fbpx

Intensyviai studijavai KSU, dirbai ar dėl kitų priežasčių nedalyvavai Erasmus+ programoje? Paskutinė proga tai padaryti – atlikti ABSOLVENTŲ praktiką!

Kviečiame paskutinio kurso studentus teikti paraiškas gauti Erasmus+ programos stipendiją absolventų praktikai užsienyje per pirmus metus po studijų baigimo. Stipendijos dydis nuo 690 iki 750 EUR per mėnesį priklausomai nuo šalies, į kurią vykstama.

Dėmesio! Studentai, kurie jau buvo išvykę Erasmus studijoms ir/ar praktikai, gali vykti ir absolventų praktikai, tačiau planuojamos praktikos laikotarpis ir ankstesnių Erasmus studijų/praktikos laikotarpis bendrai negali viršyti 12 mėnesių (vientisųjų teisės studijų atveju – 24 mėn.). Praktikos laikotarpis turi būti ne trumpesnis nei 2 mėn.

Atrankoje dalyvausiantys studentai turi užpildyti paraišką ir iki sausio 30 d. atsiųsti el. p. international@ksu.lt. Paraiškas gali teikti ir studentai, dar neturintys konkrečios praktikos vietos.

Daugiau informacijos apie Erasmus praktiką rasite KSU tinklalapyje.

Iškilus klausimams kreipkitės el. p. international@ksu.lt arba tel. +370 686 34423.

 

Artėjant savivaldybių tarybų ir merų rinkimams, kurie įvyks 2023 m. kovo 5 dieną, viešoje erdvėje vis dažniau atkreipiame dėmesį į politines reklamas su būsimų kandidatų pasisakymais, įvairiais visuomenei aktualiais klausimais. Tačiau ar to pakanka, kad rinkimų dieną, atvykę prie balsadėžių, galėtume išsirinkti už ką balsuoti? Apie tai, kokią svarbią informaciją turėtų žinoti rinkėjai prieš rinkimus kalbamės su rinkimų eksperte, advokate, KSU Teisės ir technologijų instituto dėstytoja Laura Matjošaityte.

Savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose mus pasitinka pokyčiai

„2022 m. rugsėjo mėnesį įsigaliojo Rinkimų kodeksas, reglamentuojantis rinkimų tvarką, politinių kampanijų finansavimo kontrolės pagrindus ir tvarką bei Politinių organizacijų įstatymas, reglamentuojantis juridinių asmenų, kurių teisinė forma yra politinė partija ir rinkimų komitetas, steigimą, veiklą, teises, pabaigos (reorganizavimo ir likvidavimo) ir pertvarkymo ypatumus, politinių partijų ir rinkimų komitetų finansavimo ir finansavimo kontrolės tvarką.

Kalbant apie naujoves rinkimuose, verta paminėti, kad politinės kampanijos metu, su ja susijusią politinę reklamą gali užsakyti tik politinės kampanijos dalyviai ar jų vardu veikiantys asmenys. Taip pat sutrumpėja ir rinkimų agitacijos laikas – jeigu anksčiau galiojo 30 valandų rinkimų agitacijos draudimas, tai dabar ji draudžiama rinkimų dieną nuo 00 val. iki 20 val., t.y. iki rinkimų likus 7 valandoms.

Be to, rinkėjams bus daugiau balsavimo dienų. Pavyzdžiui, balsavimas iš anksto vyks antradienį, trečiadienį ir ketvirtadienį iki rinkimų dienos ir prasidės viena valanda anksčiau, t. y. nuo 7 val. ryto“, – teigia rinkimų ekspertė L. Matjošaitytė.

Pasak ekspertės, dar vienas labai svarbus pokytis, susijęs su savivaldybių tarybų ir merų rinkimais, yra tai, kad rinkėjai balsuos tik toje savivaldybėje, kurioje jie iki rinkimų likus 60 dienų bus deklaravę savo gyvenamąją vietą. Anksčiau buvo taikomas 90 dienų terminas.

Taip pat yra pokyčių ir kampanijų finansavime. Mažos aukos dydis nuo anksčiau nustatyto 12 Eur padidintas iki 50 Eur. Jeigu anksčiau fiziniai asmenys, norintys paremti kandidatą didesnėmis nei maža auka piniginėmis sumomis turėjo deklaruoti ir turtą, ir pajamas, tai dabar užtenka deklaruoti tik pajamas. Be to, jeigu anksčiau kampanijos dalyviai galėjo būti remiami ir grynaisiais pinigais, dabar tokios galimybės nebeliko. Visos aukos turi būti skiriamos mokėjimo pavedimais.

Kokią svarbią informaciją turėtų žinoti rinkėjai prieš rinkimus?

