fbpx

Reitingai: KSU absolventai vertinami darbo rinkoje


KSU absolventai

KSU absolventai


Žurnalo „Reitingai“ paskelbtame Lietuvos universitetų reitinge Kazimiero Simonavičiaus universitetas (KSU) užėmė pirmąją vietą pagal alumnų kuriamos pridėtinės vertės ir darbdavių vertinimo kriterijų. KSU pagerino rodiklius beveik visuose šio kriterijaus parametruose: darbdaviai geriau įvertino KSU absolventų žinių ir gebėjimų atitikimą jų įmonių poreikius, dvigubai daugiau darbdavių nei pernai rekomenduotų KSU savo vaikui ar giminaičiui, universiteto absolventai yra paklausūs darbo rinkoje ir po studijų baigimo greitai įsidarbina. Sociologinė darbdavių apklausa atskleidė, kad auga darbdavių žinojimas apie KSU absolventus, vis mažiau jų atsako neturintys nuomonės apie absolventų žinias ir gebėjimus. Tam įtakos gali turėti tai, kad KSU, šiemet švenčiantis 5 metų gimtadienį, kasmet išleidžia vis daugiau aukštos kvalifikacijos specialistų, nesudėtingai randančių vietą darbo rinkoje.

Kazimiero Simonavičiaus universitetas, praėjusiais metais persikėlęs į naujus ir modernius centrinius rūmus, užėmė antrą poziciją vertinant studijų ir mokslo aplinką. Vienam KSU studentui tenka daugiausiai į infrastruktūrą investuotų savų lėšų per 2011 – 2017 m. metus (452 eur). KSU išsiskiria ir el. žurnalų prieinamumu studentams bei akademiniam personalui.

KSU Studijų skyriaus direktorė Agnė Bružaitė teigia: „Manau, jog per pastaruosius metus Kazimiero Simonavičiaus universiteto pasiektas rezultatas yra geras ir rodo mūsų kokybinį augimą beveik visose „Reitingų“ vertintose srityse. Labiausiai džiugina vos per vienerius metus akivaizdžiai (iš šeštosios vietos į pirmąją) išaugęs alumnų kuriamos pridėtinės vertės ir darbdavių vertinimo kriterijaus reitingas. Tai mums, kaip į sėkmingą studentų karjerą bei stiprų ryšį su studijų procese dalyvaujančiais socialiniais ir verslo partneriais ypač orientuotam universitetui, yra labai svarbus pasiekimas. Šis rezultatas rodo, kad savo absolventams studijų metu gebame suteikti optimalų teorinių bei praktinių žinių ir reikalingų kompetencijų kompleksą, leidžiantį jiems sėkmingai žengti į Lietuvos ir pasaulio darbo rinką, lengvai prisitaikyti prie jos poreikių ir pokyčių.

Kita sritis, kurią norėtųsi išskirti, yra Universiteto konkuravimo tarptautinėje erdvėje augimas. Čia lyginant 2016 ir 2017 metų reitingus taip pat pasiekėme neblogų rezultatų – pakilome per vieną poziciją tarp nevalstybinių universitetų, tačiau, mano manymu, netgi svarbesnis mūsų pasiekimas yra tai, kad šioje srityje ženkliai „pralenkėme“ patys save. Šie metai tarptautinio augimo aspektu buvo tikrai aktyvūs, nes didėjo į studijas priimamų užsienio studentų skaičius, vis aktyviau išnaudojome ir plėtėme tarptautinių mainų bei bendradarbiavimo galimybes, prie savo dėstytojų komandos kvietėme prisijungti dar daugiau geriausių užsienio profesorių ir praktikų, didinome užsienio kalba dėstomų studentams siūlomų studijų dalykų skaičių. Šie žingsniai yra svarbi mūsų pasirinkto sistemiško Universiteto augimo bei tobulėjimo dalis ir smagu, kad rezultatai rodo, jog juos žengiame teisingai“.

Kasmet leidžiamo žurnalo „Reitingai“ Lietuvos aukštųjų mokyklų vertinimas vykdomas remiantis 7 stambiais kriterijais: 1) moksliškumas, meno ir / ar sporto veikla bei aukščiausi akademinio personalo pasiekimai 2) Esamas ir ateities akademinis personalas 3) Alumnų kuriama pridėtinė vertė ir darbdavių vertinimai 4) Konkuravimas tarptautinėje studijų erdvėje 5) Studentai ir studijos 6) Studijų ir mokslo aplinka 7) Studentų nuomonė.

Dalinkis:

GRĮŽTI