fbpx

Tiesioginis priėmimas

Išankstinis tiesioginis priėmimas – tai galimybė stoti į pasirinktą universitetą tiesiogiai (ne per LAMA BPO sistemą). Jis skirtas tiems, kurie ketina studijuoti savo lėšomis.

Kaip vyksta tiesioginis priėmimas?

Šiemet KSU siūlo stojantiesiems maksimaliai supaprastintą tiesioginio stojamo tvarką. Užpildęs stojimo užklausos  formą, stojantysis gauna atsakymą į jį dominusius su studijomis susijusius klausimus ir išsamią informaciją apie dokumentų pateikimo tvarką. Po dokumentų pateikimo KSU priemimo komisijos darbuotojai patikrina stojančiojo atitikimą minimaliesiems priėmimo reikalavimams ir susisiekia su stojančiuoju jo motyvacinio pokalbio datos ir laiko suderinimui. Motyvacinio pokalbio metu stojantysis turi galimybę pristatyti savo patirtį ir žinias, įgytas ne mokyklos suole ir neatsispindinčias brandos atestate, taip pat gali geriau pažinti Universitetą, studijų programą, kurią nori studijuoti, taip pat aptariamas praktikos poreikis bei kiti rūpimi klausimai. Įvertinus brandos atestato rezultatus bei prisistatymą motyvaciniame pokalbyje, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas KSU priėmimo komisija stojančiajam pateikia informaciją apie priimtą sprendimą dėl kvietimo studijuoti.

Kuo naudingas išankstinis tiesioginis priėmimas?

Dalyvavimas tiesioginiame priėmime suteikia galimybę rezervuoti vietą Universitete – nereikės nerimauti, kad bendrojo priėmimo metu liksite už brūkšnio, t. y. nepateksite į Universitetą, kuriame norite studijuoti.

Tiesioginio priėmimo metu dėmesys skiriamas ne tik stojančiojo mokyklos baigimo rezultatams, bet ir motyvacijai bei pasirengimui studijuoti tam tikrą programą. Taip galimybę studijuoti įgyja asmenys, kurie negali stoti į norimą studijų programą bendrojo priėmimo metu (per LAMA BPO sistemą) dėl netinkamai pasirinktų mokymosi dalykų ar egzaminų, pavyzdžiui, jei trūksta tam tikro dalyko egzamino įvertinimo.

Svarbu ir tai, kad stojantysis apie priėmimą į Universitetą sužino per kelias dienas, o ne savaites ar mėnesius, kaip įprastai būna stojant bendrojo priėmimo metu.

Dokumentų pateikimas išankstinio tiesioginio priėmimo metu:

Stojantieji per išankstinį tiesioginį priėmimą į KSU turi dalyvauti motyvaciniame pokalbyje su Priėmimo komisija. Motyvacinis pokalbis organizuojamas nuotoliniu būdu. Stojantieji prieš motyvacinį pokalbį turi užsiregistruoti užpildydami studijų užklausos formą arba el.paštu priemimas@ksu.lt ir nurodyta tvarka pateikti šiuos dokumentus:

– prašymas dalyvauti išankstiniame tiesioginiame priėmime;

– asmens dokumento – asmens tapatybės kortelės arba paso –  kopija;

– brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;

–  mokyklos patvirtintą 10 – 12 kl. metinių pažymių išrašą (moksleiviams, dar neturintiems vidurinį ar jį atitinkantį išsilavinimą patvirtinančio dokumento, tačiau planuojantiems jį gauti 2023 m.);

– diplomo ir jo priedėlio (jeigu baigta auštoji mokykla) kopijos;

– kitos, išsilavinimą liudijančių dokumentų, kopijos;

– dokumento, liudijančio pavardės (ar vardo) keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (ar vardu), kopija;

– dokumentų tvarkymo mokesčio kvitą.

Stojamoji įmoka

Įmokos dydis – 50 EUR.

Būtina nurodyti įmokos pavadinimą:

*studijų dokumentų tvarkymo mokestis už  už nuolatines studijas / – už nuolatines-sesijines studijas/ – už nuolatines-nuotolines studijas

gavėjas„KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS“, UAB
gavėjo kodas111968775
gavėjo bankasLUMINOR, AB
gavėjo sąskaitaLT 854010 0424 0030 9151
mokėtojasmokėtojo vardas, pavardė
mokėtojo kodasmokėtojo asmens kodas
Mokėjimo paskirtisĮrašykite įmokos pavadinimą*
gavėjas„KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETAS“, UAB
gavėjo kodas111968775
gavėjo bankasAB SEB bankas
gavėjo sąskaitaLT24 7044 0600 0785 3756
mokėtojasmokėtojo vardas, pavardė
mokėtojo kodasmokėtojo asmens kodas
Mokėjimo paskirtisĮrašykite įmokos pavadinimą*

Konkursinio balo sandara 2023 m.

Stojamasis konkursinis balas į KAZIMIERO SIMONAVIČIAUS UNIVERSITETO pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas yra sudaromas iš lentelėje pateiktų mokomųjų dalykų brandos egzaminų ir / arba mokomojo metinio dalyko pažymių (balų).

Studijų programosDalykasKonkursiniam balui formuoti reikalingasSvertiniai koeficientai
Antreprenerystė (verslumas) ir vadyba

 

Aviacijos vadyba

 

Skaitmeninis marketingas

 

Verslo vadyba

MatematikaBrandos egzamino įvertinimas0,4
Istorija arba informacinės technologijos, arba geografija, arba užsienio kalbaBrandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykaisBrandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys0,2
Lietuvių kalba ir literatūraBrandos egzamino įvertinimas0,2
Mados industrijaLietuvių kalba ir literatūraBrandos egzamino įvertinimas0,4
Istorija arba matematika, arba informacinės technologijos, arba geografijaBrandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykaisBrandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys0,2
Užsienio kalbaBrandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys0,2
Teisė*

 

 

 

IstorijaBrandos egzamino įvertinimas0,4
Matematika arba informacinės technologijos, arba užsienio kalbaBrandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykaisBrandos egzamino įvertinimas arba metinis pažymys0,2
Lietuvių kalba ir literatūraBrandos egzamino įvertinimas0,2

 

 

 

* -vientisosios studijos (apjungia bakalauro ir magistro studijų pakopas)

Trečiasis dalykas neturi sutapti su pirmuoju, antruoju arba ketvirtuoju dalyku.

Prie konkursinio balo pridedama 0,5 papildomo balo stojantiesiems, kurie yra baigę bazinius karinius mokymus.

Priėmimo dokumentai

Priėmimo taisyklės 2023 m.

Kontaktai

Mob. tel. +370 618 08894

El. p. priemimas@ksu.lt