fbpx

Main research field(s) / Pagrindinė (-s) mokslo kryptis (-ys)

Law.

Research output / Mokslo produkcija

 1. Perkumienė, Dalia; Atalay, Ahmet; Švagždienė, Biruta. Carbon footprint stemming from ice sports on the Turkey and Lithuanian scale // Energies. Basel : MDPI. ISSN 1996-1073. 2023, vol. 16, iss. 3, art. no. 1476, p. 1-18.
 2. Perkumienė, Dalia; Simanavičius, Artūras; Trinkūnienė, Laima; Bradauskienė, Kristina. Peculiarities of working time organization regulation in the sport sector // Transformations in business & economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Brno, Kaunas, Riga, Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. 2016, vol. 15, No. 2B(38B), p. 686-698.
 3. Perkumienė, Dalia; Vienažindienė, Milita; Švagždienė, Biruta. Cooperation perspectives in sustainable medical tourism: the case of Lithuania // Sustainability. Basel : MDPI AG. ISSN 2071-1050. 2019, vol. 11, iss. 13, 3584, p. 1-15.
 4. Perkumienė, Dalia; Vienažindienė, Milita; Švagždienė, Biruta. The sharing economy towards sustainable tourism: an example of an online transportsharing platform // Sustainability. Basel : MDPI AG. ISSN 2071-1050. 2021, vol. 13, iss. 19, art. no. 10955, p. 1-19.
 5. Svagzdiene, Biruta; Perkumiene, Dalia; Grigiene, Jurgita; Bilan, Svitlana. Characteristics of service quality evaluation in rural tourism sector: case of the Baltic States (Lithuania, Latvia, Poland) // Transformations in business & economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos. Vilnius : Vilnius University. ISSN 1648-4460. 2020, vol. 19, iss. 2A(50A), p. 495-510.
 6. Grigienė, Jurgita; Čerka, Paulius; Perkumienė, Dalia. The age of consent and the reduction of the age of consent in Church and Civil marriages and their Interaction // Baltic journal of law & politics. Kaunas ; Berlin : Vytautas Magnus university ; Walter De Gruyter. ISSN 2029-0454. eISSN 2029-0454. 2016, Vol. 9, iss. 1, p. 183-213.
 7. Perkumienė, Dalia; Osamede, Agbonmere; Andriukaitienė, Regina; Beriozovas, Olegas. The impact of COVID-19 on the transportation and logistics industry // Problems and perspectives in management. Sumy : LLC CPC Business Perspectives. ISSN 1727-7051. eISSN 1810-5467. 2021, vol. 19, iss. 4, p. 458-469.
 8. Švagždienė, Biruta; Perkumienė, Dalia; Dagytė, Rūta. Prieinamo turizmo neįgaliesiems su judėjimo negalia vertinimas: patirtis ir galimos kliūtys // Viešoji politika ir administravimas = Public policy and administration.
  Kaunas : KTU. ISSN 1648-2603. eISSN 2029-2872. 2021, vol. 20, no. 3, p. 382-396.  Merkienė, Rasa; Perkumienė, Dalia; Švagždienė, Biruta. Social Workers’ Approach into their Possibilities Providing
  Help for Teenagers from Incomplete Families in Kaunas Regional Municipality // Rural development 2011 : the fifth international scientific conference, 24-25 November, 2011, Akademija : proceedings. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. 2011, Vol. 5, b. 1, p. 144-149.
 9. Navasaitienė, Stasė; Perkumienė, Dalia. Cooperation of Cultural Centres and Community Organizations in the Nurturance of the Ethnic Culture in Rural Areas // Rural development 2009 : the fourth international scientific conference, 15-17 October, 2009, Akademija, Kaunas region, Lithuania : proceedings. Akademija : Lithuanian University of Agriculture. ISSN 1822-3230. 2009, Vol. 4, b.1, p. 321-326.
 10. Perkumienė, Dalia; Lukauskaitė, Kristina. Organic farming and essential elements of legal regulation // Rural Development 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress: Proceedings of the 7th International Scientific Conference, 19–20th November, 2015, Aleksandras Stulginskis University, Lithuania. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. eISSN 2345-0916. 2015, p. 1-5.
 11. Perkumienė, Dalia; Merkienė, Rasa; Oguz, Ozgur. Provision of equal rights and opportunities relating with labour relations in public sector // Rural Development 2015: Towards the Transfer of Knowledge, Innovations and Social Progress: Proceedings of the 7th International Scientific Conference, 19–20th November, 2015, Aleksandras
  Stulginskis University, Lithuania. Akademija : Aleksandras Stulginskis University. ISSN 1822-3230. eISSN 2345-0916. 2015, p. 1-6.
 12. Perkumienė, Dalia; Merkienė, Rasa. Relationship between consultants and clients in Kaunas law firms // Research for rural development 2014 : annual 20th international scientific conference proceedings / Latvia University of Agriculture. Jelgava. ISSN 1691-4031. 2014, vol. 2, p. 184-190.
 13. Perkumienė, Dalia; Robles, Rita. Current situation of municipalities of the region of the Castilla and Leon (Spain) and strategic analysis applied to rural development // Rural development 2005: Globalisation and integration challenges to the rural of East and Central Europe: the second international scientific conference: proceedings. Vol. 2, b. 1, Social and humanitarian sciences. ISSN 1822-3230. 2005, Vol. 2, b. 1, p. 180-183.
 14. Perkumienė, Dalia; Sanchez, Antonio Silva; Vilkevičiūtė, Jolanta. Social and Legal Evolution of Ancient Rural Family: a Comparative Perspective // Rural development 2009 : the fourth international scientific conference, 15-17 October, 2009, Akademija, Kaunas region, Lithuania : proceedings. Akademija : Lithuanian University of Agriculture. ISSN 1822-3230. 2009, Vol. 4, b. 1, p. 98-104.
 15. Perkumienė, Dalia; Tamašauskienė, Violeta; Robles Robles, Rita; Čiulevičienė, Vida. Peculiarities of State-owned Land Selling // Rural development 2007: the third international scientific conference, 8-10th of November, 2007, Akademija, Kaunas region, Lithuania: proceedings. Akademija. ISSN 1822-3230. 2007, Vol. 3, b. 2, p. 90-96.
 16. Švagždienė, Biruta; Perkumienė, Dalia. Evaluation of Competitiveness Factors of Rural Communities // Rural Development 2017: Bioeconomy Challenges : Proceedings of the 8th International Scientific Conference, 23-24th November, 2017, Aleksandras Stulginskis University. Akademija : Aleksandras Stulginskis University, 2017. eISBN 9786094491283. ISSN 1822-3230. eISSN 2345-0916. p. 1344-1349.
 17. Aleksandravičius, Alvydas; Atkočiūnienė, Vilma; Perkumienė, Dalia. Ekologinio žemės ūkio koncepcijos raida ir jo vertinimo teoriniai aspektai // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šiauliai : VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2008, Nr. 4(13), p. 5-12.
 18. Beriozovas, Olegas; Perkumienė, Dalia; Legkova, Liudmila. Problems of Legal Regulation of Inheritance Relations in Lithuanian Law in the Context of European Union Law // Humanities Studies : Zaporizhzhia National University. ISSN 2708-0390. eISSN 2708-0404. 2022, 12 (89), p. 104-112.
 19. Karpis, Vilmantas; Perkumienė, Dalia; Knyvienė, Indrė. Žinių valdymo strategijos taikymas paslaugų sektoriuje // Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje = Applied research in studies and practice. Panevėžys : Panevėžio kolegija. ISSN 2029-1280. 2016, Nr.12(1), p. 109-114.
 20. Knyvienė, Indrė; Perkumienė, Dalia; Marinko, Irena; Gołębiowski, Andrew. Lithuanian, Polish and Slovenian Case in Experience of Different Methods Using in a Student-Centred Process = Į studentą orientuoto mokymo(si) taikant įvairius metodus proceso analizė: Lietuvos, Lenkijos ir Slovėnijos atvejis // Socialinis ugdymas. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-9569. eISSN 2351-6011. 2017, Vol. 45, No. 1, p. 14-28.
 21. Lazarevaitė, Laura; Raupelienė, Asta; Perkumienė, Dalia. Kaimo plėtros idėjų formavimasis Lietuvoje: istorija ir perspektyva // Vagos. ISSN 1648-116X. 2006, Nr. 70 (23), p. 66-73.
 22. Merkienė, Rasa; Perkumienė, Dalia; Navasaitienė, Stasė; Markevičius, Pranas. Kauno rajono seniūnijų socialinių darbuotojų požiūris į veiklos galimybes, teikiant pagalbą paaugliams iš nepilnų šeimų // Vagos. ISSN 1648-116X. 2007, Nr. 74 (27), p. 54-59.
 23. Navasaitienė, Stasė; Perkumienė, Dalia. Importance of cultural centres and community organizations cooperation in the development of the ethnic culture in rural areas // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šiauliai : VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2010, Nr. 3(19). D.2, p. 103-109.
