fbpx
Antradienį įvyko „Oro navigacijos“ organizuota konferencija „Bepiločių orlaivių reglamentų įgyvendinimas: galimybės ir iššūkiai“, kurios tikslas – pasidalinti patirtimis ir padiskutuoti apie tai, kaip vyks bepiločių orlaivių (dronų) eismas įdiegus „U-Space“ valdymo sistemą.
 
„U-Space“ paslaugų sistema bus įdiegta ir išbandyta 2024 m. vasarą, ji leis dronų pilotams realiu laiku stebėti oro erdvę, o skrydžių vadovams – gauti informaciją apie dronų skrydžius ir juos valdyti: suteikti leidimą skristi.
 
Konferencijos metu susipažinome su šalių patirtimi teikiant „U-Space“ paslaugas, užtikrinant saugius dronų skrydžius. Konferencijoje pranešimus pristatė Oro navigacijaTransporto kompetencijų agentūra, „U-Space“ sistemos gamintojas Frequentis AG, dronų operatoriai ir gamintojai. 

Spalio 3 d. Kazimiero Simonavičiaus universiteto atstovai dalyvavo Lietuvos Respublikos Seime vykusioje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Aukštojo mokslo vaidmuo kuriant negalią turinčių ir vyresnio amžiaus žmonių lyderystės galimybes“, kurią organizavo Seimo narė, Neįgaliųjų teisių komisijos pirmininkė Monika Ošmianskienė kartu su Mykolo Romerio universiteto Socialinės įtraukties ir lyderystės tyrimų laboratorija ir renginio partneriais – Kazimiero Simonavičiaus universitetu bei Savivaldybių socialinės globos įstaigų vadovų asociacija.

KSU rektorė prof. dr. Jolanta Bieliauskaitė sveikino susirinkusiuosius ir savo kalboje akcentavo, kad nepaisant amžiaus, fizinių barjerų ar turimų negalių – lyderystės galime ir turime pasimokyti vieni iš kitų, o ši konferencija suteikia galimybę aukštosioms mokykloms geriau suprasti neįgaliesiems ir vyresnio amžiaus žmonėms kylančius iššūkius bei atliepti jų poreikius.

Konferencijoje pranešimus skaitė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įvairių Lietuvos ir užsienio aukštųjų mokyklų atstovai, darbdaviai, neįgaliuosius ir vyresnio amžiaus žmones vienyjančių organizacijų atstovai. Pranešėjų pristatymuose buvo kalbama apie aukštojo mokslo prieinamumą žmonėms su negalia, vyresnio amžiaus žmonių mokymosi ir studijų poreikius, socialinės įtraukties ir verslumo kompetencijų ugdymą bei senyvo amžiaus asmenų įtraukties aktualijas, užsienio šalių dalyviai dalinosi savo įgyvendintų projektų gerąja patirtimi. Konferencijoje pranešimą „Mažiau galimybių turinčių suaugusiųjų asmenų įtrauktis švietimo sistemoje“ skaitė KSU dėstytojas prof. dr. Tomas Butvilas.

Spalio 3 d., antradienį,  9 val. Seimo Konstitucijos salėje (I rūmai) Laisvės frakcijos narė, Neįgaliųjų teisių komisijos pirmininkė Monika Ošmianskienė kviečia į mokslinę-praktinę konferenciją „Aukštojo mokslo vaidmuo kuriant negalią turinčių ir vyresnio amžiaus žmonių lyderystės galimybes“.

Kartu su Seimo Neįgaliųjų teisių komisija bei Mykolo Romerio universiteto Socialinės įtraukties ir lyderystės tyrimų laboratorija rengiamoje konferencijoje bus pristatytos aukštojo mokslo prieinamumo žmonėms su negalia, vyresnio amžiaus žmonių mokymosi ir studijų poreikių, socialinės įtraukties ir verslumo kompetencijų ugdymo bei senyvo amžiaus asmenų įtraukties per nuolatinį mokymąsi aktualijos.

