fbpx

Šią savaitę KSU atstovai turėjo susitikimą su partneriais iš Rytų Europos taikomųjų mokslų universiteto Balstogėje (Lenkija). Susitikimo metu kolegos iš Lenkijos dalijosi patirtimi apie sėkmingai įgyvendintą projektą, kurio tikslas – pritaikyti universiteto aplinką bei studijų procesus neįgalių studentų poreikiams atliepti.

Susitikimo metu diskutavome apie besikeičiantį visuomenės požiūrį į negalią turinčius asmenis, dalinomės ne tik gerąja praktika, bet ir iššūkiais, su kuriais susiduriame siekdami užtikrinti visiems studijuojantiems palankias ir prieinamas studijų sąlygas. Susitikimas taip pat padėjo pagilinti abiejų institucijų supratimą apie skirtingų šalių teisinę ir praktinę įtaką neįgalių studentų integracijai.

Džiaugiamės, jog šis susitikimas ne tik sustiprino partnerių ryšius, bet ir paskatino naujų idėjų mainus bei ateities bendradarbiavimo galimybes.

Universiteto Rektorė prof. dr. Jolanta Bieliauskaitė ir Verslo inovacijų mokyklos vadovė dokt. Deimantė Žilinskienė susitiko su naujai išrinktu Nacionalinės aviacijos asociacijos LAVIA Valdybos pirmininku Aleksandru Nemunaičiu.

Pasveikinome naujai išrinktą Valdybos pirmininką ir pakvietėme aptarti Universitetui aktualius, su aviacijos sektoriumi bei didžiuliu aviacijos specialistų poreikiu, susietus klausimus. Taip pat aptarta tolimesnė KSU narystė Asociacijos veikloje. Tikimės sklandaus bendradarbiavimo ateityje.

Primename, kad KSU nuo 2022 m. yra Nacionalinės Aviacijos Asociacijos LAVIA narys, taip siekiant  dar labiau prisidėti kuriant profesionalią aviacijos bendruomenę Lietuvoje.