 24. Navasaitienė, Stasė; Perkumienė, Dalia; Merkienė, Rasa. Kultūros centro funkcijų realizavimo galimybės bendruomenėje = Possibilities of the Culture Centre Functions Realization in the Community // Socialiniai tyrimai : mokslo darbai. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1392-3110. 2006, Nr. 2(8), p. 71-77.
 25. Navasaitienė, Stasė; Perkumienė, Dalia; Škėmienė, Kristina. Kultūros centro reikšmė bendruomenei : Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro pavyzdys = Importance of Culture Centre in community: the case of culture centre of Kazlu Ruda municipality // Vagos : mokslo darbai. Akademija (Kauno raj.) : LŽŪU leidybos centras. ISSN 1648-
  116X. 2006, nr. 72, p. 76-82.
 26. Perkumienė, Dalia; Abalikštienė, Edita; Merkienė, Rasa. The relationship between consultants and clients in a tourism sector // Modern Management Systems. Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna. ISSN 1896-9380. 2017, Vol. 12, no. 2, p. 179-188.
 27. Perkumienė, Dalia; Adamonienė, Rūta; Merkienė, Rasa. Importance of ethics and working culture the employees’ of the district municipality // Management theory and studies for rural business and infrastructure development : proceedings of international symposium, May, 16-18, 2007. The role of social capital and grass-roots initiatives in rural development. Житомир. ISSN 1822-6760. 2007, [Nr.] 1(8), [Nr.] 1(8), p. 333-338.
 28. Perkumienė, Dalia; Adomaitytė, Karolina; Beriozovas, Olegas. Сhallenges of legal regulation of different parents and their children’s surnames in the practice of Lithuanian courts // Humanities studies: Collection of Scientific Papers. Zaparožė. ISSN 2708-0390. 2021, 7, 84, p. 82-90.
 29. Perkumienė, Dalia; Atkočiūnienė, Vilma; Brazienė, Rūta. Importance of rest time organization in the public sector = Poilsio laiko organizavimo reikšmė viešajame sektoriuje // Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai = Management of organizations: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas. ISSN 1392-1142. 2007, nr. 44, p. 77-88.
 30. Perkumienė, Dalia; Beriozovas, Olegas; Golovnia, Oksana. Problems of Legal Regulation of the Donation Contract // Jura. ISSN 1218-0793. 2021, 3, p. 126-135.
 31. Perkumienė, Dalia; Beriozovas, Olegas; Stanionienė, Eglė. Legal regulation problems of employment contract termination on employer’s initiative // Humanities studies: Collection of Scientific Papers. Zaparožė. ISSN 2708- 0390. 2021, 8, 85, p. 97-104.
 32. Perkumienė, Dalia; Brazienė, Rūta; Atkočiūnienė, Vilma. Šeimos santykių reglamentavimo raida Lietuvos kaime // Vagos: mokslo darbai. ISSN 1648-116X. 2004, Nr. 63 (16), p. 67-72.
 33. Perkumienė, Dalia; Čilinskaitė, Laura. Legal problems of legal entities’ liability for damages to the environment regulation // Humanities Studies: Collection of Scientific Papers. Zaparožė. ISSN 2708-0390. 2021, 8, 85, p. 105- 112.
 34. Perkumienė, Dalia; Čiulevičienė, Vida. An economic approach to family institution : regulation of spouses’ property relations in the republic of Lithuania = Ekonominis požiūris į šeimą: sutuoktinių turtinių santykių reguliavimas // Ekonomika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. 2006, T. 76, p. 54-70.
 35. Perkumienė, Dalia; Čiulevičienė, Vida. Legal and economic reglamentation aspects of individual enterprise functioning = Teisiniai ir ekonominiai individualios įmonės veiklos reglamentavimo aspektai // Ekonomika. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla. ISSN 1392-1258. 2008, T.81, p. 91-103.
 36. Perkumienė, Dalia; Čiulevičienė, Vida; Markevičius, Pranas. Peculiarities of individual enterprises activity regulation = Individualios įmonės veiklos reguliavimo ypatumai // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-1142. 2009, Nr. 49, p. 71-84.
 37. Perkumienė, Dalia; Čiulevičienė, Vida; Merkienė, Rasa. Economic approach to individual enterprises = Ekonominis požiūris į individualias įmones // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šiauliai : VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2007, Nr.1(8), p. 216-221.
 38. Perkumienė, Dalia; Čiulevičienė, Vida; Zhang, Wenliang. Comparative Analysis of Legal and Economic Aspects of Individual Enterprises’ Activity Regulation in Lithuania and China // Vagos. ISSN 1648-116X. 2010, Nr. 89 (42), p.42-48.
 39. Perkumienė, Dalia; Karpis, Vilmantas. Žinių valdymo strategijos taikymo nauda viešbučių sektoriuje: teorinis aspektas = Benefits of Knowledge Management Strategy Application in Hotel Services Sector: Theoretical Aspects //Socialinis ugdymas : mokslo darbai. ISSN 1392-9569. eISSN 2351-6011. 2017, t. 47, Nr. 3, p. 24-32.
 40. Perkumienė, Dalia; Merkienė, Rasa; Navasaitienė, Stasė. Marijampolės apskrities vienišų motinų požiūris į valstybės paramą šeimai // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šiauliai : VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. ISSN1648-9098. 2010, Nr. 3(19). D.2, p. 59-68.
 41. Perkumienė, Dalia; Navasaitienė, Stasė; Atkočiūnienė, Vilma; Adamonienė, Rūta. Importance of culture centre for leisure organization in the community = Kultūros centro reikšmė bendruomenės laisvalaikio organizavimui //Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. ISSN 1392-1142. 2006, Nr. 40, p. 117-130.
 42. Perkumienė, Dalia; Navasaitienė, Stasė. Problems of rest time organization in the district municipality = Poilsio laiko organizavimo problemos rajono savivaldybėje // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Lietuvos
  žemės ūkio universitetas. Akademija. ISSN 1822-6760. 2008, Vol. 14(3), p. 94-101.
 43. Perkumienė, Dalia; OGUZ, ÖZGÜR; Beriozovas, Olegas. Issues of rest time legal regulation: case of Lithuania and Turkey // Humanities Studies: Collection of Scientific Papers. ISSN 2708-0390. 2021, 9, 86, p. 109-116.
 44. Perkumienė, Dalia. Peculiarities of working culture and ethics in the public sector // Modern Management Systems. Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna. ISSN 1896-9380. 2017, Vol. 12, no. 3, p. 211-220.
 45. Perkumienė, Dalia; Perkumas, Aidanas. Konsultantų ir klientų bendravimo veiksniai žemės ūkio konsultavimo įmonėse = Elements of communication of consultants and clients in agricultural consulting companies // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Akademija. ISSN 1822-6760. 2010,
  Vol. 23(4), p. 85-93.
 46. Perkumienė, Dalia; Raupelienė, Asta. Changes of legal and social family relationships in Lithuanian rural areas // Research for rural development 2006 : international scientific conference proceedings, Jelgava, Latvia, 19-22 May, 2006. Jelgava, 2006. ISBN 9984784142. p. 182-188.
 47. Perkumienė, Dalia; Raupelienė, Asta. Ethics and Working Culture of Employees in the Public Sector = Darbuotojų etika ir darbo kultūra viešajame sektoriuje // Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-1142. 2008, Nr. 46, p. 99-116.
 48. Perkumienė, Dalia; Raupelienė, Asta; Lazarevaitė, Laura. Individualios įmonės kaip juridinio asmens teisiniai ypatumai // Vagos. ISSN 1648-116X. 2006, Nr. 70 (23), p. 81-86.
 49. Perkumienė, Dalia; Raupelienė, Asta; Lazarevaitė, Laura. Management and legal aspects of individual enterprises // Transactions. 223, International scientific conference management theory and studies for rural business and infrastructure development , 5-7 October, 2006 Kaunas-Kaliningrad. Tartu : Estonian university of life sciences.
  ISSN 1406-4049. 2006, p. 256-262.
 50. Perkumienė, Dalia; Raupelienė, Asta; Lazarevaitė, Laura. Management and legal aspects of individual enterprises = Vadybiniai ir teisiniai individualiosios įmonės ypatumai // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development : tarptautinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys / Lietuvos žemės ūkio universitetas. Nr. 1(7). Akademija, 2006. ISBN 9955448482. p. 109-111.
 51. Perkumienė, Dalia; Sanchez, Antonio Silva. Social and legal approach to ancient rural family : experience of different cultures and countries // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šiauliai : VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2010, Nr. 3(19). D.2, p. 94-102.
 52. Perkumienė, Dalia; Seržintienė, Laura. Problems of Legal Regulation in Termination of the Marriage in Case Law: Experience of Lithuania // Humanities Studies : Zaporizhzhia National University. ISSN 2708-0390. eISSN 2708-0404. 2022, 11 (88), p. 153-160.