„Pirmiausia svarbu nepamiršti, kad kiekvienas rinkėjo balsas yra labai svarbus ir gali nulemti rinkimų rezultatus. Todėl dalyvauti rinkimuose yra ypatingai svarbu. Jeigu aplinkybės taip jau susiklostė, kad rinkėjas rinkimų sekmadienį į savo rinkimų apylinkę atvykti visgi negali, savo teise balsuoti galima pasinaudoti ir išankstinio balsavimo dienomis. O tam, kad į rinkimų apylinkę balsuoti atvykęs rinkėjas galėtų lengviau apsispręsti, kurią politinę organizaciją ar kandidatą balsavimo biuletenyje pasirinkti, rekomenduočiau iš anksto susipažinti su rinkimų programomis, kandidatų biografijomis ir kita apie kandidatus viešai tiek rinkimų organizatoriaus, tiek ir pačių politinės kampanijos dalyvių, skelbiama informacija“, – pataria į ką rinkėjai turėtų atkreipti savo dėmesį L. Matjošaitytė.

Be to, prieš rinkimus ekspertė pataria stebėti įvairiausius rinkiminėms programoms ir kandidatams prisistatyti skirtus debatus.

Anot rinkimų ekspertės L. Matjošaitytės, „Rinkimų kodeksas aiškiai draudžia rinkimų kampanijoje naudotis tarnybine padėtimi ar administraciniu resursu. Jeigu kandidatas sudaro sau ar kitiems asmenims išskirtines rinkimų agitacijos sąlygas, pavyzdžiui, atstovaujamai politinei jėgai neatlygintinai ar išskirtinėmis sąlygomis suteikia paprastai mokamas paslaugas, ar kandidatas savo rinkimų kampaniją finansuoja valstybės, savivaldybių ar Europos Sąjungos institucijų lėšomis, jau galima kelti klausimą ar nebuvo pažeisti rinkimų veiklą reglamentuojantys teisės aktai“.

Paklausus į ką svarbiausia atkreipti dėmesį, renkantis už kurį kandidatą balsuoti, rinkimų ekspertė teigia, jog: „Paprastai rinkėjai, rinkdamiesi tarp kandidatų atkreipia dėmesį į kandidatų politines pažiūras ir deklaruojamas vertybes. Jeigu jos neturi jokių sąlyčio taškų su rinkėjo turimais politiniais įsitikinimais, labai didelė tikimybė, kad rinkėjas tokio kandidato nesirinks ir už jį nebalsuos“.

“Žinoma, ne mažiau svarbu įvertinti ir tai, kaip kiekvienas kandidatas prisistato, kokius darbus išrinkimo atveju planuoja atlikti. Ir, ar kandidato pažadai iš tiesų galėtų būti praktiškai įgyvendinami. Galbūt siūlomos idėjos ar sprendimai yra labai puikūs, tačiau, pavyzdžiui, tai yra ne savivaldos lygio klausimas, o galbūt tam tikriems rezultatams pasiekti reikės gerokai daugiau nei vienos kadencijos? Jeigu vienas ar kitas rinkimuose dalyvaujantis kandidatas jau yra turėjęs patirties savivaldos lygio ar nacionalinėje politikoje, rinkėjai gali pasidomėti, o kaipgi jam sekėsi ankstesnė politinė veikla. Ar jis, kaip politikas, pateisino rinkėjo lūkesčius? O gal priešingai, tiek veikla, tiek ir siūlomi sprendimai nuvylė?“ , – teigia rinkimų ekspertė L. Matjošaitytė.

Norintiems tinkamai pasirengti balsavimui, ekspertė pataria atlikti šiuos veiksmus:

 • Pasižymėti savo kalendoriuje rinkimų datą.
 • Susipažinti su rinkimų programomis, kandidatų biografijomis bei kita apie kandidatus patikimuose informacijos šaltiniuose skelbiama informacija.
 • Stebėti ir aktyviai dalyvauti kandidatų debatuose.
 • Rinkimų dieną eiti balsuoti ir pakviesti savo pilietinę pareigą atlikti savo šeimos narius, draugus, kolegas.

Norintiems sužinoti daugiau apie rinkimus ir jų procedūras, kviečiame sausio 18-19 d. dalyvauti renginyje: Seminaras: “RINKIMAI: svarbiausia informacija dalyviams”

 

Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės ir technologijų instituto Studentų mokslinė draugija kviečia į atvirų paskaitų ciklą „Teisė kitu kampu“. Šios paskaitos skirtos visiems, kurie nori tobulinti save kaip būsimą karjeros asmenybę, susipažinti su kitokiu teisiniu požiūriu ir diskutuoti aktualiausiomis teisės bei socialinėmis temomis. Paskaitų metu sulauksime žinomų svečių iš įvairių teisės bei karjeros konsultavimo sričių. Tikimės, jog šios atviros paskaitos padės kiekvienam tobulėti bei įgauti naujų kompetencijų, kurias galės panaudoti savo profesiniame kelyje.
Kviečiame į nuotolinę paskaitą: ,,Gynėjo vaidmuo baudžiamajame procese‘‘. Paskaitos metu apžvelgiama gynėjo sąvoka, jo tikslas, pasiruošimas procesui, naudingi patarimai bei sėkmingas bylos atstovavimas.
Paskaita vyks nuotoliniu būdu lapkričio 10 d. 17.30 val. Prisijungimai bus siunčiami tik užsiregistravusiems dalyviams.
Būtina registracija: https://cutt.ly/9NstHxe
Registracija vyksta iki lapkričio 8 d. imtinai.
Paskaitą ves – Stasys Karvelis – advokatas, didelę patirtį sukaupęs baudžiamųjų bylų atstovavime, dirba VšĮ ,,Luxlex” teisinių paslaugų centre.
Nuotolinio renginio metu gali būti fotografuojama, užpildę šią registraciją jūs sutinkate, jog renginio organizatorius gali daryti nuotraukos, kurios talpinamas KSU socialinėje medijoje bei www.ksu.lt

Džiaugiamės, kad Į KSU metų trukmės Podoktorantūros stažuotei atvyko užsienio aviacijos ekspertas, dėstytojas, mokslininkas dr. Salim Kurnaz!

Tyrėjas podoktorantūros KSU stažuotės metu vykdys reikšmingus mokslinius tyrimus tema ,,Krizių valdymas: pasaulinės krizių aplinkos poveikis regioninei aviacijai Šiaurės Europoje”.

Džiaugiamės,  kad KSU aviacijos dėstytojų ir tyrėjų bendruomenė sparčiai auga bei kad į KSU moksliniams tyrimams vykdyti atvyksta itin aukšto lygio aviacijos ekspertai iš viso pasaulio, kurie savo ekspertines ir mokslinių tyrinėjimų naujausias žinias perduoda ir mūsų studentams!

KSU | Kazimiero Simonavičiaus universitetas prisijungė prie vieno didžiausių tarptautinio aukštųjų mokyklų tinklo “Businet”, jungiančio daugiau nei 140 institucijų 37 šalyse Europoje, Australijoje, Azijoje, Pietų Amerikoje.
Tinklas suteikia erdvę aukštosioms mokykloms dalintis gerąja patirtimi tarptautiškumo srityje. Nors pagrindinis dėmesys skiriamas verslumo srities tarptautinimui, tačiau apimamos ir teisės, turizmo, IT ir kitų susijusių veiklų sritys.
2023 m. kovo 27-31 d. KSU Teisės ir technologijų institutas kartu su Businet organizuoja “Inscenizuojamąjį teismą” (Moot Court).

Antreprenerystė – tai populiariai tariant – verslumas, bet šios kompetencijos apima daug daugiau nei tik išmanymą, kaip kurti ir vystyti verslą. Tai ir žinios bei gebėjimai, padedantys pradėti ir įgyvendinti įvairias idėjas nuo nulio,  burti ir vadovauti komandoms, rasti klientus, vykdyti projektus, kurti ir įgyvendinti naujas bei inovatyvias iniciatyvas. Taip pat, tai yra žinios apie jaunų, pradedančių įmonių kūrimą ir valdymą, inovatyvių projektų įgyvendinimą. Šiuo metu, tokios kompetencijos yra itin paklausios Lietuvoje ir ne tik, nes kuriasi daug naujų, greitai augančių įmonių, kurioms trūksta darbuotojų, išmanančių, kaip funkcionuoja startuoliai, gebančių įsijungti į dinamiškas, greitas, inovatyvias organizacines kultūras ir sugebančių atlikti įvairius darbus – nuo marketingo iki produktų kūrimo, nuo pardavimų iki tinklapio tvarkymo, nuo vadovavimo komandai iki biudžeto skaičiavimo. Savo srities specialistų, įgijusių šią profesiją Lietuvoje nėra daug, nes unikalią studijų programą – Antreprenerystė ir vadyba siūlo tik Kazimiero Simonavičiaus universitetas.

