fbpx

Main research field(s) / Pagrindinė (-s) mokslo kryptis (-ys)

Communication and Information. Managment.

Research output / Mokslo produkcija

 1. Plungė, Rimantas. Empirinio tyrimo – mokyklinio amžiaus vaiko privatus interjeras kaip socializacijos ugdymo veiksnys – metmenys = Outline of empirical research: private interior of a school age child as a factor of socialisation and education // Jaunųjų mokslininkų darbai. Šiauliai. ISSN 1648-8776. 2006, Nr. 1, p. 58-66.
 2. Plungė, Rimantas. Erdvės ir laiko dimensijos sampratos pokyčiai šiuolaikiniuose sociokultūriniuose kontekstuose : teorinės įžvalgos ir modeliai = The transformations in the conceptions of the space and time dimensions in contemporary socio-cultural contexts: teoretical insights and models // Meno istorija ir kritika = Art history & criticism. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1822-4555. 2012, [T.] 8 : Erdvės ir laiko reprezentacijos mene. Pasaulėvaizdžiai, diskursai, artefaktai, p. 6-22.
 3. Plungė, Rimantas. Vaiko privatus interjeras kaip socializacijos ir ugdymosi aplinka vizualinės ekologijos sampratos kontekste : dviejų atvejų analizė = Child’s private interior as the socialisation and self-education setting within the context of visual ecology conception. Two case studies // Kūrybos erdvės = The space of creation. Šiauliai : Šiaulių
  universiteto leidykla. ISSN 1822-1076. 2011, nr. 14, p. 41-51.
 4. Rimantas, Plungė. Analysis of relations among a Child, one‘s private interior, place identity in the context of socialisation and education // Kūrybos erdvės. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1822-1076. 2006, Nr. 5, p. 102-109.
 5. Plungė, Rimantas. Asmeninio tapatumo virsmai medijų ekologijos kontekste // Nacionalinis tapatumas medijų kultūroje. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2011. ISBN 9786094270628. p. 41-48.
 6. Plungė, Rimantas. Children’s private visual and virtual environment from visual pollution to positive facts // ITAE intervention through art education. Graz : Catholic university college of education, 2009. ISBN 9783200015463. p. 256-269.
 7. Plungė, Rimantas. Menas ir dailė – vienas iš socialinio ugdymo veiksnių = Art as one of the factors of social education // Socialinis ugdymas : socialinė pedagoginė teorija ir praktika : 3-osios Respublikinės mokslinės praktinės konferencijos straipsnių rinkinys. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2004. ISBN 9986384842. p. 92-99.
 8. Plungė, Rimantas. The influence of modern culture on the concept of fine art education // Beiträge zur Dozentenmobilität 2004/2005. 2005, Bd.3, p. 54-59.
 9. Plungė, Rimantas. The private space of a school age child as a factor of socialization and education // Forschungsund Entwicklungsarbeit an der Pädagogischen Akademie Krems und Partnerinstitutionen. Bd.5. Krems : Pädagogischen Akademie der Diözese St.Pölten in Krems, 2005. ISBN 3950202714. p. 523-536.
 10. Plungė, Rimantas. Vaiko privataus interjero kokybinio tyrimo projektavimas : strategijų teorinis kontekstualizavimas ir duomenų interpretacinės analizės pagrindimas // Kokybiniai edukaciniai tyrimai: teorijos, duomenų rinkimas ir analizė : mokslo studija / sudarytoja A. Juodaityte. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2012. ISBN
  9786094301797. p. 166-187.
 11. Zabarskaitė, Elena Jolanta (sudarytojas, autorius, mokslinis konsultantas); Norbutaitė, Meda; Venckus, Remigijus; Pipinytė, Živilė; Skerstonas, Eugenijus; Jonaitienė, Vaida; Mickevičius, Aistis; Rudokas, Kastytis; Lepeška, Mykolas; Jovaišaitė, Žygimantė Vakarė; Levickaitė, Rasa; Petrovė, Ilona (redaktorius); Gelažius, Rokas (dailininkas); Plungė, Rimantas (recenzentas); Labanauskas, Liutauras (recenzentas); Barauskas, Jūras (vertėjas); Strazdaitė, Ramunė (brėžiniai, kompiuterinė grafika); Gandžumianas, Seržas (brėžiniai, kompiuterinė grafika);
  Moore, Grace (brėžiniai, kompiuterinė grafika); Kazlauskas, Mindaugas (sudarytojas). Mados fenomenas. Mada kūrybos visuomenėje : Kolektyvinė monografija. Vilnius : Kazimiero Simonavičiaus unviersitetas, UAB, 2021. 216.
 12. Plungė, Rimantas. Vaiko ir paauglio privatus interjeras kaip socializacijos ir ugdymosi aplinka = Child’s and Teenager’s Private Interior as the Environment for Socialisation and Self-Development. Kaunas : Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2010. 222 p.
