fbpx

Main research field(s) / Pagrindinė (-s) mokslo kryptis (-ys)

Management. Economics.

Research output / Mokslo produkcija

 1. Ginevičius, Romualdas; Gedvilaitė, Dainora; Stasiukynas, Andrius; Šliogerienė, Jolita. Quantitative assessment of the dynamics of the economic development of socioeconomic systems based on the MDD method // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas : Technologija. ISSN 1392-2785. eISSN 2029-5839. 2018, vol. 29, iss.
  3, p. 531-532.
 2. Ginevičius, Romualdas; Gedvilaitė, Dainora; Stasiukynas, Andrius; Suhajda, Karel. Complex expert assessment of the state of business enterprises // Acta Polytechnica Hungarica. Budapest : Budapest Tech Polytechnical Institution. ISSN 1785-8860. 2022, vol 19, iss. 2, p. 135-150.
 3. Ginevičius, Romualdas; Kliestik, Tomas; Stasiukynas, Andrius; Suhajda, Karel. The impact of national economic development on the shadow economy // Journal of competitiveness. Zlin : Tomas Bata University in Zlín. ISSN 1804-171X. eISSN 1804-1728. 2020, vol. 12, iss. 4, p. 39-55.
 4. Ginevičius, Tomas; Skačkauskienė, Ilona; Stasiukynas, Andrius; Jokšienė, Izolda. Formation of a system of multicriteria indicators for the assessment of office leasing options // International journal of strategic property management. Vilnius; Londonas : Technika; Taylor & Francis. ISSN 1648-715X. eISSN 1648-9179. 2017, Vol. 21, no. 2, p. 159-169.
 5. Raslanas, Saulius; Kliukas, Romualdas; Stasiukynas, Andrius. Sustainability assessment for recreational buildings // Civil engineering and environmental systems. Oxon : Taylor & Francis Ltd. ISSN 1028-6608. eISSN 1029-0249. 2016, Vol. 33, iss. 4, p. 286-312.
 6. Raslanas, Saulius; Stasiukynas, Andrius; Krutinis, Mindaugas. Some aspects of sustainable real estate development: a case study of Druskininkai Snow Arena in Lithuania : a case study of Druskininkai Snow Arena in Lithuania // E&M Economics and Management = E&M Economie a management. Liberec : Technická Univerzita v Liberci. ISSN
  1212-3609. 2012, Vol. 15, no. 4, p. 71-83. P
 7. Remeikienė, Rita; Gasparėnienė, Ligita; Yorulmaz, Ozlem; Schieg, Martin; Stasiukynas, Andrius. Evaluation of the level of shadow economy in Lithuanian regions // Journal of business economics and management. Vilnius :
 8. Szczepańska-Woszczyna, Katarzyna; Gedvilaitė, Dainora; Nazarko, Joanicjusz; Stasiukynas, Andrius; Rubina, Aleš. Assessment of economic convergence among countries in the European Union // Technological and economic development of economy. Vilnius : VGTU leidykla Technika. ISSN 2029-4913. eISSN 2029-4921. 2022, vol. 28, iss.
  5, p. 1572-1588.
 9. Ginevičius, Romualdas; Gedvilaitė, Dainora; Stasiukynas, Andrius; Čepel, Martin. Integrated assessment of the socioeconomic systems’ development // Economics and sociology. Szczecin : Centre of Sociological Research. ISSN 2071-789X. eISSN 2306-3459. 2018, Vol. 11, iss. 1, p. 11-21.
 10. Stasiukynas, Andrius; Cepel, Martin; Kotaskova, Anna; Dvorsky, Jan. Business environment qualiti index in the SME segment // Journal of competitiveness : Tomas Bata University in Zlin. ISSN 1804-171X. eISSN 1804-1728. 2018, 10(2), p. 21-40.
 11. Ginevičius, Romualdas; Gedvilaitė, Dainora; Stasiukynas, Andrius. Assessment of the interrelations between economic and ecological development in regions of Lithuania // Procedia Engineering. 7th International Conference on Engineering, Project, and Production Management / edited by Katarzyna HALICKA and Lukasz Nazarko.
  Amsterdam : Elsevier Ltd. ISSN 1877-7058. 2017, Vol. 182, p. 213-221.
 12. Ginevičius, Romualdas; Stasiukynas, Andrius; Gedvilaitė, Dainora. Complex assessment of the ecological development of the country’s regions // The 9th International Scientific Conference “Business and Management 2016”, May 12–13, 2016, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Technika, 2016. ISBN 9786094579219. ISSN 2029-4441. eISSN 2029-929X. p. 1-8.
 13. Raslanas, Saulius; Stasiukynas, Andrius; Jurgelaitytė, Edita. Sustainability assessment studies of recreational buildings // Procedia Engineering. 11th international conference on modern building materials, structures and techniques (MBMST), May 16-17, 2013, Vilnius, Lithuania. Amsterdam : Elsevier Science Ltd. ISSN 1877-7058.