Antreprenerystės profesija yra universali ir perspektyvi vystant verslo idėjas

„Ši specialybė puikiai tinka tiems, kas nori įgyti ne tik klasikinės vadybos žinių, bet ir pasinerti į startuolių kūrimo specifiką. Kazimiero Simonavičiaus universitete siūlomoje bakalauro studijų programoje Antreprenerystė ir verslo vadyba, laukiame žmonių, kurie savo ateitį norėtų sieti tiek su darbu startuoliuose, tiek ir norinčių kurti savo įmones ar įgyvendinti savo verslo idėjas. Tai jokiu būdu neapriboja galimybių įsidarbinti didelėse, brandžiose įmonėse, nes studijos paruošia visapusiškus vadybininkus ir verslo specialistus. Šios studijų programos absolventai žinos naujausias vadybos ir verslo tendencijas, galės būti lygiaverčiai darbuotojai nuo pat pirmos darbo dienos bei turės gebėjimų dirbti savarankiškai ir įgyvendinti naujas idėjas nuo nulio. O tai yra viena iš labiausiai šiuo metu reikalingų kompetencijų. Mes turime puikių pavyzdžių Lietuvoje – pavyzdžiui, visos įmonės priklausančios Vienaragiai.lt asociacijai. Tačiau nebūtina net ieškoti vienaragių – bet kuri sėkmingai įgyvendinta idėja yra puikus antreprenerystės pavyzdys: tinklaraštis, kepykla, parduotuvė, naujas produktas, socialinio verslo idėja, projektas, parašyta knyga ar bet kuris kitas produktas. Viskas, kam reikia gebėjimų ir užsispyrimo įgyvendinti savo idėjas, gali būti puikus pavyzdys, ką reiškia antrepreneriškas ar verslus mąstymas. Antrepreneriui reikia išmokti galvoti apie įvairias įgyvendinamos idėjos puses ir matyti galutinį rezultatą, kurio nori pasiekti“, – teigia Antreprenerystės ir vadybos studijų programos vadovė doc. dr. Austė Kiškienė.

Kazimiero Simonavičiaus universitete yra siūlomos Antreprenerystės ir vadybos bakalauro studijos yra išskirtinės tuo, jog tai yra unikali tarptautinė studijų programa Lietuvoje, ruošianti verslumo specialistus, kurie norės vystyti savo verslias idėjas ir kurti startuolius; orientuosis tarptautinėje verslo aplinkoje; pritrauks verslo investicijas ir augins vienaragius. Studijų metu, studentai dalyvauja startuolių kūrimo dirbtuvėse, hakatonuose, akseleratoriuose. Taip pat skiriamas individualus dėmesys studentui ir jo verslo idėjos įgyvendinimui. Šioje studijų programoje dėsto geriausi savo srities verslo ir startuolių pasaulio profesionalai iš viso pasaulio.

Kaip įgyvendinti savo verslo startuolio idėją?

„Antreprenerystės ir vadybos studijų programos studentams galėčiau patarti pirmiausiai stengtis kuo daugiau įsilieti į verslumo ir startuolių ekosistemą. Kazimiero Simonavičiaus universitete vyksta daug bendrų veiklų kartu su verslo įmonėmis – nuo atvirų paskaitų iki hakatonų – kas yra puiki proga tapti inovatyvių ir verslių žmonių bendruomenės dalimi. Per tokias veiklas studentai ne tik įgyja žinių, bet ir geriau supranta, kuo gyvena startuoliai ir kitos verslo įmonės, kokios savybės ir kokios žinios šiuo metu yra reikalingiausios ir kokius įgūdžius reiktų įgyti studijų metu. Taip pat, sudaromos galimybės studentams labiau suprasti kokioje verslo srityje jie yra stipriausi ar kas labiausiai patinka, nes studijų metu vertiname studentų kompetencijas, žinias ir įgūdžius bei padedame užsibrėžti karjeros tikslus“, – savo patarimais dalijosi KSU docentė dr. Austė Kiškienė.

Jos nuomone, KSU studentais tampa smalsūs, aktyvūs, iniciatyvūs žmonės, tad visiems būsimiems akademinės bendruomenės nariams, ji linki kuo geriau išnaudoti studijų metus ir pasiimti maksimaliai daug žinių ir patirties iš dėstytojų, užsienio svečių, verslo įmonių, su kuriomis bendradarbiauja universitetas. Tad ir kuriant unikalią Antreprenerystės ir vadybos studijų programą, buvo siekiama, kad kiekvienas studentas suprastų ir nuolatos ugdytų savo potencialą, dėl to skiriamas individualus dėmesys studentams, studijos papildytos kokybiška neformalia veikla ir ypač stengiamasi, kad studentai jau studijų metu taptų savo profesinių bendruomenių nariais bei pasiruoštų būsimam profesiniam gyvenimui. Ne veltui, universiteto šūkis yra „KSU – daugiau nei universitetas“, tad ir studentams doc. dr. A. Kiškienė linki būti daugiau nei studentais!

