fbpx

Tarptautinė ekpertų grupė vertins Aviacijos vadybos studijų programą


Kazimiero Simonavičiaus universitetas siekia, kad vykdomos studijos atitiktų aukščiausius kokybės reikalavimus. Universiteto studijų programos reguliariai vertinamos ne tik nacionaliniu, tačiau ir tarptautiniu lygiu. 2017 m. balanžio 27 d. KSU lankysis tarptautinė ekspertų grupė, kuri vertins vykdomą Aviacijos vadybos studijų programą. Šis vizitas, organizuojamas  Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC), yra svarbi Universiteto vykdomų studijų kokybės užtikrinimo dalis.

Aviacijos vadybos studijų programa tarptautinės ekspertų grupės bus vertinama pirmąjį kartą pagal Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) sudarytą Verslo, vadybos, verslo ir vadybos krypčių studijų programų tarptautinio vertinimo planą.

Ekspertai į Universitetą atvyks jau susipažinę su Aviacijos vadybos savianalizės rengimo grupės parengtu programos savianalizės suvestinės dokumentu ir susitiks su universiteto bendruomene: dėstytojais, studentais, administracija, programos įgyvendinime dalyvaujančiais socialiniais partneriais, atliks Universiteto materialinės bazės apžiūrą.

Su vertinimo darbotvarke galite susipažinti čia.

Dalinkis:

GRĮŽTI