fbpx

Main research field(s) / Pagrindinė (-s) mokslo kryptis (-ys)

Performing Arts.

Research output / Mokslo produkcija

  1. Petrikienė, Asta. Lithuanian theatre critique : between national theatre and innovations in the interwar period = Lietuvos teatro kritika tarpukariu : tarp nacionalinio teatro ir inovacijų // Meno istorija ir kritika = Art history & criticism. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1822-4555. 2006, [T.] 2 : Teatras ir visuomenė : problemos ir perspektyvos, p. 92-96.
  2. Petrikienė, Asta. Tautinio teatro ir naujų idėjų sankirtos 1920-1940 metais = The National Theatre and New Ideas in 1920-1940 // Liaudies kultūra = Folk Culture. Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras. ISSN 0236-0551. 2008, nr.1(118), p. 28-32.
  3. Petrikienė, Asta. Teatras ir valstybė tarpukariu : kūrybos autonomijos problema = Theatre and the State : an issue of creative autonomy // Menotyra = Studies in art. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-1002. 2011, T. 18, Nr. 2, p. 158-164.
  4. Petrikas, Martynas; Petrikienė, Asta. Antanas Sutkus i paradoks litewskiej awangardy teatralnej // Awangarda teatralna w Europie Środkowo-Wschodniej : wybór tekstów źródłowych. Warszawa : Instytut teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2018. ISBN 9788363276904. p. 134-146.
  5. Petrikienė, Asta. Lietuvių dramos teatro kritika – tradicija ir novatoriškumas 1920-1940 metais // Teatrologiniai eskizai. [D.] 3. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1822-6612. 2006, 3, p. 37-56.
  6. Petrikienė, Asta; Petrikas, Martynas. Lietuvių teatro avangardas: ankstyvieji mėginimai = Early attempts at the avantgarde in Lithuanian theatre // Teatras – Lietuvos istorijos dokumentas: mokslinės konferencijos leidinys; 2018 m. lapkričio 29 d. Vilnius : Krantų redakcija, 2019. ISBN 9789955857280. p. 38-45.
  7. Petrikas, Martynas; Petrikienė, Asta. Avant-garde theatre and social space: Lithuanian examples // Reclaimed avantgarde: spaces and stages of avant-garde theatre in Central-Eastern Europe. Warsaw : Zbignew Raszewski Theatre Institute, 2018. ISBN 9788366124059. p. 100-116.
  8. Petrikienė, Asta. The Role of the State in Lithuanian Theatre Activity, 1918–1940 = Valstybės vaidmuo Lietuvos teatro veikloje 1918–1940 m. Kaunas, 2015. 52 p.
  9. Petrikienė, Asta. Valstybės vaidmuo Lietuvos teatro veikloje 1918–1940 m. = The Role of the State in Lithuanian Theatre Activity, 1918–1940. Kaunas, 2015. 165 p.