Daugiau apie Antreprenerystės ir vadybos studijas KSU:/https://ksu.lt/priemimas/bakalauro-studijos/antrepreneryste-verslumas-ir-vadyba/

„Esu labai paprastas žmogus iš mažo Lukšių miestelio, esančio Šakių rajone. Dar mokantis gimnazijoje stengiausi dalyvauti visose veiklose, kurias galėjo pasiūlyti mokyklos bendruomenė: šokau tautinius šokius, treniravausi lengvosios atletikos varžyboms, buvau gimnazijos aktyvistų būrelio „Lukšiečiai“ vicepirmininku bei dalyvavau olimpiadose. Greičiausiai dėl to, pagrindiniais hobiais tapo šokis, bėgimas ir aktyvus gyvenimo būdas. Kitas mano hobis yra aviacija, jau tuomet žavėjausi šia sritimi ir žinojau, kad susiesiu savo gyvenimą su ja. Taigi, šiandien mano didžiąją dalį kasdienybės užima dvi mano aistros – aviacija ir bėgimas. Labai džiaugiuosi, kad Kazimiero Simonavičiaus universitete studijų grafikas yra labai lankstus, todėl tai suteikia man galimybę toliau profesionaliai treniruotis lengvosios atletikos varžyboms. Kadangi buvau Lietuvos 800 m bėgimo vice čempionas, džiaugiuosi, jog studijų tvarkaraštis man leido sugrįžti į treniruotes po pertraukos ir siekti čempiono titulo, – savo sėkmės istorija dalijosi Kazimiero Simonavičiaus universiteto Aviacijos vadybos studijų programos studentas Algimantas Žemaitaitis.

Aviacijos vadybos studijos KSU leidžia lanksčiai derinti darbą ir hobius

Kaip teigia KSU studentas Algimantas, jo studijų kelionė aviacijos srityje prasidėjo nuo avionikos studijų kitame universitete, tačiau įsidarbinus Vilniaus oro uoste antžeminio aptarnavimo įmonėje keleivių aptarnavimo agentu ir pamačius viską iš vidaus, nusprendė, jog avionikos inžininieriaus profesija yra ne jam. Žymiai labiau patiko bendrauti ir dirbti su žmonėmis, nes toks darbas dinamiškesnis ir įvairesnis.

„Pradėjus domėtis kitomis aviacijos studijų programomis Lietuvoje, iš pažįstamų aviacijos sektoriuje išgirdau apie aviacijos vadybos studijų programą Kazimiero Simonavičiaus universitete. Viskas, ką girdėjau, buvo tik geri atsiliepimai, tad pasidarė įdomu, ar tikrai viskas yra taip gerai, kaip pasakojama, todėl tapau „sekliu morka“ ir pradėjau ieškoti daugiau informacijos. Išgirdęs galybę teigiamų įspūdžių iš tuometinio aviacijos vadybos studento ir dar vieno alumnio, priėmiau tvirtą sprendimą, jog noriu pabandyti ir aš“, – savo kelią į Aviacijos vadybos studijas prisiminė KSU studentas Algimantas Žemaitaitis.

Algimantas nesitikėjo, jog studijų grafikas Kazimiero Simonavičiaus universitete gali būti toks lankstus, nes jo dėka, derina net keletą mėgstamų veiklų bei darbą Vilniaus oro uoste.

„Studijuodamas KSU sugebėjau derinti ir darbą oro uoste, ir savo profesionalaus bėgimo treniruotes, ir net lieka užtektinai laiko skirti dėmesio antrai pusei, draugams ir savo šuniukui. Iš tikrųjų labai padeda teigiamas dėstytojų nusiteikimas ir bendradarbiavimas. Derinant atsiskaitymų datas, dažnai suteikiami keli būdai kaip galima atsiskaityti už paskirtas užduotis, pavyzdžiui, prezentacijas galima pristatyti vaizdo įrašo pavidalu, jei negali dalyvauti paskaitoje numatytu laiku. Smagu ir tai, jog universiteto bendruomenė nuolat kviečia į įvairius seminarus, renginius, paskaitas, kuriose savo srities profesionalai dalinasi savo patirtimi ar pristato praktikos ir karjeros galimybes. Labai džiaugiuosi, jog Kazimiero Simonavičiaus universiteto administracija domisi studentų nuomone ir suteikia galimybę paskaitose bei minėtuose renginiuose dalyvauti nuotoliniu būdu, kas, mano manymu, yra puikus universiteto šiuolaikiško požiūrio įrodymas“, – savo studijų pasirinkimu džiaugėsi Aviacijos vadybos studijų programos studentas A. Žemaitaitis.

