fbpx

Tarptautinė ekspertų grupė vertins KSU Verslo krypties studijas


Kazimiero Simonavičiaus universitetas siekia, kad vykdomos studijos atitiktų aukščiausius kokybės reikalavimus. Universiteto studijų programos reguliariai vertinamos ne tik nacionaliniu, tačiau ir tarptautiniu lygiu. 2022 m. gegužės 5 d. tarptautinė ekspertų grupė vertins Universiteto vykdomas Verslo krypties studijas. Šis vertinimas, organizuojamas Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC), yra svarbi Universiteto vykdomų studijų kokybės užtikrinimo dalis.

Verslo krypties studijos ir joms priklausančios Antreprenerystės ir vadybos bei Verslo vadybos bakalauro studijų programos tarptautinės ekspertų grupės bus vertinamos pirmą kartą pagal Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) sudarytą Studijų krypčių išorinio vertinimo planą.

Ekspertai jau turėjo galimybę susipažinti su Verslo krypties studijų savianalizės rengimo grupės parengtu vykdomų studijų savianalizės suvestinės dokumentu ir dabar tolimesniam vertinimui susitiks su universiteto bendruomene: dėstytojais, studentais, absolventais, administracija bei studijų programų įgyvendinime dalyvaujančiais socialiniais partneriais.

Su vertinimo darbotvarke galite susipažinti čia: KSU_Darbotvarkė_Verslas_05-05

Dalinkis:

GRĮŽTI