fbpx

KSU profesorius dr. R. Kalesnykas paskirtas Europos Komisijos antikorupcijos ekspertu


Š. m. rugpjūčio 24 d. KSU Teisės ir technologijų instituto profesorius dr. R. Kalesnykas 4 metams paskirtas ES kovos su korupcija tinklo (angl. EU Network Against Corruption) ekspertu. ES kovos su korupcija tinklas vienija ekspertus – tyrėjus, kurie atlieka taikomuosius mokslinius tyrimus ir vertina ES valstybių pažangą kovos su korupcija bei pokyčius ir tendencijas teisinės valstybės srityje. Europos Komisija atrinko po vieną ekspertą iš kiekvienos ES valstybės, kurie bus laikomi nacionaliniais mokslo tyrimų korespondentais (angl. Local Research Country Correspondent).

Lietuvą ES kovos su korupcija tinkle atstovaus prof. dr. Raimundas Kalesnykas, kuris kartu su kitų ES valstybių ekspertais stebės, analizuos ir vertins ES valstybių narių pažangą kovojant su korupcija bei reguliariai teiks konsultacijas ir įrodymais grįstas ataskaitas Europos Komisijai.

Dalinkis:

GRĮŽTI