fbpx

Skelbiama studentų atranka Erasmus+ studijoms užsienyje 2017 m. rudens semestro metu


Erasmus+ studijos – tai galimybė studijuoti viename iš KSU partnerinių universitetų, gaunant Erasmus+ stipendiją nuo 300 EUR/mėn. iki 500 EUR/mėn. Studijų užsienyje trukmė pagal Erasmus+ programą sudaro nuo 3 iki 12 mėn., dažniausiai mobilumas trunka vieną semestrą, kurio trukmė svyruoja nuo 3 iki 6 mėn.

Studijos užsienyje yra pripažįstamos KSU – tai reiškia, kad po grįžimo į KSU nereikės papildomai laikyti egzaminų, jei šie egzaminai buvo išlaikyti užsienio universitete.

Dalyvaukite Erasmus+ atrankoje, jei:

  • esate bet kurios studijų pakopos programos nuolatinių studijų studentas;
  • norite išvykti vienam semestrui dalinėms studijoms į užsienio aukštąją mokyklą;
  • esate II kurso studentas.

Studentų atrankos dokumentai:

Laukiame Jūsų CV (anglų kalba) ir motyvacinio laiško (anglų kalba) (pildymo pavyzdį rasite čia), kuriame nurodytas pageidaujamas universitetas (-ai) elektroniniu paštu: international@ksu.lt iki 2017 m. gegužės 3 d.

Pagrindiniai Erasmus+ studentų atrankos kriterijai:

  1. Ankstesnių mokslo metų akademinės veiklos rezultatai (dviejų paskutinių sesijų rezultatų vidurkis ne mažesnis nei 8 balai).
  2. Užsienio kalbos žinios.
  3. Motyvacinis laiškas ir CV vertinamas balu dešimtbalėje sistemoje. Argumentuotai pagrįskite savo sprendimą dalyvauti Erasmus+ programoje. Aprašykite, kokiose KSU organizuotuose renginiuose, veiklose dalyvavote (pavyzdžiui,  užsienio dėstytojų paskaitų cikluose, kitų lektorių seminaruose, atvirose paskaitose, išvykose į įvairias valstybines ir nevalstybines institucijas, veikla Studentų mokslinėje draugijoje, atvykusių Erasmus+ studentų globa,  kita aktyvi studentiška veikla ir pan.)
  4. Dalyvavimas kitose KSU veiklose.

Siūlome rinktis studijas KSU partneriniuose universitetuose.

Erasmus+ studentų atrankos rezultatai bus skelbiami 2017 m. gegužės 12 d.

Atrankos etapai:

  1. Elektroninės paraiškos (CV ir motyvacinio laiško) pateikimas,
  2. Prioritetinės eilutės sudarymas atsižvelgiant į atrankos kriterijus,
  3. Rezultatų skelbimas.

Jei kyla klausimų apie Erasmus+ studijas užsienyje, prašome rašyti elektroniniu paštu: international@ksu.lt

Dalinkis:

GRĮŽTI