fbpx

Main research field(s) / Pagrindinė (-s) mokslo kryptis (-ys)

Managment.

Research output / Mokslo produkcija

 1. Juškevičienė, A.; Samašonok, K.; Rakšnys, A. V.; Žirnelė, L.; Gegužienė, V. 2022. Development trends and challenges of students’ academic mobility in higher education, Entrepreneurship and Sustainability Issues 9(4): 304-319. (Clarivate Analytics).
 2. Rakšnys, A.V., Smalskys, V., Gudelis, D., Šukvietienė, A. (2022). The Important of Neo-Weberianism In The Context of Covid-19 Global Pandemic Management. Viešoji Politika ir Administravimas, T. 21, Nr. 2., p. 189-204). (SCOPUS).
 3. Rakšnys, A. V.; Guogis, A.; Minkevičius, A. The problem of reconciliation of new public governance and postmodernism: the conditions of returning to communitarianism // Trames : a journal of the humanities and social sciences. University of Tartu., 2015, vol. 19, iss. 4, p. 333-353. (Clarivate Analytics).
 4. Rakšnys, A.V.; Gudelis, D.; Guogis, A. Didžiųjų duomenų ir dirbtinio intelekto technologijų pritaikymo galimybių viešojo valdymo srityje ir socialinėje politikoje analizė // Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika. Vilniaus Universitetas., 2021, Vol 22, p. 88-100.
 5. Survila, A., Rakšnys, A.V., Tvaronavičienė, A. Vainiutė, M. Systemic changes in disaster management in the context of public sector modernization. // Journal of security and sustainability issues. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Vol. 6, no. 1, 2016, p. 37-52. (SCOPUS).
 6. Rakšnys, A.V., Valickas, A. Viešojo sektoriaus institucijų vadovų vaidmens ir organizacinės kultūros transformacijos modernizavimo tradicijų kontekste // Viešoji politika ir administravimas, 2016, T. 15 (4). p. 687 – 701. (SCOPUS).
 7. Rakšnys, A. V., Guogis, A. Viešojo administravimo naratyvai ir ateities tendencijų vystymasis: neo-vėberinės valstybės link // Viešoji politika ir administravimas, 2016, T.15, Nr.1, p. 113-125. (SCOPUS).
 8. Vanagas, R.; Rakšnys, A. V. Motyvacija viešajame sektoriuje – motyvacinių alternatyvų teorinės įžvalgos Maslowo poreikių hierarchijos kontekste // Viešoji politika ir administravimas, 2014, Nr. 13(2), p. 318-330. (SCOPUS).
 9. Rakšnys, A.V., Valickas, A., Vanagas, R. Challenges of Creation and Implementation of Collaborative Innovations in Public Sector Organisations // Viešoji politika ir administravimas, 2020, Vol. 19, Nr. 1, p. 9-21 (SCOPUS).
 10. Vanagas, R.; Rakšnys, A. V. Legal security in the context of public administration evolution: from hierarchical to managerial model // International journal of academic research. Baku: Progress IPS LLC. 2014, vol. 6, no. 6, p. 431-439.
 11. Augustinaitis, A., Visokavičienė, B., Rakšnys, A.V, & Gabnytė, V. (2021). Modelling of the universal basic income’s methodology for ubiquitous socio-economic transformations. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section A, 3., p. 29-43.
 12. Guogis, A., Rakšnys, A.V. (2021). Prezidento vaidmuo gerovės valstybės kūrimo procesuose: Lietuvos Respublikos Prezidento G. Nausėdos atvejis. Tiltai, Klaipedos universitetas, 86, 121-131. 1392-3137.
 13. Rakšnys, A.V., Arvydas Guogis, Raita Karnite, Rūta Brazienė On the Counteraction of the Public Sector in the Conditions of COVID-19 in Europe and Worldwide in the Fields of Income Protection and Social Security // Central European Political Science Review, 2021, Vol. 22, No 86 (4), p. 77-89. 14. Aleksandravičiūtė,B., Vydmantaitė, J., Liekis, K., Rakšnys, A.V. Lyčių asmeninių savybių skirtumai darbinėje aplinkoje, Volume 35, Issue 3 (2021), pp. 24–36.
 14. Rakšnys, A.V., Žilinskienė, D. CHALLENGES FOR MAKING AND IMPLEMENTING EVIDENCE-BASED PUBLIC POLICY , Contemporary Research on Organization Management and Administration Vol. 2021, 9 (2), p. 6-17.
