fbpx

Projekto Nr. 561724-EPP-1-2015-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP 

Projekto laikotarpis 2015 – 2019 

Projekto tikslai: 

 • Dalintis Europos šalių gerąja praktika inovacijų ir verslumo srityse. 
 • Sukurti kūrybinių ir verslumo laboratorijų tinklą Gruzijos ir Kirgizijos universitetuose bei skatinti studentus ir dėstytojus savo idėjas paversti verslu. 
 • Mokyti bei kelti dėstytojų ir studentų kompetencijas bei skatinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą. 
 • Atnaujinti mokymo programas Gruzijos ir Kirgizijos universitetuose ir integruoti aktyvius mokymosi metodus į aukštojo mokslo ugdymo procesą. 
 • Sukurti praktikų bei mokslininkų tinklą ir taip stiprinti verslumą Gruzijoje ir Kirgizijoje. 

 

Projekto rezultatai: 

 • Gruzijoje ir Kirgizijoje buvo paskleista geroji Europos patirtis kuriant naujoves ir rengiant dokumentus, reikalingus verslumui skatinti aukštosiose mokyklose bendradarbiaujant universitetams ir įmonėms. 
 • Kūrybiniai centrai (CreaLAB) buvo įsteigti ir įrengti kiekviename Gruzijos ir Kirgizijos universitete, dalyvavusiame šiame projekte, siekiant paremti studentų ir tyrėjų idėjas, kurios gali atsidurti rinkoje ir tapti komerciniais produktais pasitelkiant verslumą ir atviras inovacijas.  
 • Patobulinti kūrybinių centrų darbuotojų įgūdžiai ir kompetencijos, siekiant stiprinti verslumą ir suartinti įmones bei universitetus. 
 • Sukurta intensyvi verslumo mokymo programa dėstytojams ir studentams, siekiantiems integruoti efektyvius ir naujus verslumo dėstymo metodus į atitinkamus kursus pasitelkiant atvejų analizę ir problemų sprendimo metodus. 
 • Įgyvendintos pilotinės veiklos, kurios buvo organizuotos kūrybinių centrų. 
 • Sukurtas mokslininkų bei praktikų tinklas, skatinantis verslumą ir įmonių-universitetų bendradarbiavimą Gruzijoje ir Kirgizijoje. 

Projekto koordinatorius: Magdeburgo Otto-von-Guericke universitetasVokietija 

Projekto partneriai: 

 • Briuselio Vrije universitetas, Belgija 
 • Masaryko universitetasČekija 
 • Kazimiero Simonavičiaus universitetasLietuva 
 • Minho universitetas, Portugalija 
 • Glazgo Kaledonijos universitetasJK 
 • Valstybinis Ilia universitetasGruzija 
 • Kaukazo universitetasGruzija 
 • Gruzijos banko universitetasGruzija 
 • Kutaisio universitetasGruzija 
 • Kirgizijos ekonomikos universitetasKirgizija 
 • Tarptautinis Ataturk Alatoo universitetasKirgizija 
 • Valstybinis Issyk-Kul universitetasKirgizija 
 • Ekonomikos ir verslo universitetasKirgizija  
 • Švietimo įstaigų asociacija “Švietimo tinklas”, Kirgizija 

Projektas finansuotas Erasmus+ programos (2 pagrindinis veiksmas – Gebėjimų stiprinimas aukštojo mokslo srityje).