fbpx

Pagrindinė (-s) mokslo kryptis (-ys) / Main research field(s)

Arts. Art of colors.

Research output

  1. Norbutaitė, Meda. Nuotoliniu būdu teikiamų modulių apiforminimo ypatumai // Inžinerinė ir kompiuterinė grafika :konferencijos “Inžinerinė grafika 2015” pranešimų medžiaga / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvosinžinerinės grafikos ir geometrijos draugija. Akademija : Aleksandro Stulginskio universitetas. ISSN 2335-8661.2015, p. 44-48.
  2. Norbutaitė, Meda. Tapytoja Meda Norbutaitė : tapyba // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2016, Nr. 88, p.100-106.
  3. Zabarskaitė, Elena Jolanta (sudarytojas, autorius, mokslinis konsultantas); Norbutaitė, Meda; Venckus, Remigijus;Pipinytė, Živilė; Skerstonas, Eugenijus; Jonaitienė, Vaida; Mickevičius, Aistis; Rudokas, Kastytis; Lepeška,Mykolas; Jovaišaitė, Žygimantė Vakarė; Levickaitė, Rasa; Petrovė, Ilona (redaktorius); Gelažius, Rokas(dailininkas); Plungė, Rimantas (recenzentas); Labanauskas, Liutauras (recenzentas); Barauskas, Jūras (vertėjas);Strazdaitė, Ramunė (brėžiniai, kompiuterinė grafika); Gandžumianas, Seržas (brėžiniai, kompiuterinė grafika);Moore, Grace (brėžiniai, kompiuterinė grafika); Kazlauskas, Mindaugas (sudarytojas). Mados fenomenas. Madakūrybos visuomenėje : Kolektyvinė monografija. Vilnius : Kazimiero Simonavičiaus unviersitetas, UAB, 2021. 216.ISBN 9786098308013.
  4. Andrijauskas, Antanas; Mažeikis, Gintautas; Jastrumskytė, Salomėja; Venckus, Remigijus; Mikuckytė-Mateikienė,Austėja; Norbutaitė, Meda. Meda Norbutaitė / tekstų autoriai: Antanas Andrijauskas, Gintautas Mažeikis, SalomėjaJastrumskytė, Remigijus Venckus, Austėja Mikuckytė-Mateikienė, Meda Norbutaitė ; sudarytojas ir mokslinisredaktorius Antanas Andrijauskas. Vilnius : Artseria, 2020. 287 p.
  5. Andriušytė, Aistė; Norbutaitė, Meda. Kompozicijos dėsniai gamtos formose : mokomoji knyga / A. Andriušytė, M.Norbutaitė ; Vilniaus Gedimino technikos universitetas. Vilnius : Technika, 2011. 73 p. ISBN 9789955288602.
  6. Dilinskienė, Meda. Reljefinė faktūra. Šiauliai : VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2006. 19 p.