fbpx

Po reformos Lietuvoje liks 7 universitetais daugiau, nei skelbiama


Ministro pirmininko sudarytai darbo grupei paskelbus aukštųjų mokyklų tinklo reorganizavimo planą, viešojoje erdvėje vyksta daugybė skaičiavimų ir svarstymų, kiek jų turėtų likti ir kiek liks. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad reformuojama ne visa aukštojo mokslo sistema, kurioje greta valstybinių egzistuoja ir privatūs universitetai bei kolegijos, bet jos dalis – valstybinių universitetų tinklas.

Nors viešojoje erdvėje teigiama, kad po reformos Lietuvoje liks 4-8 universitetai (skaičiai skiriasi dėl skirtingų darbo grupės paskelbto plano interpretacijų), iš tiesų jų bus 7 daugiau nei skelbiama, nes nevalstybinės aukštosios mokyklos toliau tęsia ir stiprina savo veiklą, tobulindamos studijų kokybę ir vis labiau plėtodamos MTEPI veiką.  Šiuo metu Lietuvoje įregistruoti 8 nevalstybiniai universitetai, veiklą vykdo 7: Kazimiero Simonavičiaus universitetas, LCC tarptautinis universitetas, Europos humanitarinis universitetas, Balstogės universiteto filialas Ekonomikos-informatikos fakultetas, Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija, ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.

KSU rektorius prof. dr. Arūnas Augustinaitis

KSU rektorius prof. dr. Arūnas Augustinaitis

Kazimiero Simonavičiaus universiteto rektorius prof. dr. Arūnas Augustinaitis apie planuojamą reformą teigia: „Lietuvos aukštojo mokslo sistemos pokyčiai jau seniai pribrendę – struktūriškai nuo Nepriklausomybės laikotarpio universitetų veiklos modelis keitėsi palyginus nedaug, ir šiuo metu universitetų sistema reikalauja radikalaus atsinaujinimo ir modernizavimo. Svarbu tai, kad visa sistema, nepriklausomai, ar tai būtų valstybiniai, ar privatūs universitetai siekia išsiveržti iš provincinio uždarumo ir priimti pasaulinius standartus.

Privatūs universitetai šiuo pereinamuoju laikotarpiu rodo efektyvaus veikimo kelią – daugumos iš jų studijų kokybė neatsilieka nuo valstybinių, o kartais ir lenkia, pritraukiant geriausius dėstytojus ir praktinę verslo patirtį. Manau, kad vienas iš premjero suburtos darbo grupės siūlymų – studijų programų pertvarkymas dalį trumpinant iki 3 metų ir priartinant prie darbo rinkos reikalavimų, įgyvendinimas bent jau Kazimiero Simonavičiaus universitete butų labai naudingas, nes jau dabar siekiame maksimaliai intensyvinti ir integruoti skirtingas kompetencijas, naudodami pažangiausius ir veiksmingiausius žinių suteikimo studentams būdus.

Nauji vėjai priėmimo sistemoje taip pat reikalauja ieškoti lankstesnių studentų pritraukimo ir motyvavimo metodų. Jau dabar suformuota tiesioginio priėmimo sistema, kuri veikia nepriklausomai nuo LAMA BPO. Ji leidžia individualiai vertinti studentų motyvaciją studijuoti, įvertina studijų pasirinkimą, studento pasiekimus, polinkius ir karjeros galimybes. Stojantieji į KSU turi suprasti, kad ateidami į privatų universitetą jie pirmiausiai investuoja į savo karjerą ir kloja pamatą savo ateities gyvenimo sėkmei. Mums džiugu, kad studentai ir ypač jų tėveliai pradeda suprasti, kad ne tik privatūs darželiai ir vidurinės mokyklos, bet ir privatūs universitetai užtikrina puikų parengimą profesinei veiklai“.

Kaip teigė vasarį KSU 5-erių metų veiklos minėjime dalyvavęs Švietimo ir mokslo viceministras doc. dr. Giedrius Viliūnas: „Politinės valdžios – Švietimo ir mokslo ministerijos, pačios ministrės –  požiūris  į privatų aukštąjį mokslą be abejonės yra pozityvus, tai yra mūsų aukštojo mokslo sistemos dalis, atliekanti funkciją, kurios didieji valstybiniai universitetai negali atlikti ar atlieka nepilnai. Greta didžiųjų galingų universitetų, kuriuos mes norime turėti Lietuvoje, be abejo, yra tokių nišų, kurių jie neužima, nes nėra tokie lankstūs ir maži. Todėl privatūs universitetai turi tas nišas užimti. Kad šioje ekosistemoje privatūs universitetai būtų funkcionalūs, atitiktų lūkesčius tų, kurie ateina į juos, jie turi būti greiti, labai kūrybingi, labai inovatyvūs, tarptautiški ir tinkliški. Viso to požymius mes matome Kazimiero Simonavičiaus universitete, jo studijų programose, pasiekimuose. Mano supratimu, šioje savo raidos stadijoje universitetas tikrai tenkina lūkesčius, kuriuos kėlė jo steigėjai, universiteto administracija, matyt, atitinka lūkesčius ir studentų, kadangi jų sparčiai daugėja“.

Dalinkis:

GRĮŽTI