fbpx

Kviečiame dalyvauti KSU dėstytojos daktaro disertacijos gynime


img_9991aaa

Kristina Stankevičiūtė

Šį ketvirtadienį, gruodžio 15 d., 15 val. vyks viešas Kazimiero Simonavičiaus universiteto dėstytojos lekt. Kristinos Stankevičiūtės humanitarinių mokslų srities filologijos mokslo krypties daktaro disertacijos gynimas (Vilniaus universitetas, Universiteto g. 3, K. Donelaičio aud.). Besidominčius kviečiame dalyvauti!

Disertacijos anotacija

Don Žuano figūra kaip kultūrinis konceptas iš kritinės teorijos perspektyvos

Šios disertacijos objektas – Don Žuano, fikcinio personažo, tapusio ‘archetipinio suvedžiotojo’ simboliu, iškilusio Vakarų kultūroje ispaniškojo baroko laikotarpiu ir likusio kultūrinių tyrinėjimų lauke daugiau nei keturis šimtmečius, figūra.

Tyrimo tikslas yra pateikti Don Žuano kaip kultūrinio koncepto apibrėžimą, ir paaiškinti tariamai kritusį susidomėjimą šiuo personažu antrojoje XX a. pusėje. Pirmoje, teorinėje disertacijos dalyje pristatomi kritinės teorijos aspektai, kurių pagrindu formuotas teorinis disertacijos pagrindimas. Analizei naudojama keletas postmodernistinių teorijų: Deleuze ir Guattari koncepto teorija, Habermas komunikacinio veiksmo teorija, Foucault galios teorija, Bataille ir Foucault transgresijos teorija, Baudrillardo ‘šaltojo’ suvedžiojimo, kurį vykdo masinės komunikacijos priemonės, teorija, bei Marcuse vienmačio žmogaus teorija. Antroje, istorinėje dalyje, apžvelgiama Don Žuano koncepto genezė trijose referencinėse plotmėse, kurias nurodo Deleuze ir Guattari: psichosocialinėje, estetinėje ir filosofinėje. Trečiojoje, praktinėje dalyje nagrinėjami Don Žuano konceptą sudarantys konceptai: galia/ dominavimas, transgresija, ir suvedžiojimas, bei pateikiamas Don Žuano kaip kultūrinio kocepto apibrėžimas ir kultūrinės žinios, kurią šis konceptas transliuoja jį reflektuojančios visuomenės nariams, apibūdinimas. Paskutinėje dalyje aiškinamos galimai sumažėjusio kultūrinio susidomėjimo Don Žuano figūra antrojoje XX a. pusėje priežastys.

Teigiama, kad pasikeitus socialiniam seksualinės laisvės draudimui (kuris ir yra Don Žuano figūros ašis), Don Žuano konceptas įgavo naują išraišką, kurios esmę geriausiai apibendrina populiariosios kultūros herojus, kino personažas Džeimsas Bondas. Konceptinė lyginamoji abiejų figūrų analizė atskleidžia, kad Džeimsas Bondas gali būti reflektuojamas kaip postmoderni Don Žuano figūros versija, tačiau kultūrinės žinutės, transliuojamas abiejų personažų, skiriasi ypač svarbiu – transgresijos – aspektu.

 

Dalinkis:

GRĮŽTI