Konferencijoje kalbės įvairių aukštųjų mokyklų atstovai iš Lietuvos bei užsienio, darbdaviai, pagalbą darbo ieškantiems teikiančios organizacijos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamento prie SADM, Neįgaliųjų sporto ir žmones su negalia atstovaujančių organizacijų atstovai, patys žmonės su negalia bei vyresnio amžiaus studentai ir kiti suinteresuotieji.

Konferencijoje pranešimą skaitys KSU dėstytojas doc. dr. Tomas Butvilas.

Konferencija vyks mišriuoju būdu, pranešimai bus verčiami į ir iš gestų kalbos.

Programa

Renginys bus transliuojamas Seimo „YouTube“ paskyroje „Atviras Seimas“.

Norintiems dalyvauti gyvai, prašome registruotis čia.

Daugiau apie renginį:

https://www.facebook.com/events/2557494507735151/

Š. m. rugsėjo 21-22 d. Kazimiero Simonavičiaus universiteto rektorė prof. dr. Jolanta Bieliauskaitė dalyvavo kasmetinėje Vidurio ir Rytų Europos jurisprudencijos tinklo (CEENJ) konferencijoje, kurią organizavo Paduvos universiteto Teisės mokykla (Italija).

Vidurio ir Rytų Europos jurisprudencijos tikslas buvo įkurtas 2005. Jis vienija teisės teorijos, teisės filosofijos ir kitus teisės mokslininkus iš Austrijos, Čekijos, Kroatijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Slovakijos, Slovėnijos, Serbijos, Vengrijos ir kitų šalių. Prof. dr. Jolanta Bieliauskaitė yra šio tinklo Tarptautinės patariamosios tarybos narė.

Išvykos metu rektorė ne tik skaitė pranešimą, bet ir pakvietė užsienio teisės mokslininkus bendradarbiauti su Kazimiero Simonavičiaus universitetu bei aptarė šios konferencijos organizavimo 2025 m. Vilniuje galimybės.

Š. m. rugsėjo 12-15 dienomis  vyko Kazimiero Simonavičiaus universiteto Ateities visuomenės instituto ir Tarpuiniversitetinio centro Dubrovnike (Kroatija) organizuota N. Luhmanno sistemų teorijai skirta tarptautinė mokslinė konferencija “Aplinkos. Socialinių sistemų teorijos perspektyva”.

Konferencijos metu pranešėjai iš daugiau nei 30 įvairių pasaulio šalių aukštųjų mokyklų nagrinėjo daugialypę „aplinkos“ sąvoką socialinių sistemų teorijos kontekste bei pristatė naujausius tarpdisciplininius teorinius ir empirinius tyrimus ekologijos, politikos, ekonomikos, komunikacijos, teisės, edukologijos bei sociologijos kryptyse.

Kazimiero Simonavičiaus universiteto rektorė prof. dr. Jolanta Bieliauskaitė kartu su Ateities visuomenės instituto lyderiais šių metų geriausiu konferencijos pranešimu išrinko Luko Fuchs iš Eindhoveno technologijos universiteto pranešimą „Valstybės valdymo funkcija techno-ekonominėse transformacijose siekiant tvarumo“. Jo darbas sužavėjo komitetą savo tikslia argumentacija, teoriniu pagrindu ir novatoriškomis įžvalgomis.

2024 m. birželio 24-28 d. vyks Europos vadybos akademijos konferencija EURAM 2024, kurią šiemet rengia Bato universiteto Vadybos mokykla (Didžioji Britanija).

Jau 25-ąjį kartą vyksiančios konferencijos tema: Inovacijų skatinimas sprendžiant didžiuosius iššūkius (ang. Fostering Innovation to Address Grand Challenges).

Technologinis inovacijų vystymasis visada buvo svarbi vertės kūrimo, konkurencingumo gerinimo ir ekonominio augimo paskata. Tačiau ilgainiui šie veiksniai turėjo įtakos ir neigiamoms pasekmėms: senstančiai visuomenei, greitam, bet netvariam ekonominiam augimui, klimato kaitos poveikui žmogaus sveikatai.

