fbpx

Tiesioginis priėmimas

Išankstinis tiesioginis priėmimas – tai galimybė stoti į pasirinktą universitetą tiesiogiai (ne per LAMA BPO sistemą). Jis skirtas tiems, kurie ketina studijuoti savo lėšomis.

Kaip vyksta tiesioginis priėmimas?

Šiemet KSU siūlo stojantiesiems maksimaliai supaprastintą tiesioginio stojamo tvarką. Užpildęs stojimo užklausos  formą, stojantysis gauna atsakymą į jį dominusius su studijomis susijusius klausimus ir išsamią informaciją apie dokumentų pateikimo tvarką. Po dokumentų pateikimo KSU priemimo komisijos darbuotojai patikrina stojančiojo atitikimą minimaliesiems priėmimo reikalavimams ir susisiekia su stojančiuoju jo motyvacinio pokalbio datos ir laiko suderinimui. Motyvacinio pokalbio metu stojantysis turi galimybę pristatyti savo patirtį ir žinias, įgytas ne mokyklos suole ir neatsispindinčias brandos atestate, taip pat gali geriau pažinti Universitetą, studijų programą, kurią nori studijuoti, taip pat aptariamas praktikos poreikis bei kiti rūpimi klausimai. Įvertinus brandos atestato rezultatus bei prisistatymą motyvaciniame pokalbyje, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas KSU priėmimo komisija stojančiajam pateikia informaciją apie priimtą sprendimą dėl kvietimo studijuoti.

Kuo naudingas išankstinis tiesioginis priėmimas?

Dalyvavimas tiesioginiame priėmime suteikia galimybę rezervuoti vietą Universitete – nereikės nerimauti, kad bendrojo priėmimo metu liksite už brūkšnio, t. y. nepateksite į Universitetą, kuriame norite studijuoti.

Tiesioginio priėmimo metu dėmesys skiriamas ne tik stojančiojo mokyklos baigimo rezultatams, bet ir motyvacijai bei pasirengimui studijuoti tam tikrą programą. Taip galimybę studijuoti įgyja asmenys, kurie negali stoti į norimą studijų programą bendrojo priėmimo metu (per LAMA BPO sistemą) dėl netinkamai pasirinktų mokymosi dalykų ar egzaminų, pavyzdžiui, jei trūksta tam tikro dalyko egzamino įvertinimo.

Svarbu ir tai, kad stojantysis apie priėmimą į Universitetą sužino per kelias dienas, o ne savaites ar mėnesius, kaip įprastai būna stojant bendrojo priėmimo metu.

Dokumentų pateikimas išankstinio tiesioginio priėmimo metu:

Stojantieji per išankstinį tiesioginį priėmimą į KSU turi dalyvauti motyvaciniame pokalbyje su Priėmimo komisija. Motyvacinis pokalbis organizuojamas nuotoliniu būdu. Stojantieji prieš motyvacinį pokalbį turi užsiregistruoti užpildydami studijų užklausos formą arba el.paštu priemimas@ksu.lt ir nurodyta tvarka pateikti šiuos dokumentus:

  • asmens dokumento – asmens tapatybės kortelės arba paso – kopiją;
  • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas arba mokyklos patvirtintą 10 – 12 kl. metinių pažymių išrašą, jei stojantysis dar neturi brandos atestato ar kito vidurinį išsilavinmą patvirtinančio dokumento;
  • diplomo ir jo priedėlio (jeigu baigta aukštoji mokykla) kopijas;
  • kitas, išsilavinimą liudijančių dokumentų kopijas;
  • dokumento, liudijančio pavardės (ir/arba vardo) keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (ar vardu), kopiją;
  • stojamosios studijų įmokos apmokėjimą patvirtinančio dokumento kopiją.

Stojamoji studijų įmoka

Įmokos dydis – 60 EUR.

Būtina nurodyti mokėjimo paskirtį: Stojamoji studijų įmoka už (stojančiojo vardas pavardė, asmens kodas)

gavėjas „KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS“, UAB
gavėjo kodas 111968775
gavėjo bankas LUMINOR, AB
gavėjo sąskaita LT 854010 0424 0030 9151
mokėtojas mokėtojo vardas, pavardė
mokėtojo kodas mokėtojo asmens kodas
Mokėjimo paskirtis Stojamoji studijų įmoka už (stojančiojo vardas pavardė, asmens kodas)
gavėjas „KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS“, UAB
gavėjo kodas 111968775
gavėjo bankas AB SEB bankas
gavėjo sąskaita LT24 7044 0600 0785 3756
mokėtojas mokėtojo vardas, pavardė
mokėtojo kodas mokėtojo asmens kodas
Mokėjimo paskirtis Stojamoji studijų įmoka už (stojančiojo vardas pavardė, asmens kodas)

Konkursinio balo sandara 2024 m.

Stojamasis konkursinis balas į KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETO pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas yra sudaromas iš lentelėje pateiktų mokomųjų dalykų brandos egzaminų ir / arba mokomojo metinio dalyko pažymių (balų).

Studijų programos Dalykas Konkursiniam balui formuoti reikalingas Svertiniai koeficientai
Aviacijos vadyba Matematika Brandos egzamino įvertinimas 0,4
Istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra Brandos egzamino įvertinimas 0,2
Verslo vadyba Matematika Brandos egzamino įvertinimas 0,4
Istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra Brandos egzamino įvertinimas 0,2
Mados industrija Lietuvių kalba ir literatūra Brandos egzamino įvertinimas 0,4
Istorija arba geografija, arba matematika, arba informacinės technologijos Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Užsienio kalba Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Teisė* Istorija Brandos egzamino įvertinimas 0,4
Matematika arba informacinės technologijos, arba užsienio kalba Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra Brandos egzamino įvertinimas 0,2

* -vientisosios studijos (apjungia bakalauro ir magistro studijų pakopas)

Trečiasis dalykas neturi sutapti su pirmuoju, antruoju arba ketvirtuoju dalyku.

Prie konkursinio balo pridedama 0,5 papildomo balo stojantiesiems, kurie yra baigę bazinius karinius mokymus.

Priėmimo dokumentai

Priėmimo taisyklės 2024 m.

Kontaktai

Mob. tel. +370 618 08894

El. p. priemimas@ksu.lt