 53. Perkumienė, Dalia. Skirtinga būsimų sutuoktinių lytis – pagrindinė santuokos galiojimo sąlyga Bažnyčios ir valstybės požiūriu = Different spouses sex as one of the main demands for valid marriage // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-7450. 2005, nr. 15(43), p. 161-174.
 54. Perkumienė, Dalia; Švagždienė, Biruta; Ažukaitė, Viktė. Promotion of rural tourism accommodation services sales // 10th international scientific conference rural development 2021: challenges for sustainable bioeconomy and climate change 21–23 September, 2021, Lithuania, Kaunas / edited Judita Černiauskienė. Kaunas : Vytautas Magnus
  University. ISSN 1822-3230. eISSN 2345-0916. 2021, p. 403-408.
 55. Perkumienė, Dalia; Švagždienė, Biruta. Klaipeda regional municipality social workers’ approach into their possibilities providing help for teenagers from incomplete families = Klaipėdos rajono seniūnijų socialinių darbuotojų požiūris į veiklos galimybes, teikiant pagalbą paaugliams iš nepilnų šeimų // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. ISSN 1648-9098. 2009, Nr.2(15), p. 211-217.
 56. Perkumienė, Dalia; Tamašauskienė, Violeta. Paveldėjimo pagal įstatymą teisiniai ypatumai // Vagos. ISSN 1648-116X. 2007, Nr. 75 (28), p. 53-58.
 57. Raupelienė, Asta; Perkumienė, Dalia. Development of agricultural information system // Research for rural
  development 2006 : international scientific conference proceedings, Jelgava, Latvia, 19-22 May, 2006. Jelgava, 2006.
  ISBN 9984784142. p. 129-132.
 58. Raupelienė, Asta; Perkumienė, Dalia. Problems of the ethical and working culture of employees in public sector = Viešojo sektoriaus darbuotojų etikos ir darbo kultūros problemos // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šiauliai : VšĮ Šiaulių universiteto leidykla. ISSN 1648-9098. 2007, Nr.1(8), p. 248-252.
 59. Seržintienė, Laura; Perkumienė, Dalia; Beriozovas, Olegas. Santuokos nutraukimo teisinių pasekmių reguliavimo problemos // Verslo ir teisės aktualijos / Current Issues of Business and Law : Socialinių mokslų kolegija. eISSN 2029-574X. 2022, 1 (2), p. 70-77.
 60. Škėma, Mindaugas; Brazienė, Rūta; Perkumienė, Dalia. Kauno aukštųjų universitetinių mokyklų studentų požiūris į rūkymą = Attitude of Kaunas universities students to smoking // Vagos. Akademija : LŽŪU Leidybos centras. ISSN 1648-116X. 2005, Nr. 69(22), p. 54-60.
 61. Švagždienė, Biruta; Bradauskienė, Kristina; Perkumienė, Dalia; Čepienė, Kristina. Lietuvos ir Vokietijos sveikatos draudimo lyginamoji analizė // Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. Šiauliai : Šiaulių universitetas. ISSN 1648-9098. 2011, Nr. 1(21), p. 124-134.
 62. Svagzdiene, Biruta; Perkumienė, Dalia; Gunare, Marina. Peculiarities of tourism management in the aspect of the Covid-19 pandemic // Humanities studies. Zaporizhzhia : Zaporizhzhia National University. ISSN 2708-0390. eISSN 2708-0404. 2022, no. 10(87), p. 128-133.
 63. Tamašauskienė, Violeta; Perkumienė, Dalia; Čiulevičienė, Vida; Čiulevičius, Jonas. Legal and economic aspects selling of the state-owned land // Transactions of the Estonian university of life sciences: baltic surveying’ 07. 224. Tartu : Estonian university of life sciences. ISSN 1406-4049. 2007, p. 103-112.
 64. Alcón, Alejandro Platero; Perkumienė, Dalia. Origins and evolution of the right to data protection in Europe and Spain = Kilmės ir teisės į duomenų apsaugą Europoje ir Ispanijoje vertinimas // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management. Kaunas : Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2019,
  1, 17, p. 15-20.
 65. Aurylaitė, Ieva; Lydekaitė, Šarūnė; Perkumienė, Dalia. Consumer protection legislation in the Republic of Lithuania // Švietimas – kelias įgyvendinti verslo idėjas: studentų požiūris 2014 = Education as the road to manage your business ideas: students’ reviews 2014 : tarptautinė mokslinė konferencija, 2014 m. balandžio 3 d. = International
  scientific conference, 3 April, 2014. Kaunas : Kauno kolegija, 2014. ISBN 9789955274285. p. 157-160.
 66. Aurylaitė, Ieva; Lydekaitė, Šarūnė; Perkumienė, Dalia. Legal aspects of children adoption in Lithuania and Latvia: comparative analysis // Švietimas – kelias įgyvendinti verslo idėjas: studentų požiūris 2014 = Education as the road to manage your business ideas: students’ reviews 2014 : tarptautinė mokslinė konferencija, 2014 m. balandžio 3 d. =
  International scientific conference, 3 April, 2014. Kaunas : Kauno kolegija, 2014. ISBN 9789955274285. p. 124-127.
 67. Aurylaitė, Ieva; Lydekaitė, Šarūnė; Perkumienė, Dalia. Particularities of Convention on Biological Diversity // Švietimas – kelias įgyvendinti verslo idėjas: studentų požiūris 2014 = Education as the road to manage your business ideas: students’ reviews 2014 : tarptautinė mokslinė konferencija, 2014 m. balandžio 3 d. = International scientific
  conference, 3 April, 2014. Kaunas : Kauno kolegija, 2014. ISBN 9789955274285. p. 120-123.
 68. Baužienė, Zita; Perkumienė, Dalia; Marinko, Irena. Dėstytojo vaidmuo į studentą orientuotose studijose = The role of the teacher in student oriented studies = Роль преподавателя в личностно ориентированном обучении // Laisvalaikio tyrimai: elektroninis mokslo žurnalas. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2345-0339. 2016,
  Nr. 1(7), p. 1-10.
 69. Baužienė, Zita; Perkumienė, Dalia; Vosyliūtė, Aldona. The teacher’s role in the student-centred studies: Lithuanian case // IBS Mednarodna poslovna šola Ljubljana. Ljubljana. ISSN 1844-8011. 2016, p. 0.
 70. Bespalko, Valentinas; Perkumienė, Dalia. Dovanojimo sutarties teisinis reguliavimas // Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2016 = Business issues from the future specialists’ point of view 2016 : tarptautinė mokslinė konferencija, Kaunas, 2016 kovo 17 d.: straipsnių rinkinys / Kauno kolegija. Vadybos ir ekonomikos fakultetas.
  Kaunas : Kauno kolegija. ISSN 2424-5798. 2016, p. 96-101.
 71. Bespalko, Valentinas; Perkumienė, Dalia. Vartotojų teisių apsaugos reguliavimas // Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2016 = Business issues from the future specialists’ point of view 2016 : tarptautinė mokslinė konferencija, Kaunas, 2016 kovo 17 d.: straipsnių rinkinys / Kauno kolegija. Vadybos ir ekonomikos fakultetas.
  Kaunas : Kauno kolegija. ISSN 2424-5798. 2016, p. 81-89.
 72. Bielskutė, Danguolė; Perkumienė, Dalia. Paskolos ir kredito teisinis reguliavimas // Švietimas – kelias įgyvendinti verslo idėjas: studentų požiūris 2014 = Education as the road to manage your business ideas: students’ reviews 2014 : tarptautinė mokslinė konferencija, 2014 m. balandžio 3 d. = International scientific conference, 3 April, 2014. Kaunas : Kauno kolegija, 2014. ISBN 9789955274285. p. 128-133. [
 73. Blaževičiūtė, Kamilė; Mikalajūnaitė, Klaudija; Perkumienė, Dalia (temos vadovas). Atlygintinų paslaugų teikimo sutarčių teisiniai aspektai // Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2018 : studentų mokslinė-praktinė konferencija, 2018 m. balandžio 17 d. : straipsnių rinkinys. Kaunas : Kauno kolegija. ISSN 2538-7650. eISSN 2538-
  7669. 2018, p. 144-147.
 74. Diachenko, Bohdan; Silva, Antonio; Perkumienė, Dalia. Principle of good faith in international contracts, court practise in different legal systems // Miškininkystė ir kraštotvarka. ISSN 2345-0002. 2021, 1, 19, p. 85-88.
 75.  Dranseika, Augustas; Perkumienė, Dalia (temos vadovas). Fizinių asmenų bankroto reglamentavimas Lietuvoje // Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2018 : studentų mokslinė-praktinė konferencija, 2018 m. balandžio 17 d. : straipsnių rinkinys. Kaunas : Kauno kolegija. ISSN 2538-7650. eISSN 2538-7669. 2018, p. 19-22.
