fbpx

Pirmasis ,,Didžiųjų duomenų platformos ateities įžvalgoms“ projekto ekspertų susitikimas


Gruodžio 4 d. KSU įvyko pirmasis projekto ,,Didžiųjų duomenų platformos ateities įžvalgoms“ ekspertų susitikimas. Buvo aptartas projekto įgyvendinimas, planuojami pasiekti rezultatai, įgyvendinimo etapai ir tarptautinės komandos darbo organizavimo principai. Susitikime dalyvavo mokslinio tyrimo vadovas dr. Jari Kaivo-oja, mokslininkai dr. Steffen Roth, Dr. Levan Bzhalava, dr. Theresa Lauraeus, Mikkel Knudsen, KSU  rektorius prof. dr. Arūnas Augustinaitis, prorektorė doc. dr.  Austė Kiškienė, kancleris Darius Verbyla ir internetiniu konferenciniu ryšiu prisijungė mokslininkas iš Malaizijos dr. Mathew Ferns.

,,Didžiųjų duomenų platformos ateities įžvalgoms“ (toliau – projektas), finansuojamo pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus“, finansavimo.

Tikimasi, sukurti vieną stipriausių ES Pavyzdinį didžiųjų duomenų centrą, kuris padės siekti dar didesnių rezultatų. Projekto rezultatai bus itin daugiapusiai ir vertingi prognozuojant ateities įžvalgas ilgalaikėje perspektyvoje, valdant įvairius socialinius, ekonominius, geopolitinius procesus, pavyzdžiui: vertinant pabėgėlių elgseną ilgalaikėje perspektyvoje ir panašiai. Tyrimo laukiami rezultatai taip pat turės didelį komercializavimo potencialą ir galės būti panaudoti įvairioms mokslinės ir eksperimentinės plėtros iniciatyvoms.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Dalinkis:

GRĮŽTI