fbpx

Lapkričio 9-10 dienomis Kazimiero Simonavičiaus universiteto Rektorė prof. dr. Jolanta Bieliauskaitė bei Verslo inovacijų ir komunikacijos mokyklos vadovė dokt. Deimantė Žilinskienė lankėsi Suomijoje vykusiame aviacijos industrijos ir ateities įžvalgų mokslininkų susitikime.

Susitikime buvo diskutuojama apie aviacijos miestų plėtros tendencijas, aptartas miestelių ir universitetų bendradarbiavimas švietimo, mokslinių tyrimų bei plėtros srityse, diskutuota apie ateities aviacijos mokymų poreikį. Susitikimo metu didelis dėmesys buvo skirtas Dirbtinio intelekto ir didžiųjų duomenų panaudojimo galimybėms turizmo, aviacijos ir svetingumo patirties klasterio (THE klasteris) plėtrai, oro uostų verslumo bei paslaugų teikimo galimybėms vystyti.

KSU atstovės taip pat dalyvavo ,,Vantaa ekonominės plėtros dienoje 2023″. Šių metų tema: Skaitmenizacija, dirbtinis intelektas ir kompetencijų poreikių pokyčiai versle.  Ekonomikos plėtros diena – vienas didžiausių Vantaa seminarų apie verslą ir verslo veiklą, kuris kasmet pritraukia apie 300 regiono verslininkų bei kitų šalių atstovų.

Lapkričio 9 d. Kazimiero Simonavičiaus universiteto Kanclerė Gabija Skučaitė kartu Tarptautinių ryšių ir strateginės plėtros skyriaus atstovais susitiko su Kazachstano Civilinės aviacijos akademijos (CAA) delegacija: Valdybos pirmininku rektoriumi Beken K. Seidakhmetov, Mokslo ir skaitmenizacijos prorektoriumi prof. dr. Kairant T. Koshekov bei Simuliacinių skrydžių centro direktoriumi Daulet Tureakhmetov.

Susitikimo metu rektorius B. K. Seidakhmetov pristatė Akademijos veiklą ir plačias bendradarbiavimo galimybes įvairiose srityse: mokslo, mobilumo, dvigubo diplomo, informacinių mainų, praktikos, profesinės plėtros, jungtinių mokslo ir techninių projektų veiklose. Rektorius taip pat pažymėjo, kad Kazachstano vyriausybė skiria dėmesį ir lėšas mokslo, švietimo sritims, susijusioms su transportu ir logistika.

Primename, kad š. m. kovo mėnesį KSU pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Civilinės aviacijos akademija. CAA yra vienintelė aukštoji mokykla Kazachstano Respublikoje, rengianti aviacijos specialistus pagal tarptautinius ICAO, EASA, IATA reikalavimus.

Antradienį įvyko „Oro navigacijos“ organizuota konferencija „Bepiločių orlaivių reglamentų įgyvendinimas: galimybės ir iššūkiai“, kurios tikslas – pasidalinti patirtimis ir padiskutuoti apie tai, kaip vyks bepiločių orlaivių (dronų) eismas įdiegus „U-Space“ valdymo sistemą.
 
„U-Space“ paslaugų sistema bus įdiegta ir išbandyta 2024 m. vasarą, ji leis dronų pilotams realiu laiku stebėti oro erdvę, o skrydžių vadovams – gauti informaciją apie dronų skrydžius ir juos valdyti: suteikti leidimą skristi.
 
Konferencijos metu susipažinome su šalių patirtimi teikiant „U-Space“ paslaugas, užtikrinant saugius dronų skrydžius. Konferencijoje pranešimus pristatė Oro navigacijaTransporto kompetencijų agentūra, „U-Space“ sistemos gamintojas Frequentis AG, dronų operatoriai ir gamintojai. 

Spalio 17–19 d.  Kazimiero Simonavičiaus universitete lankysis Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) sudaryta tarptautinė ekspertų grupė, kuri vertins Universiteto vykdomą veiklą.