Šių esamų ir kylančių naujų iššūkių kontekste verslo organizacijos, suinteresuoti subjektai, vyriausybinės institucijos ir akademinė bendruomenė skatinami bendradarbiauti, kurti naujus sprendimus ir užtikrinti, kad inovacijos būtų atsakingos ir etiškos.

Konferencijos metu panelinę diskusiją „Business Schools in Motion – New Frontiers for Management Education in a Changing World” moderuos KSU Verslo inovacijų ir komunikacijos mokyklos vadovė dokt. Deimantė Žilinskienė.

Apie diskusiją: Atsižvelgiant į didžiuosius šiandienos iššūkius, visuomenė turi išgyventi radikalias transformacijas. Verslo mokyklos gali atlikti svarbų vaidmenį šiame procese, tačiau norėdamos tai daryti – turi keistis ir pačios. Šios diskusijos dalyviai (verslo mokyklų vadovai iš įvairių šalių) kartu su klausytojais aptars būsimą verslo mokyklų raidą ir pokyčius, kurie jau vyksta jų institucijose, dalysis gerąja patirtimi bei ieškos naujų bendradarbiavimo krypčių.

Konferencijos organizatoriai kviečia mokslininkus teikti savo pranešimų temas, susijusias su inovacijomis, skirtomis ilgalaikiams ir naujiems didiesiems iššūkiams spręsti.

KSU bendruomenės nariai kviečiami prisijungti prie šios konferencijos bei skaityti pranešimus. Temas konferencijai galima siūlyti nuo š.m. rugsėjo 26 d. iki 2024 m. sausio 11 d.

Daugiau informacijos apie renginį: 2024_Conference_Flyer.pdf (euram.academy)

EURAM 2024 interneto svetainė: Theme – EURAM 2024 Annual Conference

Exelia Verslo mokykla (Prancūzija) organizuoja kasmetinę konferenciją „Research day on Innovation”, kuri vyks 2024 m. gegužės 23 d.

Pagrindinė renginio tema angl. „Disruption and destruction. Creative extensions of core concepts of innovation research. Taip pat numatoma parengti su šia mokslinių tyrimų diena susijusį leidinį „Kūrybiškumas ir inovacijų vadyba”.

KSU bendruomenės nariai kviečiami prisijungti prie šios konferencijos bei skaityti pranešimus. Išplėstinių santraukų pateikimo terminas – š. m. rugsėjo 23 d.

Organizacinis komitetas ieško stiprių teorinių ir praktiškai pritaikomų pranešimų, kurie stiprintų supratimą iš kūrybiškumo ir inovacijų vadybos perspektyvos.

Tarp renginio organizatorių – KSU bendruomenės nariai.

Organizacinio komiteto narys, leidinio bendraautorius Dr. Steffenas Rothas yra Excelia Verslo mokyklos (Prancūzija) Vadybos profesorius, Kazimiero Simonavičiaus universiteto socialinių mokslų profesorius bei Senato pirmininkas.

Leidinio bendraautorė Deimantė Žilinskienė – Kazimiero Simonavičiaus universiteto Verslo inovacijų mokyklos vadovė.

Daugiau informacijos apie renginį rasite: Research Day on Innovation

Kviečiame į Lietuvos nevalstybinio švietimo konfederacijos kartu su Lietuvos Respublikos Seimo Ateities komitetu 2022 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Seime organizuoja konferenciją „Švietimo ateities modelis ir nevalstybinio sektoriaus misija jame“.

Kazimiero Simonavičiaus universitetas yra Lietuvos nevalstybinio švietimo konfederacijos narys nuo 2021 m. ir aktyviai prisideda prie nevalstybinio švietimo sektoriaus plėtros Lietuvoje.

