fbpx

Tiesioginis priėmimas

Tiesioginis priėmimas – tai galimybė stoti į pasirinktą universitetą tiesiogiai (ne per LAMA BPO sistemą). Jis skirtas tiems, kurie ketina studijuoti savo lėšomis.

Kaip vyksta tiesioginis priėmimas?

Šiemet KSU siūlo stojantiesiems maksimaliai supaprastintą stojamųjų tvarką. Užpildę formą, stojantysis per kelias darbo dienas gauna informaciją apie jo stojimo balą ir, atitikus keliamam minimalaus balo įvertinimui, paskiriama motyvacinio pokalbio data ir laikas. Motyvacinio pokalbio metu stojantysis turi galimybę pristatyti savo patirtį ir žinias, įgytas ne mokyklos suole ir neatsispindinčias brandos atestate, taip pat gali geriau pažinti Universitetą, studijų programą, kurią nori studijuoti, taip pat aptariamas praktikos poreikis bei kiti rūpimi klausimai. Įvertinus brandos atestato rezultatus bei prisistatymą motyvaciniame pokalbyje kelių darbo dienų bėgyje KSU informuoja stojantįjį apie rezultatus.

Kuo naudingas tiesioginis priėmimas?

Suteikia galimybę rezervuoti vietą Universitete – nereikės nerimauti, kad bendrojo priėmimo metu liksite už brūkšnio, t. y. nepateksite į Universitetą, kuriame norite studijuoti.

Tiesioginio priėmimo metu dėmesys skiriamas ne tik stojančiojo mokyklos baigimo rezultatams, bet ir motyvacijai bei pasirengimui studijuoti tam tikrą programą. Taip galimybę studijuoti įgyja asmenys, kurie negali stoti į norimą studijų programą bendrojo priėmimo metu (per LAMA BPO sistemą) dėl netinkamai pasirinktų mokymosi dalykų ar egzaminų, pavyzdžiui, jei trūksta tam tikro dalyko egzamino įvertinimo.

Svarbu ir tai, kad stojantysis apie priėmimą į Universitetą sužino per kelias dienas, o ne savaites ar mėnesius, kaip įprastai būna stojant bendrojo priėmimo metu.

Dokumentai, pateikiami stojant tiesioginio priėmimo metu:

Gavus kvietimą į motyvacinį pokalbį, atvykti reikia sutartu laiku ir pristatyti šiuos dokumentus:

  • prašymas dalyvauti priėmime (formą galite rasti čia);
  • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos (turintiems vidurinį ar jį atitinkantį išsilavinimą);
  • mokyklos patvirtintą 10 – 12 kl. metinių pažymių išrašą (moksleiviams);
  • diplomo ir jo priedėlio (jeigu baigta aukštoji arba aukštesnioji mokykla) kopijos;
  • kitos, išsilavinimą liudijančių dokumentų, kopijos;
  • dokumento, liudijančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, kopija;
  • 1 nuotrauka (3×4);
  • dokumentų tvarkymo mokesčio kvitą.

Komisijai reikia pateikti dokumentų originalus (originalą parodyti, kopiją įteikti) arba notariškai patvirtintas kopijas.

Stojamoji įmoka

Įmokos dydis – 50 EUR.

Būtina nurodyti įmokos pavadinimą:

*studijų dokumentų tvarkymo mokestis už  už nuolatines studijas / – už nuolatines-sesijines studijas/ – už nuolatines-nuotolines studijas

gavėjas „KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS“, UAB
gavėjo kodas 111968775
gavėjo bankas LUMINOR, AB
gavėjo sąskaita LT 854010 0424 0030 9151
mokėtojas mokėtojo vardas, pavardė
mokėtojo kodas mokėtojo asmens kodas
Mokėjimo paskirtis Įrašykite įmokos pavadinimą*
gavėjas „KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS“, UAB
gavėjo kodas 111968775
gavėjo bankas AB SEB bankas
gavėjo sąskaita LT24 7044 0600 0785 3756
mokėtojas mokėtojo vardas, pavardė
mokėtojo kodas mokėtojo asmens kodas
Mokėjimo paskirtis Įrašykite įmokos pavadinimą*

Konkursinio balo sandara 2022 m.

Stojamasis konkursinis balas į KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETO pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas yra sudaromas iš lentelėje pateiktų mokomųjų dalykų brandos egzaminų ir / arba mokomojo metinio dalyko pažymių (balų).

Studijų programos Dalykas Konkursiniam balui formuoti reikalingas Svertiniai koeficientai
Antreprenerystė (verslumas) ir vadyba

 

Aviacijos vadyba

 

Skaitmeninis marketingas

 

Verslo vadyba

Matematika Brandos egzamino įvertinimas 0,4
Istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalba Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra Brandos egzamino įvertinimas 0,2
Mados industrija

 

Pramogų ir turizmo industrijos

Lietuvių kalba ir literatūra Brandos egzamino įvertinimas 0,4
Istorija arba geografija, arba matematika, arba informacinės technologijos Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Užsienio kalba Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Teisė*

 

 

 

Istorija Brandos egzamino įvertinimas 0,4
Matematika arba Informacinės technologijos arba užsienio kalba Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais Brandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys 0,2
Lietuvių kalba ir literatūra Brandos egzamino įvertinimas 0,2

 

 

 

* -vientisosios studijos (apjungia bakalauro ir magistro studijų pakopas)

Trečiasis dalykas neturi sutapti su pirmuoju, antruoju arba ketvirtuoju dalyku.

Prie konkursinio balo pridedama 0,5 papildomo balo stojantiesiems, kurie yra baigę bazinius karinius mokymus.

Kontaktai

Mob. tel. +370 618 08894

El. p. priemimas@ksu.lt