Išorinio vertinimo grupės nariai jau turėjo galimybę susipažinti su KSU savianalizės rengimo grupės parengtu savianalizės suvestinės dokumentu ir dabar tolimesniam vertinimui susitiks su KSU bendruomene. Trijų dienų trukmės vizito metu ekspertai susitiks su Universiteto rektore, Tarybos bei Senato nariais, akademinių padalinių vadovais, administracijos darbuotojais, dėstytojais, tyrėjais, studentais ir studentų atstovybės nariais, absolventais, socialiniais partneriais ir kitais su Universiteto vykdoma veikla susijusiais asmenimis. Vizito metu ekspertų grupė taip pat apžiūrės ir vertins KSU turimą infrastruktūrą ir susitiks su asmenimis, atsakingais už materialiąją bazę.

Su išsamia KSU veiklos išorinio vertinimo vizito darbotvarke galima susipažinti KSU vertinimo darbotvarkė

2022 – 2024 m. Kazimiero Simonavičiaus universiteto kartu su partneriais APEC Egitim Danismanlik Ltd. (Turkija), Vienna Association of Education Volunteers (Austrija), Pistes Solidaire (Prancūzija), MAG S.R.L. (Italija), Visoka Poslovna Skola PAR (Kroatija) ir HIP – Hub for Innovation Policy S.R.L. (Rumunija) įgyvendinamu projektu ,,Elektroninės komercijos mokymas(is) moterims verslininkėms” (angl. ‘E-Commerce Training for Women Entrepreneurs’) Nr. 2021-1-LT01-KA220-ADU-000026390, yra siekiama išanalizuoti bei pasiūlyti mokymus moterims, kurios pradeda verslą arba nori įkurti savo verslą, teikiant bendrąsias ir specifines žinias apie elektroninę prekybą komercijos srityje. Projekto tikslinė grupė yra moterys verslininkės ir moterys, ketinančios pradėti savo nuosavą verslą.

Projekto tikslai:

– Palengvinti moterims prieigą prie informacijos naudojant elektroninės prekybos įrankius;

– Gerinti moterų verslininkių skaitmeninius įgūdžius, susijusius su elektronine komercija įdiegiant elektroninės komercijos mokymo(si) platformą;

– Sukurti mokymų programą, skirtą moterims verslininkėms ir pasiūlyti mokymo sprendimus pagal jų poreikius;

– Prisidėti prie moterų užimtumo ir suteikti joms geresnes galimybes atskleisti savo potencialą;

– Moterų verslininkių elektroninės prekybos įgūdžių sertifikavimas.

Elektroninės prekybos pasaulis moterims verslininkėms atvėrė precedento neturinčias galimybes klestėti ir savo verslus kurti skaitmeninėje rinkoje. Taikydamos įvairius metodus, novatorišką požiūrį į mokymą ir mokymąsi bei esminių įgūdžių rinkinį, moterys verslininkės gali panaudoti e. komercijos įrankius ir galimybes kurdamos ir vystydamos sėkmingą verslą. Projekte ”ECommerce Training for Women Entrepreneurs” nagrinėjami pagrindiniai metodai ir reikalingi įgūdžiai, siekiant stiprinti moterų verslininkių gebėjimus ir didinti jų bei visuomenės potencialą ir kuriamą pridėtinę vertę. Projekto metu kiekybinėmis ir kokybinėmis prieigomis identifikuoti pagrindiniai moterų verslumo sėkmę lemiantys aspektai: nišiškumas, rinkos tyrimų atlikimas, internetinės platformos, parduotuvės, kt. erdvės pasirinkimas, skaitmeninis marketingas, klientų įtraukimas, paramos ir pagalbos teikimas, reikalingų specifinių ir bendrinių žinių turėjimas.