 76. 13. Gražulienė, Erika; Perkumienė, Dalia. Maisto produktų ženklinimo reguliavimo aspektai = Regulation of a food labelling in a bread gluten-free enterprise // Šiuolaikinės teisės tendencijos tarptautinės teisės kontekste 2015 = Actualities of modern law in international context 2015 : tarptautinis mokslinis-praktinis seminaras : straipsnių
  rinkinys, Kaunas, 2015 m. rugsėjo 16 d. Kaunas : Kauno kolegija, 2015. ISBN 9789955274483. p. 40-47.
 77. Grigonytė, Greta; Galdikaitė, Dovilė; Perkumienė, Dalia. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutarties teisiniai aspektai // Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2016 = Business issues from the future specialists’ point of view 2016 : tarptautinė mokslinė konferencija, Kaunas, 2016 kovo 17 d.: straipsnių rinkinys / Kauno kolegija.
  Vadybos ir ekonomikos fakultetas. Kaunas : Kauno kolegija. ISSN 2424-5798. 2016, p. 14-19.
 78. Griketytė, Greta; Perkumienė, Dalia (temos vadovas). Sutuoktinių turtinių santykių pagal įstatymą teisinis reguliavimas // Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2015 = Business issues from the future specialist point of view 2015 : tarptautinė mokslinė konferencija, Kaunas, 2015 kovo 19 d.: straipsnių rinkinys. D. 1 / Kauno kolegija. Vadybos ir ekonomikos fakultetas. Kaunas : Kauno kolegija, 2015. ISBN 9789955274469. p. 126-134.
 79. Irena, Marinko; Perkumienė, Dalia; Baužienė, Zita; Knyvienė, Indrė. Characteristics of the contemporary studentcentred learning process = Dėstytojo vaidmuo į studentą orientuotose studijose // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management. [Girionys, Kauno r.] : Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345- 0002. 2016, 3 (10), p. 38-45. P
 80.  Jaroščenka, Vitalijus; Makutėnas, Valdemaras; Makutėnienė, Daiva; Perkumienė, Dalia. Lietuvos daržovių sektoriaus tarptautinio konkurencingumo vertinimas = Assessment of international competitiveness of the Lithuanian vegetable sector // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management. Kaunas : Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. eISSN 2345-0010. 2022, Nr. 1(20), p. 134-142.
 81. Knyvienė, Indrė; Perkumienė, Dalia; Butėnas, Ričardas. Learning methods using in a student-centred process – Lithuania case // Taikomieji tyrimai studijose ir praktikoje – Applied Research in Studies and Practice. Panevėžys : Panevėžio kolegija. ISSN 2029-1280. 2016, p. 101-108. [CEEOL – Central and Eastern European Online Library]
 82. Kocak, Halit; Perkumienė, Dalia. Partnerships – limited and the true partnership cooperatives // Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2016 = Business issues from the future specialists’ point of view 2016 : tarptautinė mokslinė konferencija, Kaunas, 2016 kovo 17 d.: straipsnių rinkinys / Kauno kolegija. Vadybos ir ekonomikos
  fakultetas. Kaunas : Kauno kolegija. ISSN 2424-5798. 2016, p. 326-336.
 83. Krasauskaitė, Indrė; Perkumienė, Dalia. Santuokinis amžius – viena iš esminių santuokos sudarymo sąlygų // Teisės, ekonomikos ir studijų aktualijos: teorinis ir praktinis kontekstas 2013: traptautinė praktinė konferencija. Kaunas : Kauno kolegijos leidybos centras, 2013. ISBN 9789955273974. p. 100-105. [M.kr.: S 001] [Aut. ind.: 0,500]
  21. Kuzminskienė, Kristina; Perkumienė, Dalia; Beriozovas, Olegas; Kalesnykas, Raimundas. Kalėjimo departamento statutinių pareigūnų rengimo sisteminiai pokyčiai Lietuvoje // Problems and Challenges of Contemporary Law in the Context of International Law / Šiuolaikinės teisės problemos ir iššūkiai tarptautinės teisės kontekste. Conference
  Proceedings : Kazimiero Simonavičiaus Universitetas, 2022. ISBN 9786098308044. p. 88-94.
 84. Lieponytė, Gabija; Perkumienė, Dalia. Santuokos nutraukimo teisinis reguliavimas // Švietimas – kelias įgyvendinti verslo idėjas: studentų požiūris 2014 = Education as the road to manage your business ideas: students’ reviews 2014 : tarptautinė mokslinė konferencija, 2014 m. balandžio 3 d. = International scientific conference, 3 April, 2014. Kaunas : Kauno kolegija, 2014. ISBN 9789955274285. p. 139-143.
 85. Lukauskaitė, Kristina; Perkumienė, Dalia. Organic farming control system = Ekologinio ūkininkavimo kontrolės sistema // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management. [Girionys, Kauno r.] : Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2016, 3 (10), p. 29-37.
 86. Manzhar, Kateryna; Perkumienė, Dalia; Beriozovas, Olegas. Ukraina ir PPO (WTO) = Ukraine and the WTO // Miškininkystė ir kraštotvarka. ISSN 2345-0002. 2021, 1, 19, p. 103-107.
 87. Markevičius, Pranas; Perkumienė, Dalia; Adamonienė, Rūta. Paslaugų įmonių personalo ugdymas naujomis rinkos sąlygomis = Staff training of services companies under new conditions of the market // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos = Science and studies of accounting and finaces: problems and perspectives:
  tarptautinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. Nr. 1(5). Akademija, 2006. ISBN 9955448547. p. 145-150.
 88. Medinytė, Vaiva; Paršiukaitė, Agnė; Perkumienė, Dalia (temos vadovas). Dovanojimo sutarties teisiniai aspektai // Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2018 : studentų mokslinė-praktinė konferencija, 2018 m. balandžio 17 d. : straipsnių rinkinys. Kaunas : Kauno kolegija. ISSN 2538-7650. eISSN 2538-7669. 2018, p. 114-117. P
 89. Merkienė, Rasa; Perkumienė, Dalia; Raupelienė, Asta. Prawne aspekty funkcjonowania litewskich przedsiębiorstw indywidualnych // Przedsiębiorczość w rozwoju obszarów wiejskich. Siedlce : monografie. Siedlce : Wydawnictwo Akademii Podlaskiej. ISSN 0860-2719. 2006, Nr. 72, p. 196-204.
 90. Mikėnaitė, Justė; Perkumienė, Dalia. Įvaikinimo teisinis reguliavimas Lietuvoje // Švietimas – kelias įgyvendinti verslo idėjas: studentų požiūris 2014 = Education as the road to manage your business ideas: students’ reviews 2014 : tarptautinė mokslinė konferencija, 2014 m. balandžio 3 d. = International scientific conference, 3 April, 2014. Kaunas : Kauno kolegija, 2014. ISBN 9789955274285. p. 40-45.
 91. Morkūnienė, Samanta; Perkumienė, Dalia; Beriozovas, Olegas. Įvaikinimo instituto teisinio reguliavimo ypatumai // Problems and Challenges of Contemporary Law in the Context of International Law / Šiuolaikinės teisės problemos ir iššūkiai tarptautinės teisės kontekste. Conference Proceedings. Vilnius : Kazimiero Simonavičiaus Universitetas, 2022. ISBN 9786098308044. p. 33-38.
 92. Narauskaitė, Odeta; Perkumienė, Dalia. Žaislų naudojimo teisinis reguliavimas // Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2016 = Business issues from the future specialists’ point of view 2016 : tarptautinė mokslinė konferencija, Kaunas, 2016 kovo 17 d.: straipsnių rinkinys / Kauno kolegija. Vadybos ir ekonomikos fakultetas.
  Kaunas : Kauno kolegija. ISSN 2424-5798. 2016, p. 62-68.
 93. Nėniūtė, Sigutė; Perkumienė, Dalia. Lyties keitimo teisinis reglamentavimas = Sex reassignment legal regulation // Šiuolaikinės teisės tendencijos tarptautinės teisės kontekste 2014 = Actualities of modern law in international context 2014 : tarptautinis mokslinis-praktinis seminaras : straipsnių rinkinys, Kaunas, 2014 m. gruodžio 10 d. Kaunas : Kauno kolegija, 2014. ISBN 9789955274346. p. 168-175. Nėniūtė, Sigutė; Perkumienė, Dalia. Mirties bausmė // Švietimas – kelias įgyvendinti verslo idėjas: studentų požiūris 2014 = Education as the road to manage your business ideas: students’ reviews 2014 : tarptautinė mokslinė konferencija, 2014 m. balandžio 3 d. = International scientific conference, 3 April, 2014. Kaunas : Kauno kolegija,
  2014. ISBN 9789955274285. p. 74-77.
 94. Nėniūtė, Sigutė; Perkumienė, Dalia (temos vadovas). Vaiko gyvenamosios vietos nustatymo klausimas ir tėvo teisė bendrauti su vaiku skyrybų atveju // Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2015 = Business issues from the future specialist point of view 2015 : tarptautinė mokslinė konferencija, Kaunas, 2015 kovo 19 d.: straipsnių rinkinys. D. 2 / Kauno kolegija. Vadybos ir ekonomikos fakultetas. Kaunas : Kauno kolegija, 2015. ISBN 9789955274476. p.
