fbpx

Kazimiero Simonavičiaus universiteto (KSU) Teisės fakultetas – ilgiausią istoriją turintis Universiteto padalinys, 2003 – 2011 m. veikęs kaip Vilniaus verslo teisės akademija ir 2012 m. tapęs KSU dalimi. Šiuo metu fakultete organizuojamos vientisosios (suteikiančios teisės magistro kvalifikacinį laipsnį) ir pusantrų metų trukmės Teisės magistro studijos.

Teisės fakultete skatinama akademinė lyderystė, atvirumas ir lankstumas, kai akademinio personalo branduolys formuojamas pagal kuriamą ar vykdomą studijų programą. Viena svarbiausių Teisės fakulteto vertybių – atvirumas pokyčiams.

Teisės studijų programa yra neatsiejama nuo socialinės aplinkos, tiesiogiai reflektuoja su ekonomine, politine ir kultūrine visuomenės raida, todėl tiek teisė, tiek teisingumo ir teisėtumo sampratos kyla iš visuomeninių santykių, jų formavimosi ypatumų ir šių santykių kuriamų rezultatų.

Paprastai teisės studijos yra skirtos parengti kvalifikuotus teisės specialistus, gebančius dirbti visose teisinėse institucijose, t. y. būti teisėju, advokatu, notaru, antstoliu ir užsiimti kita teisine veikla.

Teisininko kvalifikaciją turintis asmuo privalo būti socialiai atsakingu – nuo jo profesinių žinių, turimų gebėjimų, asmeninių savybių, vertybių sistemos tiesiogiai priklauso ne tik konkrečios veiklos sėkmė, bet ir pačios visuomenės vertybinės orientacijos, pagrįstos teisingumo, sąžiningumo, teisėtumo puoselėjimu, lygybės, pagarbos žmogui siekiu, teisės viršenybės pripažinimu ir įstatymų laikymusi. Dabarties teisininkui keliami itin aukšti etiniai reikalavimai, greta kurių ne mažiau svarbus ir jo socialiai atsakingas elgesys, atsakomybė visuomenei.

Teisės fakulteto tikslas rengti aukščiausios kvalifikacijos teisės specialistus.

2018-2021 m. Teisės fakulteto tarybą sudaro:

 1. Prof. dr. Raimundas Kalesnykas – pirmininkas
 2. Olegas Beriozovas – sekretorius
 3. Prof. dr. Ryšardas Burda
 4. Lekt. Ramūnas Jucevičius
 5. Doc. dr. Eglė Latauskienė
 6. Andrius Tekorius
 7. KSU Studentų atstovybės atstovė Silvija Kutkevičiūtė
 8. Jolanta Tupko Mazur
 9. Doc. dr. Dalia Perkūmienė
 10. Lietuvos antstolių rūmų atstovė Dovilė Satkauskienė (socialinis partneris)

2018-2021 m. Teisės fakulteto studijų programų komitetą sudaro:

 1. Prof. dr. Ryšardas Burda – pirmininkas
 2. Olegas Beriozovas – sekretorius
 3. Prof. dr. Raimundas Kalesnykas
 4. KSU Studentų atstovybės atstovė Silvija Kutkevičiūtė
 5. Lietuvos antstolių rūmų atstovė Dovilė Satkauskienė (socialinis partneris)

Teisės studijų programos

Vientisosios studijos (bakalauras + magistras)
Teisės magistras
Nuolatinės-sesijinės studijos – 5 m.
Nuotolinės studijos – 5 m.
Studijos lietuvių kalba
Vilnius, Klaipėda

Kontaktai:

Teisės fakulteto prodekanas
Olegas Beriozovas
olegas.beriozovas@ksu.lt
+370 609 14472