Vienos svarbiausių kompetencijų aviacijos specialistui – laiko planavimas ir gebėjimas dirbti komandoje

„Manau, jog visi, kas yra bent kiek susiję su aviacijos sritimi, sutiks, jog šiame sektoriuje laikas yra labai svarbus rodiklis. Dėl to, norint studijuoti su aviacija susijusiose studijų programose teks išmokti labai gerai planuoti savo laiką. Aviacijos studijose Kazimiero Simonavičiaus universitete dažniausiai gauname užduotį parengti kelis projektus per semestrą, tad tenka susidėlioti prioritetus ir gerai susiplanuoti savo laiką, jog viskas būtų atlikta laiku ir dėl skubėjimo nenukentėtų kokybė. Kita svarbi asmeninė savybė – gebėjimas dirbti komandoje. Aviacijos sektoriuje gana mažai specialistų dirba visiškai vieni, nes dažniausiai esame komandos dalis, tad privalome išmokti dirbti vieningai ir kryptingai. Gebėjimas dirbti komandose ugdomas ir paskaitų metu, kadangi dauguma užduočių ir projektų yra ne individualūs, o skiriami grupei studentų. Taigi, reikia išmokti ne tik argumentuotai išsakyti savo nuomonę, tačiau ir aktyviai klausytis kitų komandos narių, išgirsti jų idėjas ir ieškoti efektyviausio bendro sprendimo. Ne ką mažiau svarbi asmeninė savybė, mano manymu, yra smalsumas. Aviacijos sektorius labai sparčiai auga, keičiasi, jame kasdien kažkas vyksta, taigi, svarbu nuolat domėtis naujienomis, reguliariai atnaujinti savo žinias. Man labai smagu, jog dėstytojai taip pat skatina domėtis ir dažnai aptariame pasaulio naujienas aviacijos sektoriuje, daugelis užduočių, atliepiančių šių dienų aktualijas. Taip ir mokytis įdomiau, ir gaunamos žinios naudingesnės“, – savo įžvalgomis dalinosi KSU Aviacijos vadybos bakalauro studijų studentas Algimantas.

Gavo Pažangumo stipendiją už puikius studijų rezultatus

„Iš savo asmeninės patirties galiu pasidalinti, jog nepaisant to, kad pradėjau studijas valstybės nefinansuojamoje vietoje, tačiau savo atkaklumo ir pastangų dėka, pavyko pasiekti gerus rezultatus, kuriuos universitetas įvertino ir skyrė Pažangumo stipendiją, tad ateinantį semestrą galėjau studijuoti nemokamai. Taigi, daug kas yra jaunų žmonių rankose bei priklauso nuo dedamų pastangų. Tad norintiems studijuoti Kazimiero Simonavičiaus universitete, linkiu tikrai nebijoti ir jei tik yra noro, būtinai išbandyti savo jėgas. Nors studijos yra mokamos, bet šis KSU yra labai lankstus dirbančių studentų atžvilgiu, tad galima suderinti ir darbą, kuris padės susitaupyti pinigų studijoms, ir tuo pat metu kaupti akademinę patirtį ateičiai. Universitetas organizuoja įvairius susitikimus su aviacijos sektoriaus įmonėmis, kurios pristato galimybes įsidarbinti ir noriai priima Kazimiero Simonavičiaus universiteto studentus į savo komandas. Dėstytojai yra ir savo sričių profesionalai, sugebantys sudominti ir perteikti naujausias žinias studentams. Dabar drąsiai galiu sakyti, jog esu ten, kur man patinka. Tad ir visiems norintiems studijuoti linkiu, jog KSU taptų tuo pasirinkimu, kuris atrodytų teisingas ir tinkamas“, – linkėdamas priėmus netinkamą sprendimą nebijoti jo keisti, renkantis tai kas patinka, nes iš pasidalintos asmeninės patirties, matome, kad Algimantui užteko ryžto pakeisti savo sprendimą ir galiausiai priimti teisingą sprendimą – rinktis Aviacijos vadybos bakalauro studijas Kazimiero Simonavičiaus universitete.

Daugiau apie Aviacijos vadybos bakalauro studijas Kazimiero Simonavičiaus universitete: https://ksu.lt/priemimas/bakalauro-studijos/aviacijos-vadyba/

Daugiau apie Kazimiero Simonavičiaus universitetą: www.ksu.lt

Praėjusią savaitę (birželio 30 d.) į posėdį susirinko Kazimiero Simonavičiaus universiteto Tarybos nariai. Posėdžio metu buvo aptartas naujas KSU įvaizdis, 2021-2022 mokslo metų rezultatai bei šiuo metu vykstantis priėmimas į universiteto siūlomas bakalauro, magistro ir vientisąsias studijų programas. KSU Tarybos nariai taip pat diskutavo ir teikė pasiūlymus dėl universiteto tarptautiškumo stiprinimo, inovatyvios dėstymo metodikos bei studijų programų turinio tobulinimo, siekiant atliepti rinkos ir darbdavių poreikius.