  22-30.
 95. Novikevič, Ernesta; Statkutė, Kristina; Perkumienė, Dalia. Gyvenamosios patalpos nuomos sutarties samprata ir sudarymo sąlygos // Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2016 = Business issues from the future specialists’ point of view 2016 : tarptautinė mokslinė konferencija, Kaunas, 2016 kovo 17 d.: straipsnių rinkinys / Kauno kolegija. Vadybos ir ekonomikos fakultetas. Kaunas : Kauno kolegija. ISSN 2424-5798. 2016,
 96. Novikov, Artūr; Perkumienė, Dalia. Rekreacinių objektų sistema saugomose teritorijose = The system of recreational facilities in protected areas // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2017, nr. 2(13), p. 75-80.
 97. Ojiemudia, Eromosele Favour; Perkumienė, Dalia. Consumer right protection: the state influence in protecting consumer rights // Šiuolaikinės teisės tendencijos tarptautinės teisės kontekste 2014 = Actualities of modern law in international context 2014 : tarptautinis mokslinis-praktinis seminaras : straipsnių rinkinys, Kaunas, 2014 m.
  gruodžio 10 d. Kaunas : Kauno kolegija, 2014. ISBN 9789955274346. p. 130-132.
 98. Pangonytė, Indrė; Perkumienė, Dalia (temos vadovas). Santuokos ir šeimos samprata bei socialinė reikšmė // Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2015 = Business issues from the future specialist point of view 2015 : tarptautinė mokslinė konferencija, Kaunas, 2015 kovo 19 d.: straipsnių rinkinys. D. 2 / Kauno kolegija. Vadybos ir
  ekonomikos fakultetas. Kaunas : Kauno kolegija, 2015. ISBN 9789955274476. p. 31-42.
 99. Perkumienė, Dalia. Analysis of the problems of the regulation of the personal non-property rights and duties of spouses in the jurisprudence // Desafíos del Derecho frente a los cambios sociales, la democracia y los derechos humanos, de Octubre 01 y 02 de Noviembre 2018, Lima, Peru. Lima. 2018, p. 1-16.
 100. Perkumienė, Dalia. Approach of the modern state and the church to the institution of marriage = Šiuolaikinės valstybės ir bažnyčios požiūris į santuoką // Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose, 2013/2014. Kaunas : Kauno kolegijos leidybos centras. ISSN 1822-1068. 2014, Nr. 10, p. 166-173.
 101. Perkumienė, Dalia; Baužienė, Zita; Knyvienė, Indrė; Gołębiowski, Andrew. Lithuanian and Polish experience in using different methods in the student-centred process = Lietuvos ir Lenkijos patirtis naudojant įvairius metodus į studentą orientuotų studijų procese // Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. Kaunas : Kauno kolegijos
  leidybos centras. ISSN 1822-1068. eISSN 2335-8904. 2016, p. 145-152.
 102. Perkumienė, Dalia; Beriozovas, Olegas; João, Escudeiro Maria. Legal regulation of international adoption in Lithuania and Portugal // Laisvalaikio tyrimai: elektroninis mokslo žurnalas. eISSN 2345-0339. 2021, 1, 17, p. 33-46.
 103. Perkumienė, Dalia; Beriozovas, Olegas; Lukšaitė, Aistė. Violation of women’s rights and problems of these rights’ implementation in labor relations // Sustainable development of law and management in the current world : scientific monograph / editors: Dalia Perkumienė, Olegas Beriozovas. Vilnius : Kazimiero Simonavičiaus universitetas, 2021.
  ISBN 9786098308020. p. 47-59.
 104. Perkumienė, Dalia; Beriozovas, Olegas; Puzanova, Oleksandra. Peculiarities of e-commerce regulation during covid19 pandemic // Sustainable development of law and management in the current world : scientific monograph / editors: Dalia Perkumienė, Olegas Beriozovas. Vilnius : Kazimiero Simonavičiaus universitetas, 2021. ISBN
  9786098308020. p. 102-108.
 105. Perkumienė, Dalia; Beriozovas, Olegas; Smilginytė, Aurelija. Human rights analysis from the constitutional perspective in Lithuanian national law context // Problems and Challenges of Contemporary Law in the Context of International Law / Šiuolaikinės teisės problemos ir iššūkiai tarptautinės teisės kontekste. Conference Proceedings. Vilnius : Kazimiero Simonavičiaus Universitetas, 2022. ISBN 9786098308044. p. 59-64.
 106. Perkumienė, Dalia; Beriozovas, Olegas; Švagždienė, Biruta. Problems of legal regulation and challenges of the evaluation of disabled tourism // Формування сучасних концепцій менеджменту організацій та адміністрування в умовах цифровізації : матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю
  створення кафедри менеджменту організацій та управління проектами (23–24 вересня 2021 року) / ред.- упоряд. В. Г. Воронкова. Запоріжжя : Гельветикa, 2021. ISBN 9789669926357. p. 558-564.
 107. Perkumienė, Dalia; Brazienė, Rūta. Darbuotojų poilsio laiko organizavimo ypatumai Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje // Vagos. ISSN 1648-116X. 2005, Nr. 68 (21), p. 57-63.
 108. Perkumienė, Dalia; Brazienė, Rūta. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojų požiūris į poilsio laiko paskirstymą = Attitudes of Klaipėda District Municipality administration employees to rest time organization // Tiltai = Bridges = Brücken / Klaipėdos universitetas. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1392-3137. 2006, Nr. 1 (34), p. 45-51.
 109. Perkumienė, Dalia; Brazienė, Rūta. Santuokos institutas valstybės ir Bažnyčios požiūriu = Peculiarities of state and curch conception and standpoint into mariage institute // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-7450. 2004, nr. 12(40), p. 15-27.
 110. Perkumienė, Dalia; Brazienė, Rūta. Teisiniai ir socialiniai tos pačios lyties asmenų santuokos sudarymo aspektai = Legal and social aspects of the same sex person’s marriage contracting // Tiltai. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1392-3137. 2004, nr. 1(26), p. 47-52.
 111. Perkumienė, Dalia; Bukauskaitė, Dovilė. Problems of legal regulation of children’s non-property rights // Sustainable development of law and management in the current world : scientific monograph / editors: Dalia Perkumienė, Olegas Beriozovas. Vilnius : Kazimiero Simonavičiaus universitetas, 2021. ISBN 9786098308020. p. 178-189.
 112. Perkumienė, Dalia. Canon marriage and civil marriage compatibility and recognition problems in the law of the Lithuanian Republic = Civilinės ir bažnytinės santuokos suderinamumo ir pripažinimo problemos Lietuvoje Šiuolaikinės teisės tendencijos tarptautinės teisės kontekste 2014 = Actualities of modern law in international context 2014 : tarptautinis mokslinis-praktinis seminaras : straipsnių rinkinys, Kaunas, 2014 m. gruodžio 10 d. Kaunas : Kauno kolegija, 2014. ISBN 9789955274346. p. 24-31.
 113. Perkumienė, Dalia. Church Marriage and Civil Marriage Compatibility and Recognition Problems in the Law of the Lithuanian Republic // Anuario de la Facultad de Derecho. Cáceres : Universidad de Extremadura. ISSN 0213-988X. 2006, N 24, p. 273-286.
 114. Perkumienė, Dalia. Engagement institution regulation according to civil and catholic church law // Ekonomikos, teisės ir studijų aktualijos 2013: traptautinė mokslinė – praktinė konferencija. Kaunas : Kauno kolegijos leidybos centras. ISSN 2335-7274. 2013, Nr. 1, p. 157-162.
 115. Perkumienė, Dalia; Jankauskas, Rokas; Mikalauskienė, Nerija. GMO produktų naudojimo teisinis reguliavimas = Legal regulation of GMO products // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management. [Girionys, Kauno r.] : Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2016, 3 (10), p. 65-74.
 116. Perkumienė, Dalia; Knyvienė, Indrė; Marcinkiewicz-Marszalek, Katarzyna. Theoretical concept of role of the teacher in student – centred studies // Problemy narodowościowe i migracyjne w Europie. Radom : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, 2018. ISBN 9788362491537. p. 257-266.
 117. Perkumienė, Dalia; Knyvienė, Indrė. Peculiarities of working culture and ethics in the public sector // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos : mokslinių straipsnių rinkinys (elektroninis leidinys) / Lietuvos sporto universitetas. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2345-007X. 2018, p. 117-124.
 118. Perkumienė, Dalia; Krasauskaitė, Indrė; Sanchez, Antonio Silva. Legal features of the land and other real property intestante succession in Lithuania and in other countries // Naujų idėjų beieškant : vadyba, ekonomika ir teisė 2014 = Catching up new ideas : management, economics and law’ 2014 : tarptautinė mokslinė praktinė konferencija, 2014 m. balandžio 17 d. : straipsnių rinkinys / Kauno kolegija. Vadybos ir ekonomikos fakultetas. Kaunas : Kauno kolegijos
  leidybos centras, 2014. ISBN 9789955274308. p. 183-188.
