fbpx

Tarptautinė ekspertų grupė vertins KSU Komunikacijos krypties studijas


Kazimiero Simonavičiaus universitetas nuolat siekia, kad vykdomos studijos atitiktų aukščiausius kokybės reikalavimus. Universiteto studijų programos reguliariai vertinamos ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu lygiu. 2024 m. balandžio 22 d. tarptautinė ekspertų grupė vertins Universiteto vykdomas Komunikacijos krypties studijas. Šis vertinimas, organizuojamas Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC), yra svarbi Universiteto vykdomų studijų kokybės užtikrinimo dalis.

Universiteto Komunikacijos krypties studijos, kurioms priklauso Mados industrijos bakalauro ir Integruotos komunikacijos magistro studijų programos, tarptautinės ekspertų grupės bus vertinamos pirmą kartą pagal Studijų kokybės vertinimo centro sudarytą Studijų krypčių išorinio vertinimo planą.

Ekspertai jau turėjo galimybę susipažinti su Komunikacijos krypties studijų savianalizės rengimo grupės parengtu vykdomų studijų savianalizės suvestinės dokumentu ir dabar tolimesniam vertinimui susitiks su KSU bendruomene: studentais, dėstytojais bei tyrėjais, administracija, absolventais bei studijų programų įgyvendinime dalyvaujančiais socialiniais partneriais.

Su vertinimo darbotvarke galite susipažinti čia: Vizito darbotvarkė

Dalinkis:

GRĮŽTI