 13. Plungė, Rimantas. Vaiko ir paauglio privatus interjeras kaip socializacijos ir ugdymosi aplinka = Child’s and Teenager’s Private Interior as the Environment for Socialisation and Self-Development. Kaunas : Lithuanian Academic Libraries Network (LABT), 2010. 40 p.
 14. Plungė, Rimantas (sudarytojas); Rudys, B. (sudarytojas); Udrys, D. (sudarytojas). 44-oji Šiaulių dailininkų paroda + Kaunas / sudarė R.Plungė, B.Rudys, D.Udrys. [Šiauliai] : [s. n.], 2005. 1 kompakt. diskas.
 15. Rimantas, Plungė (sudarytojas). 45-oji Šiaulių dailininkų paroda : elektroninis parodų katalogas [elektroninis išteklius] / sudarytojas R. Plungė. [Šiauliai] : [Nežinoma], 2006. 1 kompakt. diskas. ISBN 9986931878.
 16. Camp, Shaun; Plungė, Rimantas; Plungienė, Aritonė; Venckus, Remigijus. 4 žvilgsniai : [fotografijų paroda] / [dalyvavo] Shaum Camp, Rimantas Plungė, Aritonė Plungienė, Remigijus Venckus ; [kuravo] Remigijus Venckus, Rimantas Plungė. 1 paroda. Renginio vieta ir laikas: Parodos vieta ir laikas: Antano Mončio namai – muziejus, 2012 m. spalio 26 – gruodžio 2 d.
 17. Camp, Shaun; Plungė, Rimantas; Venckus, Remigijus. 4 žvilgsniai nr. 2 : tarptautinė fotografijų paroda / [dalyvavo] Shaum Camp, Rimantas Plungė, Remigijus Venckus ; [kuravo] Remigijus Venckus, Rimantas Plungė. 2013. 1 paroda. Renginio vieta ir laikas: Parodos laikas ir data: Kėdainių daugiakultūrinis centras, 2013 m. vasario 14 – kovo 13 d.
 18. Plungė, Rimantas (fotografas). Bergeno motyvas : Rimanto Plungės fotografijų paroda. 1 paroda. Renginio vieta ir laikas: Parodos vieta ir laikas: Fotografijos galerija, Panevėžys, 2014 m. gegužės 14 d. ‒ birželio 1 d. [Audiovizualinio meno kūrinys].
 19. Plungė, Rimantas (fotografas). Mimetic : [fotografijų paroda] / [fotografijų autorius] Rimantas Plungė. 1 paroda. Renginio vieta ir laikas: Parodos vieta ir laikas: Gallery Karas, Zagreb, 2nd till 13th of September, 2015.
 20. Plungė, Rimantas (fotografas). Po laiko : Rimanto Plungės fotografijų paroda. 1 paroda. Parodos vieta ir laikas: Vytauto Didžiojo universiteto menų galerija „101“, 2013 m. sausio 21 d. ‒ vasario 7 d.
 21. Plungė, Rimantas (fotografas). Reverse : a photographic exhibition which focuses upon three main concepts of existence: time, space and identity / Rimantas Plunge. 1 paroda. Renginio vieta ir laikas: Parodos vieta ir laikas: Waterfront Gallery, Ipswich, 29 January – 27 February, 2015.
 22. Plungė, Rimantas (fotografas). Tarptautinis festivalis DELL ‘AURA PERDUTA / [dalyvavo] […], Rimantas Plungė. 1 videofilmas. Renginio vieta ir laikas: Šiuolaikinio meno centras Villa Di Toppo Florio in Buttrio, Udine, Italija, 2018 m. kovo 24.
 23. Plungė, Rimantas (fotografas). Tylos : Rimanto Plungės fotografijų paroda / [dalyvavo] Rimantas Plungė. 1 paroda. Renginio vieta ir laikas: Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerija Vilnius, 2018 m. spalio 11 d.
 24. Plungė, Rimantas (fotografas); Zanki, Josip (fotografas); Škerlj, David (fotografas). Zemlja Ulro : fotografijų paroda / [dalyvavo fotografai] Rimantas Plungė, Zanki Josip, Škerlj David. Zagrebas. 1 paroda. Renginio vieta ir laikas: Greta galerija, Zagrebas, Kroatija, 2017 m. kovo 20 d.
 25. Plungė, Rimantas; Venckus, Remigijus; Pabedinskas, Tomas; Požerskis, Romualdas (fotografas); Penekaitė, Laima (kuratorius); Karnilaitė, Gabrielė (kuratorius). VDU Šiuolaikinių menų katedros dėstytojų paroda / kuratoriai: Rimantas Plungė, Remigijus Venckus, Tomas Pabedinskas, Laima Penekaitė, Gabrielė Karnilaitė ; autoriai: Romualdas Požerskis, Tomas Pabedinskas, Rimantas Plungė, Remigijus Venckus. 1 paroda. (Medijų dienos, 2013). Parodos vieta ir laikas: VDU Didžiosios salės vestibiulis, 2013 m. gegužės 13 d.
 26. Požerskis, Romualdas (fotografas); Pabedinskas, Tomas (fotografas); Plungė, Rimantas (fotografas); Venckus, Remigijus (fotografas). Nacionalinis identitetas globaliame kaime / [dalyvavo]: Romualdas Požerskis, Tomas Pabedinskas, Rimantas Plungė, Remigijus Venckus. 1 paroda. Parodos vieta ir laikas: Latvijos universitetas, Ryga, 2014 m. kovo 30 – gegužės 5 d.
 27. Požerskis, Romualdas (fotografas); Plungė, Rimantas (fotografas); Venckus, Remigijus (fotografas); Česonis, Gintaras (fotografas); Pabedinskas, Tomas (fotografas). Kasdieniai tapatybės spektakliai : fotografijų paroda / autoriai: Romualdas Požerskis, Rimantas Plungė, Remigijus Plungė, Remigijus Venckus, Gintaras Česonis, Tomas Pabedinskas ; kuratorius Tomas Pabedinskas. 1 paroda. Renginio vieta ir laikas: Aukštesnioji Europos Józefo Tischnerio vardo mokykla (Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera), Krokuva, 2013 m.
  spalio 7 d.