fbpx

Po kviestinės lektorės skaitmeninės mados komunikacijos tyrėjos dr. Nadzeya Kalbaska seminaro – akademinės dovanos klausytojams

Gegužės 23 d. Kazimiero Simonavičiaus ir Vytauto Didžiojo universitetų kvietimu, seminarą apie skaitmeninės mados komunikaciją vedė dėstytoja, tyrėja dr. Nadzeya Kalbaska.

Šio seminaro metu studentams buvo pristatytos skaitmeninės mados komunikacijos dedamosios, kur glaudžiai bendradarbiauja mada bei informacijos ir komunikacijos technologijos. Seminaro dėmesys buvo skiriamas trijų tipų interakcijai: (1) komunikacija ir marketingas, (2) dizainas ir gamyba, (3) kultūra ir visuomenė. Pranešėja studentus kvietė diskusijai apie mados komunikaciją skaitmeninėje erdvėje, atskleidė kaip derinami komunikacijos būdai, kokią įtaką daro tradicinių (off-line) medijų kanalų išmanymas. Seminaro autorė analizavo vertingus akademinius tyrimus šia tema ir aptarė įgūdžius, reikalingus darbui dinamiškoje skaitmeninėje erdvėje.

Dr. Nadzeya Kalbaska yra skaitmeninės mados komunikacijos tyrimų grupės vadovė (Institute of Digital Technologies for Communication, Faculty of Communication, Culture and Society, USI – Università della Svizzera italiana, Lugano, Šveicarija ir Skaitmeninės mados komunikacijos jungtinės magistro programos koordinatorė. Programą vykdo Università della Svizzera italiana (Lugano, Šveicarija) ir Paris 1 Pantheon Sorbonne University (Paryžius, Prancūzija).

Po seminaro, tyrėja pasidalino su bendraautoriais parengtomis prestižinėmis mokslo publikacijomis, kurias studentai pavadino studentiška brangenybė, rengiant baigiamuosius darbus. Gal ir jums bus įdomūs šie skaitmeninės mados tyrimai:

Kalbaska, Sadaba, Cantoni (2018). Fashion Communication: between tradition and digital transformation. Studies in Communication Sciences 18(2), pp. 269–285. https://www.hope.uzh.ch/scoms/article/view/j.scoms.2018.02.005

Nobile, T.H., Kalbaska, N., de Oliveira, R.A., Cantoni, L. (2021) Digital Fashion Competences: A Longitudinal Study. In: Sádaba T., Kalbaska N., Cominelli F., Cantoni L., Torregrosa Puig M. (eds) Fashion Communication. Springer, Cham, pp. 17-2 https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-81321-5_2

Noris, A., Nobile, T. H., Kalbaska, N. & Cantoni, L. (2020). Digital Fashion: A systematic literature review. A perspective on marketing and communication, Journal of Global Fashion Marketing, 12(1), 32-46. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/20932685.2020.1835522

Ornati M. (2021) Touch in Text. The Communication of Tactility in Fashion E-Commerce Garment Descriptions. In: Sádaba T., Kalbaska N., Cominelli F., Cantoni L., Torregrosa Puig M. (eds) Fashion Communication. Springer, Cham. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-81321-5_3