 119. Perkumienė, Dalia. Legal aspects of spouses property relations regulation in the republic of Lithuania // Social processes regulation in the context of economics, law and management: Materials digest of the LIII Internatioal Researsh and Practice Conference and II stage of the Championship in economics, management and juridical
  sciences. London, June 06 – June 11, 2013. London : International Academy of Science and Higher Education, 2013.
  ISBN 9781909137264. p. 124-126. [M.kr.: S 001] [Aut. ind.: 1,000]
  59. Perkumienė, Dalia; Makūnienė, Vaidutė. Vandens telkinių ir pakrančių apsaugos juostos ir zonos teisinis reguliavimas = Legal regulation of protection strips and zones of water bodies and coastline // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija : Kauno miškų ir
  aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2017, Nr. 2 (13), p. 69-74.
 120. Perkumienė, Dalia; Matvieiev, Oleksandr; Beriozovas, Olegas. Most favored nation treatment clause in bilateral investment agreements // Sustainable development of law and management in the current world : scientific monograph / editors: Dalia Perkumienė, Olegas Beriozovas. Vilnius : Kazimiero Simonavičiaus universitetas, 2021.
 121. Perkumienė, Dalia; Merkienė, Rasa; Švagždienė, Biruta. Ethics and working culture of the employees in the regional municipality // Laisvalaikio tyrimai: elektroninis mokslo žurnalas. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2345-0339. 2014, T. 2, Nr. 4, p. 1-8.
 122. Perkumienė, Dalia; Merkienė, Rasa. The attitude of social workers to the possible sphere of work, providing help for the teenagers from an incomplete family = Socialinių darbuotojų požiūris į veiklos galimybes, teikiant pagalbą paaugliams iš nepilnų šeimų // Changes in Social and Business Environment [Elektroninis išteklius], November 8-9,
  2007, Panevėžys, Lithuania: conference papers / Kaunas University of Technology. Panevėžys Institute … [et al.]. Kaunas : Technologija, 2007. ISBN 9789955253648. p. 90-95.
 123. Perkumienė, Dalia; Mikalauskienė, Nerija; Šemiotienė, Rasa. The regulation of copyringht contracts in the Republic of Lithuania // Naujų idėjų beieškant : vadyba, ekonomika ir teisė 2014 = Catching up new ideas : management, economics and law’ 2014 : tarptautinė mokslinė praktinė konferencija, 2014 m. balandžio 17 d. : straipsnių rinkinys /
  Kauno kolegija. Vadybos ir ekonomikos fakultetas. Kaunas : Kauno kolegijos leidybos centras, 2014. ISBN 9789955274308. p. 176-182.
 124. Perkumienė, Dalia; Mikalauskienė, Nerija. The legal aspects of copyright contracts regulation = Teisiniai autorinių sutarčių reguliavimo aspektai // Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose, 2013/2014. Kaunas : Kauno kolegijos leidybos centras. ISSN 1822-1068. 2014, Nr. 10, p. 127-132.
 125. Perkumienė, Dalia; Naujokienė, Violeta. Fizinių asmenų bankroto problemų analizė teismų praktikoje = Analysis of Physical Persons’ Bankruptcy Problems in the Practice of Justice // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2018, nr. 2 (15), p. 76-86.
 126. Perkumienė, Dalia; Oğuz, Özgür. Mediation in Turkish Labour Law = Mediacijos institutas Turkijos darbo teisėje // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija : Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2017, Nr. 2 (13), p. 81-87.
 127. Perkumienė, Dalia; Oguz, Özgür; Švagždienė, Biruta. Peculiarities of working time organization // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management. [Girionys, Kauno r.] : Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2016, Nr.3 (10), p. 53-64.
 128. Perkumienė, Dalia; Özgür, Oğuz. Mediation in labour law // International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Economical Sciences”. Kijevas. ISSN 2520-2294. 2017, Nr. 3, p. 19-20.
 129. Perkumienė, Dalia. Peculiarities of the state – owned land selling = Valstybinės žemės pardavimo ypatumai // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija : Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2015, Nr. 2(7), p. 52-63.
 130. Perkumienė, Dalia; Perkumas, Aidanas. Klientų ir konsultantų santykių aspektai žemės ūkio konsultavimo įmonėse // Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos: kaimo vietovė – patraukli gyventi, dirbti ir investuoti: mokslinė – praktinė konferencija, 2010 m. gruodžio 10 d., Marijampolė. Akademija, 2010. ISBN 9789955896937. p. 36-41.
 131. Perkumienė, Dalia; Perkumas, Aidanas. Konsultantų ir klientų santykių ypatumai konsultavimo įmonėse // Lietuvos kaimo vietovių konkurencingumo stiprinimas: geroji patirtis: 4-oji mokslinė-praktinė konferencija: straipsnių rinkinys. Akademija. ISSN 2029-1663. 2010, p. 35-41.
 132. Perkumienė, Dalia. Prerequisites and nature of civil marriage // Naujų idėjų beieškant : vadyba, ekonomika ir teisė 2014 = Catching up new ideas : management, economics and law’ 2014 : tarptautinė mokslinė praktinė konferencija, 2014 m. balandžio 17 d. : straipsnių rinkinys / Kauno kolegija. Vadybos ir ekonomikos fakultetas. Kaunas : Kauno
  kolegijos leidybos centras, 2014. ISBN 9789955274308. p. 189-194.
 133. Perkumienė, Dalia. Provision of equal rights and opportunities relating with labour relations in public sector // International Scientific Journal “Internauka”. Series: “Economical Sciences”. Kijevas. ISSN 2520-2294. 2017, p. 21-23.
 134. Perkumienė, Dalia; Safaa, Larbi. Between the legal issues of the protection of cultural heritage regulation as a tourism object and right to travel // Problems and Challenges of Contemporary Law in the Context of International Law / Šiuolaikinės teisės problemos ir iššūkiai tarptautinės teisės kontekste. Conference Proceedings. Vilnius :
  Kazimiero Simonavičiaus Universitetas, 2022. ISBN 9786098308044. p. 65-70.
 135. Perkumienė, Dalia; Sãnchez, Antonio Silva. Legal features of the real property intestate succession = Teisiniai nekilnojamojo turto paveldėjimo ypatumai pagal įstatymą // Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. Kaunas : Kauno kolegija. ISSN 1822-1068. eISSN 2335-8904. 2015, 11 (I dalis), p. 163-169.
 136. Perkumienė, Dalia. Šeimos teisinių santykių reglamentavimo ypatumai Lietuvos kaime XIX amžiaus pabaigoje // Kaimo plėtra 2003 : globalizacijos ir integracijos iššūkiai rytų ir vidurio Europos kaimui : tarptautinė mokslinė konferencija : pranešimų rinkinys / Lietuvos žemės ūkio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija : LŽŪU Leidybos centras, 2003. ISBN 9955448172. p. 32-33.
 137. Perkumienė, Dalia; Sergaitis, Algimantas Vaidotas. Visiško žalos atlyginimo principo restitutio in integrum taikymas neturtinos žalos atlyginimo bylose // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos : mokslinių straipsnių rinkinys (elektroninis leidinys) / Lietuvos sporto universitetas. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2345-007X. 2018, p. 124-133.
 138. Perkumienė, Dalia; Silva, Antonio. Legal regulation of waste management = Teisinis atliekų tvarkymo reguliavimas // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2018, nr. 2 (15), p. 87-95. Perkumienė, Dalia; Švagždienė, Biruta; Bradauskienė, Kristina; Fominienė, Vilija Bitė. Importance of ethics and working culture of the employees in the tourism sector // 7th International Symposium on Entrepreneurship in Tourism and The Experience Stratos Workshop Inter-disciplinary Approaches [Elektroninis išteklius] : Scientific
  Articles, Kaunas, Lithuania, 27–30 April 2011 / Lithuanian Academy of Physical Education, Vytautas Magnus University. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2011. ISBN 9786098040548. p. 169-176.
 139. Perkumienė, Dalia; Švagždienė, Biruta; Sánchez, Antonio Silva. Importance of rest time organization in Siauliai and Caceres (Spain) district municipalities // 7th International Symposium on Entrepreneurship in Tourism and The Experience Stratos Workshop Inter-disciplinary Approaches [Elektroninis išteklius] : Scientific Articles, Kaunas, Lithuania, 27–30 April 2011 / Lithuanian Academy of Physical Education, Vytautas Magnus University. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija, 2011. ISBN 9786098040548. p. 31-38.
 140. Perkumienė, Dalia. Tarptautinės privatinės teisės taikymo ypatumai smulkiajame ir vidutiniame versle // Kaimo plėtros strategijos : tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga [2002 11 14-15]. Akademija : Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras. 2002, p. 41-43.
