fbpx

Main research field(s) / Pagrindinė (-s) mokslo kryptis (-ys)

Communication and Information. Managment.

Research output / Mokslo produkcija

 1. Urbonavičius, Sigitas; Palaima, Tomas; Radavičienė, Indrė; Cherian, Joseph. Push and pull factors of senior travelers: the lingering influence of past restrictions // Market-Tržište. Zgreb : University of Zagreb. ISSN 0353-4790. eISSN 1849-1383. 2017, Vol. 29, no 1, p. 93-108.
 2. Radavičienė, Indrė; Dzemyda, Ignas. The influence of customer perceived ethicality on customer loyalty and trust // The 8th international scientific conference “Business and Management 2014”, May 15-16, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers. Vilnius : Technika, 2014, art. no. bm.2014.020. ISBN 9786094576508. eISBN 9786094576492.
  ISSN 2029-4441. eISSN 2029-929X. p. 154-163.
 3. Radavičienė, Indrė; Dikčius, Vytautas; Gerulytė, Živilė. The influence of the music genre on the emotional consumer response and intentions to purchase online // Trendy ekonomiky a managementu = Trends economics and management. Brno : Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně. ISSN 1802-8527. eISSN 2336-6508. 2019, vol. 13, no. 33, p. 71-85.
 4. Radavičienė, Indrė; Dikčius, Vytautas; Slavuta, Veranika. The impact of different price discount frames and levels on customer perception and behavioural intention // Contemporary issues in business, management and economics engineering : international scientific conference (CIBMEE-2019), May 9-10, 2019, Vilnius, Lithuania. Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2019. ISBN 9786094761614. eISBN 9786094761621. eISSN 2538-8711. p. [1-9].
 5. Radavičienė, Indrė; Margelevičius, Juozas. Grafinių elementų optinio nuskaitymo kokybės analizė = Optical readability quality analysis of graphical elements // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Technologija, 2005. ISBN 9955098767. p. 45-50.
 6. Radavičienė, Indrė; Margelevičius, Juozas. Grafinių vaizdų kontrastingumo parametrų tyrimas // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika : konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2006. ISBN 9955250658. p. 87-91.
 7. Radavičienė, Indrė; Margelevičius, Juozas; Kabelkaitė-Lukoševičė, Asta. Brūkšninių kodų formavimo tiesiogine termografija kokybės parametrų tyrimas = Research of quality parameters in barcode direct thermal printing // Gaminių technologijos ir dizainas : konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Technologija, 2005. ISBN 9955098988. p. 356-361.
 8. Radavičienė, Indrė; Margelevičius, Juozas. MetaIFX® technologija = MetaIFX® technology // Gaminių technologijos ir dizainas 2006 : konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-492X. 2006, p. 217-219.
 9. Radavičienė, Indrė. Reklamos vadybos spacialistų pasiūla ir paklausa // Rinkos iššūkiai studijoms : respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga, Vilnius, 2006 m. lapkričio 21 d. Vilnius : Vilniaus kolegija Verslo vadybos fakultetas, 2006. ISBN 9955519673. p. 187-192.
 10. Radavičienė, Indrė; Urbonavičius, Sigitas; Alksninytė, Liucija. Seniors’ travel motivation: analysis of push and pull factors // Marketing theory challenges in emerging markets : 5th EMAC regional conference, Katowice, Poland, September 24-26, 2014 : proceedings / edited by Maja Szymura-Tyc. Katowice : University of Economics in Katowice, 2014. ISBN 9788378752103. p. 153-160.
 11. Radavičienė, Indrė. Vartotojų lojalumas: prekės ženklo krizės aspektas // Practice and research in private and public sector – 2014 : 4th international scientific conference : conference proceedings, Vilnius, May 14-15, 2014. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras. ISSN 2029-7378. 2014, p. 165-173.
 12. Radavičienė, Indrė; Margelevičius, Juozas. Brūkšninių kodų nuskaitymo ypatumai = Barcode reading specialities // Gaminių technologijos ir dizainas : konferencijos pranešimų medžiaga / Kauno technologijos universitetas. Kaunas : Technologija, 2004. ISBN 995509687X. p. 258-260.
 13. Radavičienė, Indrė. Vertės vartotojui kūrimas ir perdavimas: interaktyvių marketingo komunikacijų aspektas = Consumer value creation and transfer: interactive marketing communication aspect // Ekonomika ir vadyba-2009 : studentų mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas : Technologija, 2009. ISBN 9789955256908. p. 86- 88.
 14. Radavičienė, Indrė. The importance of emotional reactions, perceived price fairness and perception of product quality in assessing the impact of price change on the intention to buy = Emocinių reakcijų, suvokiamo kainos sąžiningumo ir prekės kokybės suvokimo reikšmė vertinant kainos pokyčio įtaką ketinimui pirkti. Vilniaus universitetas : Vilniaus universiteto leidykla, 2021. 112 p.

Presentations at the conferences / Konferencijose skaityti pranešimai

 1. Kučinskas, Gedas; Radavičienė, Indrė; Pikturnienė, Indrė. Effect of a price discount on retail channel switch from physical to digital and vice versa // Proceedings of the European Marketing Academy. Kaunas : EMAC. 2022, R2022-111828, p. 36.