fbpx
Džiaugiamės Kazimiero Simonavičiaus universiteto partneriais – KSU Tarybos nariais, kurie aktyviai prisideda prie Universiteto strateginės plėtros.
Praėjusią savaitę įvyko paskutinis šiais metais KSU Tarybos posėdis, kuriam pirmininkavo profesorė dr. Inga Minelgaite. Posėdžio metu Tarybos nariai diskutavo ir teikė pasiūlymus dėl Universiteto tarptautinės plėtros, mokslo ir inovacinės veiklos, studentų pritraukimo priemonių bei studijų kokybės gerinimo.
KSU Taryba susideda iš užsienio universitetų, verslo įmonių ir sektorinių asociacijų atstovų, mokslininkų, verslininkų, investuotojų bei studentų, kurie pataria Universiteto strateginiais klausimais.

Kovo 16 d. KSU | Kazimiero Simonavičiaus universiteto rektorė doc. dr. Austė Kiškienė ir Teisės ir technologijų instituto studijų ir mokslo vadovas Olegas Beriozovas lankėsi Panevėžio kolegijoje kur susitiko su jos vadovu dr. Gediminu Sargūnu. Šio vizito metu buvo pasirašyta sutartis dėl bendradarbiavimo studijų ir mokslinės veiklos srityse.
Džiaugiamės galimybe pakviesti Panevėžio kolegijos studentus tęsti studijas KSU bei stiprinti abiejų institucijų mokslininkų ir dėstytojų bendradarbiavimą.

Š. m. vasario 28 – kovo 4 d. doc. dr. Rasa Levickaitė dalyvauja Tarptautinėje Erasmus+ partnerių savaitėje ir skaito paskaitas Stambulo Aydin universitete. Paskaitų ciklas dėstytojams yra skirtas pasidalyti praktine patirtimi, taikant įtraukaus projekto būdą kaip efektyvų mokymosi metodą studijų procese. Paskaitos studentams yra skirtos Stambulo Aydin universiteto verslo vadybos bakalauro studijų trečiakursiams, kurie siekia susipažinti su kūrybos ekonomikos teorija, gilinti savo žinias kūrybinių industrijų, kūrybinės klasės ir kūrybinio miesto temose.
Kaip teigia R. Levickaitė, šis jos kaip dėstytojos ir tyrėjos antrasis vizitas į Stambulo Aydin universitetą yra puiki galimybė ne tik plėsti tarptautinių partnerių tinklą, bet ir pasidalinti savo tyrimais ir temomis su tarptautiniais studentais. Tai nuostabios patirtys akademinei bendruomenei ir proga sutikti akademinius bendraminčius, keistis patirtimis, gerosiomis praktikomis.

Kazimiero Simonavičiaus universiteto akademinė bendruomenė reiškia savo solidarumą su Lietuvos aukštosiomis mokyklomis ir yra pasirengusi besąlygiškai palaikyti Ukrainos žmones šią sunkią akimirką.

Neliekame abejingi savo studentams, jų šeimoms bei partneriams Ukrainoje ir visomis išgalėmis stengsimės suteikti savalaikę teisinę ir psichologinę pagalbą bei skiriame 100 tikslinių stipendijų, skirtų studijų išlaidoms padengti tam, kad būtų suteikta galimybė tęsti studijas tiems studentams, kurių normalus gyvenimas buvo sugriautas.

Tvirtai tikime, jog mūsų vienybė ir palaikymas suteiks vilties ir jėgų kovojant už laisvę!