Atliktame kiekybinio tipo tyrime analizuotas asmens, dalyvaujančio apklausoje, profilis, verslo aplinka, kompetencijų ir įgūdžių rinkinys, finansavimo ir verslo augimo galimybės bei ateities planai, taip pat siekta identifikuoti pagrindinius elementus keturiose pagrindinėse koncepcijos srityse – konceptualios ir ryšių/ santykių kompetencijos, verslo ir vadybos kompetencijos, verslumo kompetencijos, žmogiškųjų išteklių kompetencijos. Penkiose projekte dalyvaujančiose šalyse atliktame moterų verslininkių tyrime – apklausoje – identifikuota, jog pagrindiniai būtini įgūdžiai, kurių taip pat ir labiausiai yra stokojama skirtingose verslo vystymo stadijose yra skaitmeninės rinkodaros įgūdžiai, finansų ir apskaitos valdymas, problemų sprendimų gebėjimai, technologijų ir inovacijų pritaikomumo gebėjimai, į klientą orientuotas požiūris bei bendrosios žinios apie verslo kūrimą ir steigimą. Taip pat identifikuota, jog neformalusis bei trumpo ciklo mokymasis yra patrauklesnis moterims verslininkėms, jau vystančioms savo verslą, remiantis šiomis formomis: įvairūs internetiniai mokymai, orientuoti į elektroninė komerciją, ypač susieti su praktiniais elementais, taip pat mentorystės programos, dalyvavimas e. komercijos bendruomenių veiklose – forumuose, idėjų keitimosi renginiuose itin aktualūs moterims verslininkėms, taip pat ir praktinės dirbtuvės bei savarankiško mokymosi veiklos  ir formos (tinklaraščiai, e. knygos) priimtinos moterims verslininkėms įgūdžių augimui.

Remiantis penkiose projekto partnerių šalyse atliktais kiekybiniais ir kokybiniais tyrimais su moterimis verslininkėmis, projekte kuriamas mokymų ir paramos ugdymui moterims verslininkėms mokomasis turinys bei vystoma elektroninė mokymo ir įgūdžių lavinimo platforma, sudarysianti sąlygas priimtiniausiomis formomis neformaliu būti įgyti ne tik teorinių žinių, bet ir praktinių verslo kūrimo ir valdymo gebėjimų, megzti tarpusavio ryšius tarp moterų verslininkių, dalintis idėjomis ir patirtimi.

Itin plačios elektroninės komercijos galimybės suteikia didžiulį potencialą moterims verslininkėms kurti sėkmingą verslą, siekti finansinės nepriklausomybės, savęs bei savo idėjų realizacijos. Taikydamos tinkamus metodus, ieškodamos inovatyvių mokymo ir mokymosi galimybių bei tobulindamos esminius verslumui reikalingus įgūdžius, moterys gali klestėti dinamiškame elektroninės komercijos pasaulyje ir toliau sėkmingai kurti internetinės prekybos ateitį.

Daugiau informacijos apie projektą: Home | Ecommerce (ecommerce4women.com)

 

 

Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

 

Projekto koordinatorė:

Reda Juodkūnienė

e.p. reda.juodkuniene@ksu.lt

Spalio 3 d. Kazimiero Simonavičiaus universiteto atstovai dalyvavo Lietuvos Respublikos Seime vykusioje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Aukštojo mokslo vaidmuo kuriant negalią turinčių ir vyresnio amžiaus žmonių lyderystės galimybes“, kurią organizavo Seimo narė, Neįgaliųjų teisių komisijos pirmininkė Monika Ošmianskienė kartu su Mykolo Romerio universiteto Socialinės įtraukties ir lyderystės tyrimų laboratorija ir renginio partneriais – Kazimiero Simonavičiaus universitetu bei Savivaldybių socialinės globos įstaigų vadovų asociacija.

KSU rektorė prof. dr. Jolanta Bieliauskaitė sveikino susirinkusiuosius ir savo kalboje akcentavo, kad nepaisant amžiaus, fizinių barjerų ar turimų negalių – lyderystės galime ir turime pasimokyti vieni iš kitų, o ši konferencija suteikia galimybę aukštosioms mokykloms geriau suprasti neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus žmonėms kylančius iššūkius bei atliepti jų poreikius.