 141. Perkumienė, Dalia (temos vadovas); Gintalaitė, Aistė. Dovanojimo sutarties teisinis reglamentavimas = The legal regulation of deed of gift // Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2017 = Business issues from the future specialists’ point of view 2017 : studentų mokslinė – praktinė konferencija, Kaunas, 2017 kovo 22 d.: straipsnių
  rinkinys / Kauno kolegija. Vadybos ir ekonomikos fakultetas. Kaunas : Kauno kolegija. ISSN 2538-7650. eISSN 2538-7669. 2017,
 142. Perkumienė, Dalia. The historical evolution of family as a legal institution // Ekonomikos, teisės ir studijų aktualijos 2013: traptautinė mokslinė – praktinė konferencija. Kaunas : Kauno kolegijos leidybos centras. ISSN 2335-7274. 2013, Nr. 1, p. 148-156.
 143. Perkumienė, Dalia; Tverijonienė, Viktorija; Silva, Antonio. Legal problems and issues of unmarried persons relations regulation // Sustainable development of law and management in the current world : scientific monograph / editors: Dalia Perkumienė, Olegas Beriozovas. Vilnius : Kazimiero Simonavičiaus universitetas, 2021. ISBN
  9786098308020. p. 190-202.
 144. Perkumienė, Dalia; Urnikienė, Dovilė. Legal regulation issues of persons data controller separation from the data processor // Wirtualna rzeczywistość w perspektywie prawnej , bezpieczeństwa cyfrowego i technologii informacyjnych: RADOM 2022 : Akademia Handlowa Nauk Stosowanych, 2022. ISBN 9788362491667. p. 147-156.
 145. Perkumienė, Dalia; Visontai-Szabó, Katalin. Legal regulation of marriage dissolution in Lithuania and Hungary = Santuokos nutraukimo teisinis reguliavimas Lietuvoje ir Vengrijoje // Mokslo taikomieji tyrimai Lietuvos kolegijose. Kaunas : Kauno kolegija. ISSN 1822-1068. eISSN 2335-8904. 2015, 11 (I dalis), p. 170-177.
 146. Perkumienė, Dalia; Zhang, Wenliang. Individual enterprises activity regulation in Lithuania and China // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [Elektroninis išteklius]: mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, Kaunas, 2011 m. gegužės 6 d. / Lietuvos kūno kultūros akademija, Marijampolės kolegija. Kaunas : Lietuvos kūno
  kultūros akademija, 2011. ISBN 9786098040562. p. 49-59.
 147. Perkumienė, Dalia; Žukovskis, Jan. The opportunities of working time organization improvement in the public sector gadi Eiropas Savienībā – sasniegumi, problēmas un nākotnes ieceres : XV starptautiskā zinātniskā konference : Biznesa augstskolas Turība konferenču rakstu krājums = 10 Years in the European Union – achievements, problems and expectations : XV international scientific conference : proceedings of the conference of Turiba University : Rīga 2014. gada 29. maijs [kompaktinis diskas]. Rīga : Biznesa augstskolas Turība. ISSN 1691-6069. 2014, p. 438-449.
 148. Rudzevičiūtė, Simona; Perkumienė, Dalia. Economic growth caused by the implementation of the new Lisbon strategy (Europe 2020). Enhancing measures for starting up new enterprise // Teisės, ekonomikos ir studijų aktualijos: teorinis ir praktinis kontekstas 2013: traptautinė praktinė konferencija. Kaunas : Kauno kolegijos leidybos centras, 2013. ISBN 9789955273974. p. 165-172.
 149. Rutkauskaitė, Evelina; Elisa, Kantola; Clot, Carla Maret; Perkumienė, Dalia. The best practices of Lithuania and other foreign countries to help unemployed youth // Teisės, ekonomikos ir studijų aktualijos: teorinis ir praktinis kontekstas 2013: traptautinė praktinė konferencija. Kaunas : Kauno kolegijos leidybos centras, 2013.
 150. Seržintienė, Laura; Perkumienė, Dalia; Antonio, Silva. Legal problems in marriage dissolution through the fault of the spouse in establishing the fault of the spouse : Scientific Monograph // Sustainable development of law and management in the current world, 2021. ISBN 9786098308037. p. 203-215.
 151. Šovaitė, Jurgita; Zakarauskytė, Irma; Andriuškaitytė, Ieva; Perkumienė, Dalia (temos vadovas). Juridinio asmens steigimas. Juridinio asmens teisnumas // Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2015 = Business issues from the future specialist point of view 2015 : tarptautinė mokslinė konferencija, Kaunas, 2015 kovo 19 d.: straipsnių rinkinys. D. 2 / Kauno kolegija. Vadybos ir ekonomikos fakultetas. Kaunas : Kauno kolegija, 2015. ISBN 9789955274476. p. 107-119.
 152. Šuminskaitė, Greta; Perkumienė, Dalia. Santuokos negaliojimo teisiniai aspektai // Švietimas – kelias įgyvendinti verslo idėjas: studentų požiūris 2014 = Education as the road to manage your business ideas: students’ reviews 2014 : tarptautinė mokslinė konferencija, 2014 m. balandžio 3 d. = International scientific conference, 3 April, 2014. Kaunas : Kauno kolegija, 2014. ISBN 9789955274285. p. 152-156.
 153. Švagždienė, Biruta; Kleinienė, Danutė; Perkumienė, Dalia. The expression of educational potential of a tourism service // Ekonomikos, teisės ir studijų aktualijos 2012=Matters of Relevance in Economy, Law and Studies 2012 : tarptautinė mokslinė praktinė konferencija : straipsnių rinkinys, Kaunas, 2012 m. kovo 6 d. Kaunas : Kauno kolegija,
  2012. ISBN 9789955272649. p. 163-166.
 154. Tverijonaitė, Gintautė; Perkumienė, Dalia. Prekyba žmonėmis // Teisės, ekonomikos ir studijų aktualijos: teorinis ir praktinis kontekstas 2013: traptautinė praktinė konferencija. Kaunas : Kauno kolegijos leidybos centras, 2013. ISBN 9789955273974. p. 236-243.
 155. Tylenienė, Kristina; Krasauskaitė, Indrė; Perkumienė, Dalia (temos vadovas). Atsakomybė už naminiams gyvūnams padarytą žalą // Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2015 = Business issues from the future specialist point of view 2015 : tarptautinė mokslinė konferencija, Kaunas, 2015 kovo 19 d.: straipsnių rinkinys. D. 2 / Kauno kolegija. Vadybos ir ekonomikos fakultetas. Kaunas : Kauno kolegija, 2015. ISBN 9789955274476. p. 151-165.
 156. Tylenienė, Kristina; Perkumienė, Dalia. Administracinė atsakomybė už naminiams bei ūkinės paskirties gyvūnams padarytą žalą pagal Lietuvos ir užsienio valstybių įstatymus = Administrative responsibility for harm done to pets and farmed animals by the law of Lithuania and foreign countries // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija : Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2015, Nr. 1(6), p. 41-56.
 157. Tylenienė, Kristina; Perkumienė, Dalia. Naminių ir ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos teisinis reguliavimas Skandinavijos šalyse = Legal regulation of domestic and farm animals protection in the Scandinavian countries // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija.
  ISSN 2345-0002. 2016, nr. 4(11), p. 51-59.
 158. Ūmantaitė, Giedrė; Perkumienė, Dalia. Atsakomybė už gyvūnų padarytą žalą Lietuvoje bei kitose Europos valstybėse // Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2016 = Business issues from the future specialists’ point of view 2016 : tarptautinė mokslinė konferencija, Kaunas, 2016 kovo 17 d.: straipsnių rinkinys / Kauno kolegija. Vadybos ir
  ekonomikos fakultetas. Kaunas : Kauno kolegija. ISSN 2424-5798. 2016, p. 20-26.
 159. van Kampen, Charlotte; Perkumienė, Dalia (temos vadovas). Comparative analyse of Belgian and European legislation concerning adoptiont = Belgijos ir Europos teisės aktų, susijusių su įvaikinimu, palyginamoji analizė // Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2018 : studentų mokslinė-praktinė konferencija, 2018 m. balandžio 17
  d. : straipsnių rinkinys. Kaunas : Kauno kolegija. ISSN 2538-7650. eISSN 2538-7669. 2018, p. 198-202.
 160. Vegienė, Rasa; Perkumienė, Dalia. Politikos tyrimas tarptautinių santykių saugumo kontekste taikant konstruktyvistišką metodologiją = Research of Policy in the Context of International Relationship by Applying Constructive Methodology // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. [Girionys, Kauno r.] : Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2018, nr. 2 (15), p. 102-113.
 161. Viskantaitė, Aurelija; Perkumienė, Dalia. Problems of legal regulation of an employment contract concluding // Problems and Challenges of Contemporary Law in the Context of International Law / Šiuolaikinės teisės problemos ir iššūkiai tarptautinės teisės kontekste. Conference Proceedings : Kazimiero Simonavičiaus Universitetas, 2022. ISBN
  9786098308044. p. 80-87.