Nepaprastai džiaugiamės, kad į Universiteto veiklą įsitraukė ir pasitikėjimą mūsų vizija išreiškė užsienio universitetų vadovai, itin patyrę mokslininkai, įvairių verslo ir viešojo sektoriaus atstovai, visuomenės veikėjai.
Taryba yra patariamoji Universiteto strateginio valdymo institucija, kurios tikslas –Universiteto strateginės plėtros krypčių nustatymas, analizė ir stebėsena, taip pat strateginių tarptautinių, politinių, verslinių ir kultūrinių ryšių palaikymas bei plėtra.
Šios kadencijos Kazimiero Simonavičiaus universiteto Tarybos nariai:
 • Doc. dr. sc. Mislav Balković
 • Henrika Bivainienė
 • Saulius Buivys
 • Tadas Četkauskas
 • Kęstutis Drazdauskas
 • Žydrė Gavelienė
 • Vismantas Ivoškevičius
 • Koit Kaskel
 • Doc. dr. Austė Kiškienė
 • Prof. dr. Tomas Krilavičius
 • Doc. dr. Marius Lanskoronskis
 • Orijana Mašalė
 • Prof. dr. Inga Minelgaitė (pirmininkė)
 • Dalius Morkvėnas
 • Arnoldas Nausėda
 • Jarūnė Preikšaitė
 • Eglė Radišauskienė
 • Deividas Rafanavičius
 • Giedrė Ramanauskienė
 • Prof. dr. Augusto Sales (pirmininkės pavaduotojas)
 • Dovilė Satkauskienė
 • Gabija Skučaitė
 • Darius Verbyla
 • Antanas Zabulis

Kazimiero Simonavičiaus universitetas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su viena antžeminio orlaivių aptarnavimo lyderių centrinėje ir rytų Europoje – įmone ,,Baltic Ground Services”.

Bendradarbiavimu siekiama sutelkiant pastangas ir žinias tobulinti KSU Aviacijos vadybos studijų programą bei aviacijos specialistų rengimą, tęstinį mokymąsi, kompetencijų ir kvalifikacijų kėlimą aviacijos vadybos, aviacijos paslaugų plėtros, lėktuvų techninio aptarnavimo srityse, apimant praktinio, dualinio, modulinio, nuotolinio ir kitas mokymo formas. Taip pat bendradarbiavimu numatoma keistis institucine ir asmenine patirtimis, skatinti sėkmingą ir įvairiapusį studentų praktinį pasirengimą bei plėtoti aviacijos mokslo ir tarpdalykines sritis.

„Universiteto pagalba pažangiausiems studentams yra puikus įvertinimas bei paskata siekti dar geresnių rezultatų. Pati esu gavusi pažangumo stipendiją vieną semestrą už puikius akademinius pasiekimus. Man tai buvo džiugi staigmena ir įvertinimas“, – džiaugėsi Kazimiero Simonavičiaus universiteto mados industrijų studentė Justina Čenkutė, taip paneigdama mitą apie tai, jog studijuojant privačiame universitete neįmanoma gauti finansavimo.

KSU pažangumo stipendijos siekia iki 80 procentų pasirinktų studijų mokesčio

Kaip teigia Kazimiero Simonavičiaus universiteto rektorė doc. dr. Austė Kiškienė, „šiemet visi studentai ir stojantieji į bakalauro ir vientisųjų studijų programas turi galimybę pretenduoti į KSU pažangumo ir skatinamąsias stipendijas, suteikiančias net iki 80 procentų dydžio nuolaidą studijų kainai. Didžiausia nuolaida suteikiama tiems asmenims, kurių stojamasis konkursinis balas, apskaičiuotas pagal 2022 m. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą, be pridėtų papildomų balų yra 9 balai arba daugiau. Į Kazimiero Simonavičiaus universiteto pažangumo stipendijos suteikiamą 80 procentų dydžio nuolaidą gali pretenduoti visi nustatyto dydžio konkursinį balą turintys stojantieji, tiek stojantys per tiesioginį priėmimą, tiek ir per bendrąjį (LAMA BPO) priėmimą“.

Taip pat ir visi Kazimiero Simonavičiaus universitete 2022-2023 m. m. mokamas studijas pradėję studentai turės galimybę pretenduoti į 20 procentų, 50 procentų arba 80 procentų dydžio nuolaidą studijų kainai suteikiančias KSU skatinamąsias stipendijas. Šios stipendijos, remiantis nustatytais kriterijais, skiriamos aktyviausiems, labiausiai motyvuotiems ir geriausiai besimokantiems universiteto studentams po kiekvieno studijų semestro. Studijų nuolaida suteikiama ateinančio studijų semestro studijų kainai.

Privataus universiteto privalumas – išskirtinis dėmesys studentams ir jų problemoms

Studijų skyriaus vadovė Agnė Bružaitė, teigia, jog universiteto pasirinktas pažangumo stipendijų modelis puikiai veikia. Galimybė kas semestrą pretenduoti į stipendiją tikrai motyvuoja studentus ir skatina dar labiau stengtis, nuolat siekti kuo aukštesnių studijų rezultatų. Kasmet universiteto Aviacijos vadybos, Mados industrijos, Pramogų ir turizmo industrijų, Teisės, Skaitmeninio marketingo, Verslo vadybos, Organizacinių inovacijų ir vadybos bei Integruotos komunikacijos studijų programų studentams suteikiama Universiteto skiriamų pažangumo stipendijų.

