fbpx

Paskaita su lektoriumi Michael Hindley


Lapkričio 26 d. Michael Hindley skaitė paskaitą “Prekybos susitarimų sudarymas kaip vienas esminių ES prekybos politikos elementų”. Paskaitoje dalyvavo KSU Teisės studijų programos 4 kurso studentai. Paskaitos metu studentai diskutavo su kviestiniu lektoriumi bei KSU profesore dr. Dalia Perkumiene taip praturtinant studijas tarptautine patirtimi.

Lektorius išsilavinimą įgijo Londono universitete, Vakarų Berlyno laisvajame universitete, Lankasterio universitete bei Pietų Velso universitete. 1984-1999 m. ėjo vice-prezidento pareigas Europos Parlamento Prekybos komitete. Konsultuoja tarptautinės politikos klausimais Europos Komisiją, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetą, Jungtinių Tautų tarptautinės prekybos centrą. Dėsto kaip kviestinis lektorius keliuose Europos universitetuose bei eina docento pareigas Džodžtauno universitete (JAV). Taip pat rašo aktualijų straipsnius įvairiuose žurnaluose (daugiau informacijos galite rasti čia).

Paskaita organizuota bendradarbiaujant su Buvusių Europos Parlamento narių asociacija (FMA), kuri vienija virš 800 buvusių Europos Parlamento narių. Jos tikslas – informuoti Europos Sąjungos piliečius apie ES politiką, sprendimus, institucijas ir galimybes dalyvauti teisėkūroje bei kurti geresnę Europą įtraukiant buvusius europarlamentarus į savo darbą.

Dalinkis:

GRĮŽTI