fbpx

Spalio 3 d. Kazimiero Simonavičiaus universiteto atstovai dalyvavo Lietuvos Respublikos Seime vykusioje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Aukštojo mokslo vaidmuo kuriant negalią turinčių ir vyresnio amžiaus žmonių lyderystės galimybes“, kurią organizavo Seimo narė, Neįgaliųjų teisių komisijos pirmininkė Monika Ošmianskienė kartu su Mykolo Romerio universiteto Socialinės įtraukties ir lyderystės tyrimų laboratorija ir renginio partneriais – Kazimiero Simonavičiaus universitetu bei Savivaldybių socialinės globos įstaigų vadovų asociacija.

KSU rektorė prof. dr. Jolanta Bieliauskaitė sveikino susirinkusiuosius ir savo kalboje akcentavo, kad nepaisant amžiaus, fizinių barjerų ar turimų negalių – lyderystės galime ir turime pasimokyti vieni iš kitų, o ši konferencija suteikia galimybę aukštosioms mokykloms geriau suprasti neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus žmonėms kylančius iššūkius bei atliepti jų poreikius.

Konferencijoje pranešimus skaitė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įvairių Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų atstovai, darbdaviai, neįgaliuosius ir vyresnio amžiaus žmones vienyjančių organizacijų atstovai. Pranešėjų pristatymuose buvo kalbama apie aukštojo mokslo prieinamumą žmonėms su negalia, vyresnio amžiaus žmonių mokymosi ir studijų poreikius, socialinės įtraukties ir verslumo kompetencijų ugdymą bei senyvo amžiaus asmenų įtraukties aktualijas, užsienio šalių dalyviai dalinosi savo įgyvendintų projektų gerąja patirtimi. Konferencijoje pranešimą „Mažiau galimybių turinčių suaugusiųjų asmenų įtrauktis švietimo sistemoje“ skaitė KSU dėstytojas prof. dr. Tomas Butvilas.