Konferencijos tematikos objektas:
– Lietuvos švietimas turi būti vertybinis pagrindas gerovės valstybės kūrimui, tačiau kyla klausimai, ar jame įdiegti gerovės valstybės principai ir ateities visuomenės vertybiniai orientyrai – integralumas, darna, tvarumas, lygios galimybės?
– Kaip galime bendromis švietimo dalyvių pastangomis ir įsitraukimu kurti tvarią Lietuvos švietimo ateitį?
– Konferencijoje numatoma diskutuoti apie Lietuvos švietimo ateities viziją ir kokią rolę ją kuriant užima nevalstybinis sektorius. Ieškosime atsakymų į klausimus, kokia nevalstybinio ir valstybinio sektoriaus sąveika ir kaip sektorių skirtumai gali sukurti vertę pagrindiniam švietimo sistemos subjektui – besimokančiam individui?

Konferencija sieks suformuluoti ir pateikti sprendimų priėmėjams strategines įžvalgas, kurios taptų pagrindinėmis švietimo sistemos vystymo gairėmis.

Konferencijoje pranešimus skaitys ir diskusijose dalyvaus KSU profesorius dr. Raimundas Kalesnykas ir KSU rektorė doc. dr. Austė Kiškienė.

Norinčius dalyvauti konferencijoje kviečiame registruotis iki š.m. birželio 2 d. 13 val.: https://forms.gle/ui9KzXhYSKcUwPhL6.

Konferencijos programa

Balandžio 19 d. Kazimiero Simonavičiaus universitetas  kartu su Latvijos Turibos universitetu ir Suomijos Laurea taikomųjų mokslų universitetas organizuoja konferenciją “Organizacijų ir asmenų saugumas.

Konferencija yra Nordplus aukštojo mokslo projekto „Visuomenės ir organizacijų saugumo programų plėtra 2017“ dalis.

Konferencijos metu projekto partneriai pristatys įvairias temas, susijusias su saugumu Baltijos ir Skandinavijos šalyse, šiandienos tendencijas ir iššūkius. Projekto komanda taip pat pristatys pagrindinius projekto rezultatus – saugumo studijų programos partnerėse šalyse bei knygą apie saugumą, kuri bus išleista jau šį rugsėjį.

Šiandienos pasaulyje saugumui yra skiriamas aukščiausio lygio prioritetas bet kurioje šalyse, įskaitant ir Baltijos bei Šiaurės šalis. Šiuo metu pasaulis susiduria su tokiomis rimtomis saugumo problemomis kaip migracija, kibernetinis saugumas, ekonominis saugumas bei saugumas organizacijose ir įmonėse. Šie iššūkiai yra nauji ir Baltijos bei Skandinavijos šalims. Tai turi įtakos tiek visuomenės saugumui, tiek atskirų organizacijų saugumui. Todėl kyla didelis poreikis specialistų ir gerai apmokytų profesionalų, kurie galėtų užtikrinti visuomenės ir asmenų saugumą.

2017 m. rugsėjo mėn. Turibos universitetas pradėjo įgyvendinti Nordplus aukštojo mokslo programos projektą „Visuomenės ir organizacijų saugumo programų plėtra 2017“. Projekto metu partneriai įvertino studijų programas, parengė ir išleis knygą apie saugumo problemas. Ši knyga bus mokymo priemonė saugumo programų studentams. Nuo 2018 m. rugsėjo mėn. knygos el. versija bus prieinama ir kitiems suinteresuotiems studentams bei specialistams.

Projekto konferencija „Organizacijų ir asmenų saugumas” bus organizuojama kartu su Turibos universiteto XIX tarptautine moksline konferencija. Dalyvavimas nemokamas. Konferencijos kalba: anglų ir latvių (su sinchroniniu vertimu).

Registracija į konferenciją vyksta Turibos universiteto tinklalapyje.

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia. Projektas finansuojamas Nordplus aukštojo mokslo programos, projekto numeris: NPHE-2017/10115.