Konferencijoje pranešimus skaitė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įvairių Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų atstovai, darbdaviai, neįgaliuosius ir vyresnio amžiaus žmones vienyjančių organizacijų atstovai. Pranešėjų pristatymuose buvo kalbama apie aukštojo mokslo prieinamumą žmonėms su negalia, vyresnio amžiaus žmonių mokymosi ir studijų poreikius, socialinės įtraukties ir verslumo kompetencijų ugdymą bei senyvo amžiaus asmenų įtraukties aktualijas, užsienio šalių dalyviai dalinosi savo įgyvendintų projektų gerąja patirtimi. Konferencijoje pranešimą „Mažiau galimybių turinčių suaugusiųjų asmenų įtrauktis švietimo sistemoje“ skaitė KSU dėstytojas prof. dr. Tomas Butvilas.

Kazimiero Simonavičiaus universitetas nuolat siekia, kad vykdomos studijos atitiktų aukščiausius kokybės reikalavimus. Universiteto studijų programos reguliariai vertinamos ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygiu. 2023 m. spalio 2 d. tarptautinė ekspertų grupė vertins Universiteto vykdomas Teisės krypties studijas. Šis vertinimas, organizuojamas Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC), yra svarbi Universiteto vykdomų studijų kokybės užtikrinimo dalis.

Teisės krypties studijos ir joms priklausančios Teisės vientisųjų studijų bei Europos Sąjungos teisės magistro studijų programos tarptautinės ekspertų grupės bus vertinamos pirmą kartą pagal Studijų kokybės vertinimo centro sudarytą Studijų krypčių išorinio vertinimo planą.

Ekspertai jau turėjo galimybę susipažinti su Teisės krypties studijų savianalizės rengimo grupės parengtu vykdomų studijų savianalizės suvestinės dokumentu ir dabar tolimesniam vertinimui susitiks su KSU bendruomene: studentais, dėstytojais, administracija, absolventais bei studijų programų įgyvendinime dalyvaujančiais socialiniais partneriais.

Su vertinimo darbotvarke galite susipažinti čia:  KSU teisės krypties vertinimo darbotvarkė 2023

Kviečiame 2-3 kurso studentus teikti paraiškas gauti Erasmus+ programos stipendiją studijoms užsienyje 2023-2024 m. m. pavasario semestre.

Erasmus studijoms skiriama stipendija nuo 600 iki 670 EUR per mėnesį priklausomai nuo šalies, į kurią vykstama. Studijoms galima vykti į universitetus, su kuriais KSU turi pasirašę sutartis.

Dėmesio! Studentai, kurie jau buvo išvykę Erasmus studijoms ar praktikai, gali vykti antrą kartą. Planuojamų studijų laikotarpis ir ankstesnių Erasmus studijų/praktikos laikotarpis bendrai negali viršyti 12 mėnesių. Studijų laikotarpis turi būti ne trumpesnis nei 3 mėn. Daugiau informacijos apie Erasmus studijas rasite KSU tinklalapyje.

Atrankoje dalyvausiantys studentai turi užpildyti paraišką ir iki rugsėjo 20 d. atsiųsti el. p. international@ksu.lt.

Iškilus klausimams drąsiai kreipkitės el. p. international@ksu.lt arba tel. +370 686 34423.

Š. m. rugpjūčio 24 d. KSU Teisės ir technologijų instituto profesorius dr. R. Kalesnykas 4 metams paskirtas ES kovos su korupcija tinklo (angl. EU Network Against Corruption) ekspertu. ES kovos su korupcija tinklas vienija ekspertus – tyrėjus, kurie atlieka taikomuosius mokslinius tyrimus ir vertina ES valstybių pažangą kovos su korupcija bei pokyčius ir tendencijas teisinės valstybės srityje. Europos Komisija atrinko po vieną ekspertą iš kiekvienos ES valstybės, kurie bus laikomi nacionaliniais mokslo tyrimų korespondentais (angl. Local Research Country Correspondent).