 15. Guogis, A., Rakšnys, A.V. Contradictions and Challenges to the Creation of Welfare States and their Public Governance // Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, 2019, No.4, p.69-82.
 16. Rakšnys, A.V., Svirbutaitė Krutkienė, G., Guogis, A. (2021). Rytų ir Pietryčių Azijos gerovės valstybių modelių specifika bei raidos problematika. Tiltai, 87(2), p. 53-67, Klaipedos universitetas, ISSN – 1392-3137.
 17. Guogis, A.; Rakšnys, A.V. The Problem of establishing welfare state models, their values and coherence with the public administration models // Regional formation and development studies. Klaipedos universitetas, 2019, vol. 3, no. 29, p. 64-72.
 18. Rakšnys, A.V;, Guogis, A. (2021) Global Assessment of New Public Governance Experience -Perspectives and Search for Specific Implementation Methods, Central European Political Sciencew Review, Vol. 22, p. 67-79, Hungary.
 19. Rakšnys, A.V., Žilinskienė, D. (2021) Viešojo sektoriaus rinkodaros taikymo raida ir iššūkiai viešojo valdymo modelių evoliucijos kontekste, Regional Development and Studies, Vol. 33, 1, p. 90-98.
 20. Guogis, A.; Rakšnys, A.V. Crises and Neolberalism – Sustainable Development and a Welfare State? // Central European Political Science Review. Central European Political Science Association. 2019, vol. 20, p. 157 – 169.
 21. Rakšnys, A.V. , Vanagas, R., Methodological aspects of the application of etnographic strategy in the context of implementing the new public governance. // Contemporary research on organization management and administration. Vilnius : Academic Association of Management and Administration (AVADA). ISSN 2335-7959. 2016, vol. 4, no. 1, p. 30-41.
 22. Minkevičius, A; Rakšnys, A. V. Bendruomenė naujojo viešojo valdymo kontekste // Viešasis administravimas = Public administration / Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institutų asociacija. Vilnius: LVALIA. ISSN 1648-4541. 2013, Nr. 4(40), p. 51-59.
 23. Guogis, A.; Rakšnys, A. V. Viešojo administravimo modelių vystymosi perspektyvos modernizmo ir postmodernizmo idėjų šviesoje // Tiltai : socialiniai mokslai = Bridges : social sciences = Brücken / Klaipėdos universitetas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1392-3137. 2014, Nr. 2(67), p. 19-33.
 24. Vanagas, R.; Rakšnys, A. V. The dichotomy of self-actualization and self-transcendence // Verslo sistemos ir ekonomika = Business systems & economics, 2014, Nr. 4(2), p. 196-203.
 25. Guogis, A.; Rakšnys, A.V. Naujoji viešoji vadyba – kaip postmodernios vartotojiškos kultūros produktas? // Socialinių mokslų studijos : mokslo darbai = Societal studies : research papers, 2014, Nr. 6(2), p. 349-360.
 26. Rakšnys, A. V.; Smalskys, V. Naujosios Zelandijos viešojo valdymo reformų raidos analizė // Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos, 2014, t. 2, Nr. 34, p. 38-45.
 27. Rakšnys, A. V., Guogis, A. Changes in public administration and the development of postmodernity // Central European political science review. Budapest: Magyar Tudomanyos Akademia, 2014, vol. 15, no. 57, p. 58-78.
 28. Vanagas, R.; Rakšnys, A. V. Evolution of legal safety in the perspective of three levels of safety // Вопросы российского и международного права = Matters of Russian and international law. Ногинск: Аналитика родис. ISSN 2222-5129. № 8-9, p. 10-29.
 29. Rakšnys, A. V.; Valickas, A.; Pilkauskaitė , R. Transformation of career concept and its effect on career management in organizations // HRM & E (Human resources management and ergonomics). Žilina: University of Žilina, Slovakia, 2015, vol. 9, no 2, p. 117-128.
 30. Rakšnys, A. V.; Guogis, A. Postmodernistinis vartotojiškumas kaip gentinės rinkodaros formavimosi priežastis ir vystymosi tikslas // Tiltai = Bridges = Brücken : socialiniai mokslai / Klaipėdos universitetas. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2015, Nr. 1(69), p. 1-15.
