fbpx

Kazimiero Simonavičiaus universiteto (KSU) Teisės ir technologijų institutas – ilgiausią istoriją turintis Universiteto padalinys, 2003 – 2011 m. veikęs kaip Vilniaus verslo teisės akademija ir 2012 m. tapęs KSU dalimi. Šiuo metu institute organizuojamos vientisosios (suteikiančios teisės magistro kvalifikacinį laipsnį) ir pusantrų metų trukmės Teisės magistro studijos.

Teisės ir technologijų institute skatinama akademinė lyderystė, atvirumas ir lankstumas, kai akademinio personalo branduolys formuojamas pagal kuriamą ar vykdomą studijų programą. Viena svarbiausių Teisės ir technologijų instituto vertybių – atvirumas pokyčiams.

Teisės studijų programa yra neatsiejama nuo socialinės aplinkos, tiesiogiai reflektuoja su ekonomine, politine ir kultūrine visuomenės raida, todėl tiek teisė, tiek teisingumo ir teisėtumo sampratos kyla iš visuomeninių santykių, jų formavimosi ypatumų ir šių santykių kuriamų rezultatų.

Paprastai teisės studijos yra skirtos parengti kvalifikuotus teisės specialistus, gebančius dirbti visose teisinėse institucijose, t. y. būti teisėju, advokatu, notaru, antstoliu ir užsiimti kita teisine veikla.

Teisininko kvalifikaciją turintis asmuo privalo būti socialiai atsakingu – nuo jo profesinių žinių, turimų gebėjimų, asmeninių savybių, vertybių sistemos tiesiogiai priklauso ne tik konkrečios veiklos sėkmė, bet ir pačios visuomenės vertybinės orientacijos, pagrįstos teisingumo, sąžiningumo, teisėtumo puoselėjimu, lygybės, pagarbos žmogui siekiu, teisės viršenybės pripažinimu ir įstatymų laikymusi. Dabarties teisininkui keliami itin aukšti etiniai reikalavimai, greta kurių ne mažiau svarbus ir jo socialiai atsakingas elgesys, atsakomybė visuomenei.

Teisės ir technologijų instituto tikslas – rengti aukščiausios kvalifikacijos teisės specialistus.

2021-2025 m. Teisės ir technologijų instituto studijų programų komitetą sudaro:

  1. Prof. dr. Dalia Perkumienė – pirmininkė
  2. Prof. dr. Raimundas Kalesnykas
  3. Prof. dr. Dalia Marija Stančienė
  4. Lekt. Ramūnas Jucevičius
  5. Lekt. Olegas Beriozovas – sekretorius
  6. KSU Studentų atstovybės deleguotas atstovas – Junda Rajeckaitė
  7. Lietuvos antstolių rūmų atstovas – Dovilė Satkauskienė (socialinis partneris)

Teisės studijų programos

Teisės magistras

Nuolatinės-sesijinės studijos – 5 m.
Nuotolinės studijos – 5 m.
Studijos lietuvių kalba
Vilnius, Klaipėda

Teisės magistras

Nuolatinės-nuotolinės studijos – 1,5 m.
Studijos vykdomos anglų kalba
Vilnius

Kontaktai:

Teisės ir technologijų Studijų ir mokslo vadovas
Olegas Beriozovas
olegas.beriozovas@ksu.lt
+370 609 14472