Lietuvą ES kovos su korupcija tinkle atstovaus prof. dr. Raimundas Kalesnykas, kuris kartu su kitų ES valstybių ekspertais stebės, analizuos ir vertins ES valstybių narių pažangą kovojant su korupcija bei reguliariai teiks konsultacijas ir įrodymais grįstas ataskaitas Europos Komisijai.

Exelia Verslo mokykla (Prancūzija) organizuoja kasmetinę konferenciją „Research day on Innovation”, kuri vyks 2024 m. gegužės 23 d.

Pagrindinė renginio tema angl. „Disruption and destruction. Creative extensions of core concepts of innovation research. Taip pat numatoma parengti su šia mokslinių tyrimų diena susijusį leidinį „Kūrybiškumas ir inovacijų vadyba”.

KSU bendruomenės nariai kviečiami prisijungti prie šios konferencijos bei skaityti pranešimus. Išplėstinių santraukų pateikimo terminas – š. m. rugsėjo 23 d.

Organizacinis komitetas ieško stiprių teorinių ir praktiškai pritaikomų pranešimų, kurie stiprintų supratimą iš kūrybiškumo ir inovacijų vadybos perspektyvos.

Tarp renginio organizatorių – KSU bendruomenės nariai.

Organizacinio komiteto narys, leidinio bendraautorius Dr. Steffenas Rothas yra Excelia Verslo mokyklos (Prancūzija) Vadybos profesorius, Kazimiero Simonavičiaus universiteto socialinių mokslų profesorius bei Senato pirmininkas.

Leidinio bendraautorė Deimantė Žilinskienė – Kazimiero Simonavičiaus universiteto Verslo inovacijų mokyklos vadovė.

Daugiau informacijos apie renginį rasite: Research Day on Innovation

Šią savaitę KSU atstovai turėjo susitikimą su partneriais iš Rytų Europos taikomųjų mokslų universiteto Balstogėje (Lenkija). Susitikimo metu kolegos iš Lenkijos dalijosi patirtimi apie sėkmingai įgyvendintą projektą, kurio tikslas – pritaikyti universiteto aplinką bei studijų procesus neįgalių studentų poreikiams atliepti.

Susitikimo metu diskutavome apie besikeičiantį visuomenės požiūrį į negalią turinčius asmenis, dalinomės ne tik gerąja praktika, bet ir iššūkiais, su kuriais susiduriame siekdami užtikrinti visiems studijuojantiems palankias ir prieinamas studijų sąlygas. Susitikimas taip pat padėjo pagilinti abiejų institucijų supratimą apie skirtingų šalių teisinę ir praktinę įtaką neįgalių studentų integracijai.

Džiaugiamės, jog šis susitikimas ne tik sustiprino partnerių ryšius, bet ir paskatino naujų idėjų mainus bei ateities bendradarbiavimo galimybes.

Universiteto Rektorė prof. dr. Jolanta Bieliauskaitė ir Verslo inovacijų mokyklos vadovė dokt. Deimantė Žilinskienė susitiko su naujai išrinktu Nacionalinės aviacijos asociacijos LAVIA Valdybos pirmininku Aleksandru Nemunaičiu.

Pasveikinome naujai išrinktą Valdybos pirmininką ir pakvietėme aptarti Universitetui aktualius, su aviacijos sektoriumi bei didžiuliu aviacijos specialistų poreikiu, susietus klausimus. Taip pat aptarta tolimesnė KSU narystė Asociacijos veikloje. Tikimės sklandaus bendradarbiavimo ateityje.

Primename, kad KSU nuo 2022 m. yra Nacionalinės Aviacijos Asociacijos LAVIA narys, taip siekiant  dar labiau prisidėti kuriant profesionalią aviacijos bendruomenę Lietuvoje.