 31. Rakšnys, A.V. Viešojo sektoriaus modernizavimas: organizacinės kultūros ir subkultūrų veiksniai. Viešasis administravimas / Public administration, 2015, Nr. 3-4. (47-48), p. 45-52.
 32. Rakšnys, A. V., Guogis, A. Neoliberalizmo idėjų įgyvendinimo ypatumai Čilėje // Tiltai, 2016, Nr. 1, p.1-23.
 33. Rakšnys, A. V.; Valickas, A. Karjeros koncepcija: kultūriniai pokyčiai ir transformacija // Viešasis administravimas = Public administration, 2015, Nr. 1-2(45-46), p. 111-118.
 34. Minkevičius, A.; Rakšnys, A. V. Laiko raiška politikoje ir valdyme // Viešasis administravimas = Public administration / Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institutų asociacija. Vilnius: LVALIA. ISSN 1648-4541. 2015, Nr. 1-2(45-46), p. 49-57.
 35. Rakšnys, A. V., Guogis. A. Nihilizmas kaip kultūrinė dedamoji ir naujojo viešojo valdymo būtinybė // Socialinių mokslų studijos, 2015, Nr.7 (2), p.218-231.
 36. Rakšnys, A.V., Vanagas, R., Theoretical aspects of impact of modern technologies on organizational culture of public sector in the context of modernization reforms. // Public adminstration and civil service : scietific analytical journal. Астана : Қазақстан Республикасы Президентiнiң жанындағы Мемлекеттiк басқару академиясы. ISSN 1994-2370. 2016, [№] 2, p. 140-148.
 37. Guogis, A.; Rakšnys, A. V. Globalization as a challenge to new public governance // Central European political science review. 2015, vol. 16, no. 61, p. 55-72.
 38. Survila, A.; Rakšnys, A.V., Viešojo valdymo modelių transformacijos reikšmė nepaprastųjų situacijų valdymui // Ekonomika ir vadyba : aktualijos ir perspektyvos. Šiauliai: BMK Leidykla. ISSN 1648-9098. 2015, t. 1, Nr. 36, p. 48-59.
 39. Guogis, A., Rakšnys, A.V. Improvement of Public Governance by Olof Palme and His Historical Ideological Heritage (30 Years after the Assassination of Palme in Stockholm) // Regional Formation and Development Studies. , 2016, Nr. 2 (19), p. 35-43.
 40. Miglinė, V. Rakšnys, A.V. Kultūriniai veiksniai kaip nepaprastųjų situacijų valdymo iššūkis. // Jaunųjų mokslininkų darbai. 2016, Nr. 1. (45), p. 24 – 29.
 41. Rakšnys, A.V., Žinių vadybos ypatumai viešajame sektoriuje // Viešasis administravimas / Public administration, 2016, Nr. 3-4. (51-52), p. 75-81.
 42. Rakšnys, A.V., Guogis, A. The Mechanisms of the Changes of Organizational Culture of the Public Sector in the Context of New Public Management. Central European Political Science Review, 2017, 18(67), 82-103.
 43. Guogis, A., Rakšnys, A.V. Socialiniai ir ekonominiai prekariato plėtros aspektai. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai, 2017, 19(1), 11-25.
 44. Rakšnys, A.V., Guogis, A. Nacionalinių kultūrų svarba siekiant viešojo sektoriaus modernizavimo reformų veiksmingumo. Tiltai, 2017, 1, 13 -25.
 45. Rakšnys, A.V., Vanagas, R., Kondratavičiūtė, M., Kultūriniai veiksniai metavaldymo struktūros kontekste, Viešasis administravimas = Public administration / Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institutų asociacija. Vilnius: LVALIA, 2018.
 46. Rakšnys, A.V., Žilinskienė, D., Organizacijos fizinės aplinkos reikšmė vadybiniams procesams. Tiltai, 2020, 1, 75-84.
 47. Rakšnys, A.V., Žilinskienė, D. (2021) Gentinio marketingo raida postmodernioje visuomenėje, Socialiniai tyrimai, T. 44, 1, p. 29-Rakšnys, A. V.; Guogis, A. Socialinė atsakomybė versle ir viešajame sektoriuje : mokslo studija / Socialinės atsakomybės reikšmė viešojo administravimo modeliuose // Sudarytoja ir mokslinė redaktorė Skaidrė Žičkienė. 2015, ISBN 9786098179002. P. 73-86.
 48. Guogis, A. Kazėnas, G., Rakšnys, A.V., The Problem of Implementation of Genuine Democracy in Lithuania // (editor.) Janos Simon. 25 Eve Szabadon Kozep-Europaban, 2016, Budapest: CEPOLITI Kiado. p. 100-115.

