fbpx

Rugsėjį Kazimiero Simonavičiaus universitete atlikusi auditą TÜV Thüringen e. V. sertifikavimo įstaiga patvirtino, kad Universiteto vadybos sistema atitinka 2016 m. įdiegto ISO 9001:2015 standarto reikalavimus.

ISO 9001

ISO 9001

Vadybos sistemos kokybės KSU siekia nuo pat Universiteto gyvavimo pradžios. Pirmąkart ISO 9001:2008 standarto sertifikatą KSU rektoriui prof. dr. Arūnui Augustinaičiui 2013 m. įteikė TÜV Thüringen e. V. sertifikavimo įstaigos padalinio Lietuvoje UAB „TUV UOLEKTIS“ generalinis direktorius Vytautas Pivoras.

Tuomet Universitetas, įdiegdamas kokybės valdymo standartą, įgyvendino projektą „Kazimiero Simonavičiaus universiteto studijų efektyvumo tobulinimas”. Projektas finansuotas iš ES fondų 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonės „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“.

ISO 9000 – tai kokybės valdymo sistemų standartų šeima, kurią prižiūri Tarptautinė standartizacijos organizacija. ISO 9001:2015 standartas orientuotas į šiuolaikinių organizacijų poreikius: strateginį organizacijos vystymą, darbo našumo didinimą, veiklos efektyvumą ir kaštų mažinimą.