fbpx

Kazimiero Simonavičiaus universitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su viena antžeminio orlaivių aptarnavimo lyderių centrinėje ir rytų Europoje – įmone ,,Baltic Ground Services”.

Bendradarbiavimu siekiama sutelkiant pastangas ir žinias tobulinti KSU Aviacijos vadybos studijų programą bei aviacijos specialistų rengimą, tęstinį mokymąsi, kompetencijų ir kvalifikacijų kėlimą aviacijos vadybos, aviacijos paslaugų plėtros, lėktuvų techninio aptarnavimo srityse, apimant praktinio, dualinio, modulinio, nuotolinio ir kitas mokymo formas. Taip pat bendradarbiavimu numatoma keistis institucine ir asmenine patirtimis, skatinti sėkmingą ir įvairiapusį studentų praktinį pasirengimą bei plėtoti aviacijos mokslo ir tarpdalykines sritis.

 

KSU Rektorė doc. dr. Austė Kiškienė, Verslo inovacijų mokyklos vadovė Deimantė Žilinskienė bei Mokslo ir kompetencijų centro vadovė Jūratė Balčiūnaitė susitiko su VšĮ Transporto kompetencijų agentūros atstovais.

Susitikimo metu buvo pristatytos organizacijų veiklos, taip pat KSU vykdoma Aviacijos vadybos studijų programa bei kitos edukacinės veiklos aviacijos srityje, pasidalinta patirtimi, aptartas aviacijos specialistų ir jų kompetencijų poreikis bei tolimesnės organizacijų bendradarbiavimo galimybės.

Transporto kompetencijų agentūra yra valstybės įsteigta viešoji įstaiga, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

Nuo 2019 m. VšĮ Transporto kompetencijų agentūros veiklos apima šias sritis: specialistų licencijavimą ir jų veiklos priežiūrą; aviacijos sektoriaus ūkio subjektų veiklos priežiūrą, akreditavimą ir licencijavimą; kelių saugos patikrinimus, jos lygių nustatymus ir valdymą; eismo įvykių ir avaringų vietų stebėseną bei analizę.

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros veiklos tikslas – prisidėti prie visuomenės interesus atitinkančios Lietuvos susisiekimo sistemos kūrimo bei plėtros, užtikrinant aukščiausius kokybės, saugos ir saugumo standartus.