fbpx

Šių metų birželio 17 d. Kazimiero Simonavičiaus universiteto (KSU) prorektorė L. Tauginienė dalyvavo diskusijoje apie mokslinį ir akademinį sąžiningumą. Diskusijoje buvo nagrinėjama, kaip mokslinio sąžiningumo ugdymas gali būti efektyviai integruotas į ugdymo programas mokyklose. Taip pat buvo diskutuota, kaip politikos formuotojai, tyrėjai ir mokslinius tyrimus atliekančios institucijos gali bendradarbiauti siekdamos skatinti mokslinį sąžiningumą, reaguoti į mokslinio nesąžiningumo atvejus ir pan.

Savo pasisakyme prorektorė pabrėžė, kad svarbu ne mokinių amžius, nuo kurio turi būti mokoma apie mokslinį sąžiningumą, bet etapas, kai mokiniams pradedamas gamtamokslinis ugdymas (angl. science education). Būtent šiame etape mokiniai turi galimybę išplėsti savo supratimą apie privatumą (moksliniuose tyrimuose dažnai siejamą su konfidencialumu ir asmens duomenų apsauga) bei geranoriškumo principą (moksliniuose tyrimuose siejamą su informuoto asmens sutikimu dalyvauti konkrečiame moksliniame tyrime ir teise bet kada pasitraukti iš dalyvavimo jame). Prorektorė akcentavo, kad etiniam jautrumui formuoti reikia laiko: turi būti sudaroma galimybė jį vystyti ir stiprinti palaipsniui, pavyzdžiui, dalyvaujant piliečių moksle (bendrakūros principu atliekamuose moksliniuose tyrimuose, kuriuose tyrėjų veiksmus atlieka skirtingo amžiaus, išsilavinimo ir kompetencijos asmenys, t. y. apjungiamos profesionalių ir mėgėjų tyrėjų pastangos). Mokslinio sąžiningumo ugdymas tiek universitetui, tiek nusistovėjusias vertybes turinčiam studijuojančiajam gali kelti tam tikrus iššūkius.

Diskusijoje taip pat dalyvavo buvusi Suomijos nacionalinės mokslinio sąžiningumo tarybos (TENK) vadovė ir ALLEA 2023 m. Europos tyrėjų etikos kodekso rengimo darbo grupės vadovė prof. Krista Varantola ir Jungtinės Karalystės mokslinio sąžiningumo tarnybos (UKRIO) vyriausiasis inovacijų specialistas James Parry. Diskusiją moderavo Austrijos mokslinio sąžiningumo agentūros vadovė dr. Sabine Chai.

Tematines diskusijas (EduTalks@CoE) periodiškai organizuoja Europos Tarybos Etikos, skaidrumo ir sąžiningumo švietime platforma (angl. The Council of Europe Platform on Ethics, Transparency and Integrity in Education (ETINED)). Lietuvos atstovė šioje platformoje yra Studijų kokybės vertinimo centro darbuotoja Ieva Vaiciukevičienė.

Kviečiame pasiklausyti diskusijos įrašo: EduTalk@CoE on Research and Academic Integrity on Vimeo.