 162. Vitkutė-zvezdinienė, Iveta; Ročienė, Genovaitė; Perkumienė, Dalia. Importance of moral values in general theory of law = Moralinių vertybių svarba bendrojoje teisės teorijoje // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management. [Girionys, Kauno r.] : Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2016, 4 (11), p.
  60-64.
 163. Vyliaudaitė, Agnė; Perkumienė, Dalia. Praktiniai sąžiningumo kriterijaus aspektai fizinių asmenų bankroto procese = Practical aspects of honesty in natural person‘s bankruptcy proceedings // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management. [Girionys, Kauno r.] : Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002.
  2016, 4 (11), p. 65-79.
 164. Žebrauskaitė, Gintarė; Perkumienė, Dalia. Darbo užmokesčio teisinis reguliavimas = Legal regulation of work payment // Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management. Kaunas : Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. ISSN 2345-0002. 2019, 1, 17, p. 122-132.
 165. Zelenkovaitė, Julija; Perkumienė, Dalia (temos vadovas). Franšizės sutarties reguliavimo teisiniai aspektai Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse // Verslo aktualijos būsimųjų specialistų požiūriu 2015 = Business issues from the future specialist point of view 2015 : tarptautinė mokslinė konferencija, Kaunas, 2015 kovo 19 d.: straipsnių rinkinys. D. 2 /
  Kauno kolegija. Vadybos ir ekonomikos fakultetas. Kaunas : Kauno kolegija, 2015. ISBN 9789955274476. p. 191-202.
 166. Žukovskis, Jan; Perkumienė, Dalia; Vilkevičiūtė, Jolanta. Reglamentation of taxes for labour force in different business forms in Lithuania // Avrupa Birliği İş Hukukundaki Son Değişiklikler : (The Recent Changes in EU Labour Law). Eskişehir : Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2014. ISBN 9789750617829. p. 30-39.
 167. Česaitytė, Loreta; Vaičiukynaitė, Gabrielė; Perkumienė, Dalia (temos vadovas). Maisto papildų reguliavimas Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos valstybėse // Inovacijų taikymas technologijose : respublikinė mokslinėpraktinė studentų konferencija, 2015 m. balandžio 29 d. : straipsnių rinkinys. D. 1 / Kauno kolegija. Technologijų ir kraštotvarkos fakultetas. [Kaunas] : [Kauno kolegijos leidybos centras]. ISSN 2345-0185. 2015, p. 193-202.
 168. Karklytė, Paulina; Seiliūtė, Goda; Perkumienė, Dalia; Subačiūtė-Dulinskienė, Giedrė. Genetiškai modifikuoto maisto naudojimo reguliavimas Lietuvoje // Inovacijų taikymas technologijose : respublikinė mokslinė-praktinė studentų konferencija, 2015 m. balandžio 29 d. : straipsnių rinkinys. D. 1 / Kauno kolegija. Technologijų ir kraštotvarkos fakultetas. [Kaunas] : [Kauno kolegijos leidybos centras]. ISSN 2345-0185. 2015, p. 203-209.
 169. Kleinienė, Danutė; Perkumienė, Dalia. Legal and economic aspects of individual enterprises activity regulation in Lithuania // Key instruments of human co-existence organization: economics and law : materials digest of the XIIth international scientific and practical conference (Kiev, London, October 27- November 1, 2011). Odessa : InPress,
  2011. ISBN 9789662621082. p. 213-215.
 170. Perkumienė, Dalia; Tamašauskienė, Violeta. Legal features of succession in Lithuania // Key instruments of human co-existence organization: economics and law : materials digest of the XIIth international scientific and practical conference (Kiev, London, October 27- November 1, 2011). Odessa : InPress, 2011. ISBN 9789662621082. p. 216- 219.
 171. Perkumienė, Dalia; Tatoris, Renaldas. Peculiarities of ethics and working culture of the employees in the public sector // Key instruments of human co-existence organization: economics and law : materials digest of the XIIth international scientific and practical conference (Kiev, London, October 27- November 1, 2011). Odessa : InPress, 2011. ISBN 9789662621082. p. 220-222.
 172. Tamašauskienė, Violeta; Tamašauskas, Rokas; Perkumienė, Dalia. Importance of ethics and working culture of the employees in the public sector = Darbuotojų etika ir darbo kultūra viešajame sektoriuje // Verslumas ir inovacijų kultūra: valdžios, verslo ir aukštojo mokslo institucijų požiūris: tarptautinės mokslinės praktinės konferencijos
  straipsnių rinkinys. Kaunas : Kauno kolegija. ISSN 2029-7165. 2011, p. 96-116.

Presentations at the conferences / Konferencijose skaityti pranešimai

 1. Gutienė, Virginija; Švagždienė, Biruta; Perkumienė, Dalia; Trinkūnienė, Laima; Šeškutė, Irma. The healthy lifestyle formation: innovative services // Global issues and new ideas in sport management : book of abstracts of the 2nd World association for sport management world conference, Kaunas, Lithuania, 20-23 June, 2017 / ed.-in-chief: Irena
  Valantinė, Brenda Pitts, James J. Zhang. Kaunas : Lithuanian Sports University, 2017. ISBN 9786098200089. p. 76- 76.
 2. Novikov, Artūr; Perkumienė, Dalia. Rekreacinių objektų sistema saugomose teritorijose // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [Elektroninis išteklius]: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos tezių rinkinys, Kaunas, 2017 m. geg. 11-12 d. / Lietuvos sporto universitetas, Marijampolės kolegija. Kaunas : Lietuvos sporto
  universitetas, 2017. ISBN 9786098200072. p. 81-82.
 3. Oguz, O; Perkumienė, Dalia; Švagždienė, Biruta. Peculiarities of working time organization in the public sector // Current issues and new ideas in sport science : abstracts of the 9th conference of the Baltic Sport Science Society,Kaunas, 27-29 April 2016. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2016. ISBN 9786098040968. p. 66-67.
 4. Oguz, Ozgur; Perkumienė, Dalia; Mikalauskienė, Nerija. Protective regulations of women employees under turkish labour law // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [Elektroninis išteklius]: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos tezių rinkinys, Kaunas, 2017 m. geg. 11-12 d. / Lietuvos sporto universitetas, Marijampolės kolegija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2017. ISBN 9786098200072. p. 76-77. P
 5. Perkumienė, Dalia; Kukučionis, Paulius. Individualios kelionės – solo kelionės // Theory and practice: problems and prospects : international scientific-practical conference, Kaunas, Lithuania, 2019 May 9–10th : book of abstracts = Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos tezių rinkinys,
  Kaunas, Lietuva, 2019 m. gegužės mėn. 9–10 d. / Lietuvos sporto universitetas, Marijampolės kolegija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2019. ISBN 9786098200225. p. 65.
 6. Perkumienė, Dalia. Legal aspects of waste management // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos tezių rinkinys, Marijampolė, 2018 m. gegužės 11-12 d. / Lietuvos sporto universitetas, Marijampolės kolegija. Marijampolė : Marijampolės kolegija, 2018. ISBN 9789955645757. p. 60-61.
 7. Perkumienė, Dalia; Merkienė, Rasa; Švagždienė, Biruta. Ethics and working culture of the employees in the region municipality // Sports and Leisure Management: Tendencies and Challenges : Book of Abstracts of the 2nd International Scientific Conference and 6th International Society for the Social Sciences of Sport Conference, 4th December, 2014 Kaunas, Lithuania, 5th December, 2014 Anupriskes, Trakai district, Lithuania. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2335-2248. 2014, p. 69.
 8. Perkumienė, Dalia; Švagždienė, Biruta; Bradauskienė, Kristina; Fominienė, Vilija Bitė. Importance of ethics and working culture of the employees in the tourism sector // 7th International Symposium on Entrepreneurship in Tourism and The Experience Stratos Workshop Inter-disciplinary Approaches [Elektroninis išteklius] : Programme
  and Abstracts, Kaunas, Lithuania, 27–30 April 2011 / Lithuanian Academy of Physical Education, Vytautas Magnus University, 2011. ISBN 9786098040555. p. 29.
 9. Perkumienė, Dalia; Švagždienė, Biruta. Peculiarities of working time organization regulation in the public sector // Sports and Leisure Management: Tendencies and Challenges : Book of Abstracts of the 2nd International Scientific Conference and 6th International Society for the Social Sciences of Sport Conference, 4th December, 2014 Kaunas,
  Lithuania, 5th December, 2014 Anupriskes, Trakai district, Lithuania. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2335-2248. 2014, p. 70-71.
 10. Švagždienė, Biruta; Perkumienė, Dalia; Sánchez, Antonio Silva. Peculiarities of rest time organization in Siauliai and Caceres (Spain) municipalities // 7th International Symposium on Entrepreneurship in Tourism and The Experience Stratos Workshop Inter-disciplinary Approaches [Elektroninis išteklius] : Programme and Abstracts, Kaunas,
  Lithuania, 27–30 April 2011 / Lithuanian Academy of Physical Education, Vytautas Magnus University, 2011. ISBN
  9786098040555. p. 13.