fbpx

Tarptautinė ekspertų grupė vertins Teisės vientisųjų studijų programą


Kazimiero Simonavičiaus universitetas siekia, kad vykdomos studijos atitiktų aukščiausius kokybės reikalavimus. Universiteto studijų programos yra reguliariai vertinamos ne tik nacionaliniu, tačiau ir tarptautiniu lygiu. 2017 m. spalio 31 d. KSU lankysis tarptautinė ekspertų grupė, kuri vertins vykdomą Teisės vientisųjų studijų programą. Šis vizitas, organizuojamas Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC), yra svarbi Universiteto vykdomų studijų kokybės užtikrinimo dalis.

Teisė yra pirmoji Universiteto pradėta vykdyti studijų programa, šios studijos organizuojamos nuo 2003 m. Tarptautinė ekspertų grupė Teisės studijų programą vertins jau antrąjį kartą pagal Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) sudarytą Teisės krypties studijų programų tarptautinio vertinimo planą.

Ekspertai į Universitetą atvyks jau susipažinę su Teisės savianalizės rengimo grupės parengtu programos savianalizės suvestinės dokumentu ir susitiks su Universiteto bendruomene: dėstytojais, studentais, absolventais, administracija, programos įgyvendinime dalyvaujančiais socialiniais partneriais, atliks Universiteto materialinės bazės apžiūrą.

Su Teisės studijų programos savianalizės suvestine galite susipažinti čia.

Su vertinimo darbotvarke galite susipažinti čia.

Dalinkis:

GRĮŽTI