“Taip pat norėčiau išskirti ir tai, kad universiteto skiriamos pažangumo stipendijos yra itin svarbios ir kaip studijų prieinamumo didinimo priemonė. Pažangiausiems studentams suteikiamas finansavimas tampa labai gera alternatyva, sudarančia sąlygas studijuoti norimoje specialybėje ir taip tiesti kelią siekiant savo ateities karjeros tikslų. Manome, jog orientavimasis į karjerą ir studijų atitikimas kiekvieno studento poreikiams yra nepaprastai svarbūs. Džiaugiuosi, kad KSU galime tai suteikti – turime ne vieną pavyzdį, kai jauni žmonės, iš pradžių gavę valstybės finansuojamą vietą valstybiniame universitete, pabando ten studijuoti, tačiau vėliau apsisprendžia perstoti į KSU, nes čia randa ne tik unikalias studijų programas, bet ir lankstumą bei išskirtinį dėmesį jų poreikiams, kurio dar kiek trūksta valstybiniame sektoriuje. Matome tendenciją, kad vis daugiau žmonių renkasi studijas privačiame universitete, nes čia atranda tai, ką iš tiesų norėtų veikti gyvenime, ir gali realizuoti savo potencialą“,  teigia A. Bružaitė

Studijų skyriaus vadovei pritaria ir KSU stipendininkė Justina Čenkutė, kuri visiems jauniems žmonėms, norintiems studijuoti KSU, tačiau bijantiems, jog privatus universitetas jiems yra neprieinamas, pataria bandyti, nes galbūt jūs būsite tas pažangiausias studentas, kuriam bus suteiktas finansavimas.

„O jeigu visgi nepavyks, manau tikrai verta studijuoti savo mėgstamą studijų kryptį mokamai, negu mokytis tai, kas visai nedomina, tačiau nemokėti už tai pinigų. Investuodami į savo žinias, investuojate į save. Na, o privatus universitetas užtikrina mažesnes grupes, išskirtinį dėmesį bei glaudų ryšį tiek su studentais, dėstytojais bei kolegomis“, – pataria KSU studentė Justina Čenkutė.

Daugiau apie Kazimiero Simonavičiaus universiteto studijų finansavimą galite sužinoti paspaudus nuorodą: https://ksu.lt/priemimas/studiju-kaina-ir-finansavimas/.

Maloniai kviečiame dalyvauti iškilmingoje Kazimiero Simonavičiaus universiteto (KSU) bakalauro ir magistro diplomų teikimo ceremonijoje, vyks 2022 m. birželio 23 d. (ketvirtadienį) 13 val. , Kazimiero Simonavičiaus universitete, Dariaus ir Girėno g. 21, Vilnius.
Ceremonijos metu bakalauro diplomai bus įteikti Aviacijos vadybos ir Skaitmeninio marketingo bakalauro programų absolventams. Magistro diplomai bus įteikti Teisės studijų programos absolventams.
KSU absolventams rekomenduojame atvykti valanda anksčiau, kad suspėtumėte pasipuošti mantijomis, pasirašyti diplomų registre.
Daugiau informacijos dėl mantijų – studijos@ksu.lt

 

KSU Rektorė doc. dr. Austė Kiškienė, Verslo inovacijų mokyklos vadovė Deimantė Žilinskienė bei Mokslo ir kompetencijų centro vadovė Jūratė Balčiūnaitė susitiko su VšĮ Transporto kompetencijų agentūros atstovais.

Susitikimo metu buvo pristatytos organizacijų veiklos, taip pat KSU vykdoma Aviacijos vadybos studijų programa bei kitos edukacinės veiklos aviacijos srityje, pasidalinta patirtimi, aptartas aviacijos specialistų ir jų kompetencijų poreikis bei tolimesnės organizacijų bendradarbiavimo galimybės.

Transporto kompetencijų agentūra yra valstybės įsteigta viešoji įstaiga, kuri nuosavybės teise priklauso valstybei. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija.

Nuo 2019 m. VšĮ Transporto kompetencijų agentūros veiklos apima šias sritis: specialistų licencijavimą ir jų veiklos priežiūrą; aviacijos sektoriaus ūkio subjektų veiklos priežiūrą, akreditavimą ir licencijavimą; kelių saugos patikrinimus, jos lygių nustatymus ir valdymą; eismo įvykių ir avaringų vietų stebėseną bei analizę.

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros veiklos tikslas – prisidėti prie visuomenės interesus atitinkančios Lietuvos susisiekimo sistemos kūrimo bei plėtros, užtikrinant aukščiausius kokybės, saugos ir saugumo standartus.