  2013, Vol. 57, p. 929-937.
 14. Alchimovienė, Jurgita; Stasiukynas, Andrius; Gudienė, Neringa. Daugiabučių gyvenamųjų namų būklės analizė // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Statyba, transportas, aviacinės technologijos = Civil and transport engineering, aviation technologies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. 2011, T. 3, nr. 2, p. 17-20.
 15. Ginevičius, Romualdas; Ginevičius, Tomas; Gedvilaitė, Dainora; Stasiukynas, Andrius. Ranking of office lease options by multi-criteria methods // Economics and Management = Ekonomia i zarządzanie / Bialystok University of Technology. Warsaw : De Gruyter Open. ISSN 2080-9646. eISSN 2300-0813. 2016, Vol. 8, iss. 4, p. 86-93.
 16. Ginevičius, Romualdas; Stasiukynas, Andrius; Gedvilaitė, Dainora; Slavinskaitė, Neringa. Issues of quantitative assessment of the industry structure of a country’s region // KSI Transactions on Knowledge Society : a publication of the Knowledge Society Institute. Sofia : Kowledge Society Institute. ISSN 1313-4787. eISSN 2367-5403. 2015,
  Vol. 8, no. 2, p. 5-10.
 17. Ginevičius, Romualdas; Bruzgė, Šarūnas; Stasiukynas, Andrius; Ginevičienė, Vanda Birutė. Creating the system of indicators for evaluation of economic benefits of social projects // International scientific conference dedicated to 85th anniversary of academician I.V. Prangishvili “Information and Computer Technologies, Modelling, Control” : proceedings = Международная научная конференция посвященная 85-летию со дня рождения академика И В.
  Прангишвили Информационные и компьютерные технологии, моделирование, управление : труды. Tbilisi : Georgian technical university, 2015. ISBN 9789941205750. p. 421-427.
 18. Raslanas, Saulius; Stasiukynas, Andrius. Darnių pastatų vertinimo ypatumai // Viešieji ir privatūs aktyvai: transformacijų, efektyvaus naudojimo ir vertinimo aspektai : konferencijos, vykusios Vilniuje, Vilniaus universitete 2012 m. spalio 19 d., mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012. ISBN 9786094591129. p. 132-144.
 19. Raslanas, Saulius; Stasiukynas, Andrius; Stasėnaitė, Kristina. Lietuvos gyvenamųjų namų darnumo vertinimo sistemos modelis // Lietuvos turto vertintojai – 20 metų veiklos patirtis nacionalinės ir Europos ekonominės erdvės kontekste. Konferencijos, vykusios Vilniuje Vilniaus universitete 2014 m. kovo 28 d., mokslo darbai. Vilnius :
  Vilniaus universiteto leidykla, 2014. ISBN 9786094592997. p. 191-203.
 20. Stasiukynas, Andrius. Pastatų klasifikavimo ypatumai // 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos “Mokslas – Lietuvos ateitis” 2011 metų teminės konferencijos “Statyba” (2011 m. kovo 23-25 d.) straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2011. ISBN 978955289296. ISSN 2029-7149. p. 1-5.
 21. Stasiukynas, Andrius; Raslanas, Saulius. “Žaliųjų” pastatų vertinimas taikant BREEAM // 15-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos “Mokslas – Lietuvos ateitis” teminės konferencijos “Statyba” 2012 m. kovo 22-24 d. straipsnių rinkinys. Vilnius : Technika, 2012. ISBN 9786094572159. ISSN 2029-7149. p. [1-6].
 22. Kaklauskas, Artūras; Zavadskas, Edmundas Kazimieras; Dargis, Robertas; Bardauskienė, Dalia; Avulis, Arvydas; Laurinavičius, Alfredas; Statulevičius, Mindaugas; Raslanas, Saulius; Siniak, Nikolai; Shavrov, Sergey; Rogova, Olga; Zinkina, Diana; Binkytė, Arūnė; Kelpšienė, Loreta; Stasiukynas, Andrius; Staniūnas, Eugenijus Kęstutis; Pečiūrė, Lina. Sustainable development of real estate : monografija / editors A. Kaklauskas, E.K. Zavadskas, R. Dargis, D. Bardauskienė. Vilnius : Technika, 2015. 512 p.
 23. Stasiukynas, Andrius (autorius, disertacijos). Rekreacinių kompleksų darnios plėtros vertinimas : daktaro disertacija : socialiniai mokslai, vadyba (03S) / Andrius Stasiukynas ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2014. 121 p.
 24. Stasiukynas, Andrius. Reakrecinių kompleksų darnios plėtros vertinimas = An assessment of recreational complexes sustainable development. Vilnius : Technika, 2014. 134 p.