Presentations at the conferences / Konferencijose skaityti pranešimai

 1. Augustinaitis, A., Visokavičienė, B., Rakšnys, A.V, & Gabnytė, V. (2021). Modelling of the universal basic income’s methodology for ubiquitous socio-economic transformations. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section A, 3., p. 29-43.
 2. Rakšnys, A.V. (2018). Bendradarbiavimu grindžiamos organizacinės kultūros veiksnių vertinimas viešajame valdyme. 11-oji Jono Prano Aleksos tarptautinė mokslinė konferencija „Valstybės vizijos raida XXI amžiuje: tautinis ir tarptautinis kontekstas“, Šiauliai, Lietuva.

Membership in editorial boards of scientific journals  / Narystės mokslinių žurnalų redakcinėse kolegijose

Member of Editorial board. International journal CROMA http://journal.avada.lt/editorial-board

Science populiarisation activities / Mokslo populiarinimo veikla

 1. https://iq.lt/politika/centrines-ir-rytu-europos-viesojo-administravimo-raidos-tyrimai-lietuvos-atvejis/261525 (2022 m. 07.29)
 2. https://iq.lt/komentarai/krizes-ir-neoliberalizmas-ar-darnus-vystymasis-ir-geroves-valstybe/204172 (2019 08 01).
 3. https://alkas.lt/2021/12/08/a-guogis-a-v-raksnys-apie-viesojo-sektoriaus-ir-geroves-valstybes-reiksme-siuolaikineje-epochoje/ (2021 12. 08).
 4. https://alkas.lt/2021/10/26/a-guogis-a-v-raksnys-apie-socialdemokratu-europine-sekme-ir-lietuvos-atveji/ (2021 10 26).
 5. https://alkas.lt/2021/02/11/a-guogis-a-v-raksnys-ar-lietuvoje-yra-salygos-naujajam-viesajam-valdymui/ (2021 02 11).
 6. https://www.lrt.lt/naujienos/verslo-pozicija/692/1536481/arvydas-guogis-adomas-vincas-raksnys-naujasis-kapitalizmas-ir-lietuva (2021 11 08)
 7. https://www.lrt.lt/naujienos/verslo-pozicija/692/1559455/arvydas-guogis-adomas-vincas-raksnys-apie-viesaji-sektoriu-ir-geroves-valstybe (2021 12 08)
 8. https://www.lrt.lt/naujienos/verslo-pozicija/692/1497698/a-v-raksnys-a-guogis-dar-karta-apie-nesancias-esancias-geroves-valstybes-rytu-azijoje (20210916)
 9. https://www.lrt.lt/naujienos/verslo-pozicija/692/1493630/a-v-raksnys-a-guogis-ar-egzistuoja-geroves-valstybes-rytu-azijoje (2021 09 10)
 10. https://www.delfi.lt/projektai/zinios-issipildo/mru-docentas-adomas-vincas-raksnys-projektinio-valdymo-kompetencijos-gali-inspiruoti-inovaciju-proverzi.d?id=87089589 (2021 05 03)
 11. https://www.delfi.lt/projektai/zinios-issipildo/kas-tas-svaraus-kristolo-metodas-projektu-komandoms-pasiteisines-ibm.d?id=87418047 (2021 06 09)
 12. https://www.delfi.lt/projektai/zinios-issipildo/mru-docentas-adomas-vincas-raksnys-projektinio-valdymo-kompetencijos-gali-inspiruoti-inovaciju-proverzi.d?id=87089589 (2021 05 03).
 13. https://www.delfi.lt/verslas/nuomones/adomas-vincas-raksnys-ir-arvydas-guogis-didziuju-duomenu-reiksme-viesajam-valdymui.d?id=86546809 (2021 02 23)
 14. http://www.delfi.lt/verslas/verslas/a-guogis-a-v-raksnys-kiek-svarbi-visuomenei-verslo-socialine-atsakomybe.d?id=66612968
 15. http://lzinios.lt/lzinios/mokslas-ir-svietimas/ar-lietuvoje-yra-neurotiniu-organizaciju-/238802
 16. http://www.tv3.lt/naujiena/812012/apie-vartojima-bei-vartotojiskuma-praeityje-ir-dabar
 17. http://lzinios.lt/lzinios/Lietuvoje/redakcijos-laiskas-apie-biurokratija-siuolaikiniame-pasaulyje/192241
 18. http://www.delfi.lt/verslas/verslas/a-guogis-a-v-raksnys-ar-yra-alternatyva-vartotojiskai-naujajai-viesajai-vadybai.d?id=66716846
 19. http://www.delfi.lt/verslas/verslas/a-guogis-a-v-raksnys-apie-pokycius-globalizacija-ir-postmodernizmo-itakas.d?id=69096076
 20. http://www.alfa.lt/straipsnis/49919097/kas-bendro-tarp-vakaru-simpsonu-ir-rytu-gopniku
 21. http://www.delfi.lt/verslas/nuomones/a-guogis-a-v-raksnys-geroves-visuomene-versus-geroves-valstybe.d?id=72155748
 22. http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/arvydas-guogis-ir-adomas-vincas-raksnys-ka-geguzes-1-oji-reiskia-lietuvai-18-617915
 23. http://www.delfi.lt/verslas/nuomones/a-guogis-a-v-raksnys-ekonomikos-skatinimo-ir-zmogiskumo-akistata-kompromisai-ar-kartu-konfliktas.d?id=72071834
 24. http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/arvydas-guogis-europos-idejos-issaugojimo-kryzkele-biurokratizacijos-ar-kulturos-propagavimo-kelias-18-607751
 25. http://www.alfa.lt/straipsnis/49997506/politines-lyderystes-receptai-reaganas-ar-vis-delto-weberis