fbpx

KSU lankėsi Graco universiteto profesorius dr. Thomas Kruessmann


Š. m. spalio 19 d. KSU Teisės fakultete lankėsi Austrijos Graco universiteto (Univerisity of Graz) profesorius dr. Thomas Kruessmann, kuris užsienio studentams skaitė viešą paskaitą “ES teisės viršenybės įgyvendinimo mechanizmas: siekiant bendro Europos standarto “ (angl. “EU Rule of Law Mechanism: towards a common European standard” ).

Prof. dr. Raimundas Kalesnykas: “Vizituojančio dėstytojo įsitraukimas ir dalijimasis naujausia ES teisės taikymo praktika, tendencijomis, iššūkiais ir požiūrio į teisės viršenybės principo svarbą ES valstybėse narėse rodo, kad mūsų universiteto pasirinkta tarptautiškumo kryptis prisideda prie studijų proceso atvirumo ir įvairovės, leidžia užmegzti glaudžius ryšius su garsiais ES universitetais bei plėsti bendradarbiavimą dėstymo, mokslinių tyrimų ir projektinėse veiklos srityse”.

Dalinkis:

GRĮŽTI