Koit Kaskel
 • Doc. dr. Austė Kiškienė
 • Prof. dr. Tomas Krilavičius
 • Doc. dr. Marius Lanskoronskis
 • Orijana Mašalė
 • Prof. dr. Inga Minelgaitė (pirmininkė)
 • Dalius Morkvėnas
 • Arnoldas Nausėda
 • Jarūnė Preikšaitė
 • Eglė Radišauskienė
 • Deividas Rafanavičius
 • Giedrė Ramanauskienė
 • Prof. dr. Augusto Sales (pirmininkės pavaduotojas)
 • Dovilė Satkauskienė
 • Gabija Skučaitė
 • Darius Verbyla
 • Antanas Zabulis

Kazimiero Simonavičiaus universitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su viena antžeminio orlaivių aptarnavimo lyderių centrinėje ir rytų Europoje – įmone ,,Baltic Ground Services”.

Bendradarbiavimu siekiama sutelkiant pastangas ir žinias tobulinti KSU Aviacijos vadybos studijų programą bei aviacijos specialistų rengimą, tęstinį mokymąsi, kompetencijų ir kvalifikacijų kėlimą aviacijos vadybos, aviacijos paslaugų plėtros, lėktuvų techninio aptarnavimo srityse, apimant praktinio, dualinio, modulinio, nuotolinio ir kitas mokymo formas. Taip pat bendradarbiavimu numatoma keistis institucine ir asmenine patirtimis, skatinti sėkmingą ir įvairiapusį studentų praktinį pasirengimą bei plėtoti aviacijos mokslo ir tarpdalykines sritis.

 

KSU Rektorė doc. dr. Austė Kiškienė, Verslo inovacijų mokyklos vadovė Deimantė Žilinskienė bei Mokslo ir kompetencijų centro vadovė Jūratė Balčiūnaitė susitiko su VšĮ Transporto kompetencijų agentūros atstovais.

Susitikimo metu buvo pristatytos organizacijų veiklos, taip pat KSU vykdoma Aviacijos vadybos studijų programa bei kitos edukacinės veiklos aviacijos srityje, pasidalinta patirtimi, aptartas aviacijos specialistų ir jų kompetencijų poreikis bei tolimesnės organizacijų bendradarbiavimo galimybės.

Transporto kompetencijų agentūra yra valstybės įsteigta viešoji įstaiga, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

Nuo 2019 m. VšĮ Transporto kompetencijų agentūros veiklos apima šias sritis: specialistų licencijavimą ir jų veiklos priežiūrą; aviacijos sektoriaus ūkio subjektų veiklos priežiūrą, akreditavimą ir licencijavimą; kelių saugos patikrinimus, jos lygių nustatymus ir valdymą; eismo įvykių ir avaringų vietų stebėseną bei analizę.

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros veiklos tikslas – prisidėti prie visuomenės interesus atitinkančios Lietuvos susisiekimo sistemos kūrimo bei plėtros, užtikrinant aukščiausius kokybės, saugos ir saugumo standartus.