fbpx

Studijos būsimiems vadovams, norintiems kurti maksimalią vertę


Geras vadovas – tai plati ir diskusijas kelianti sąvoka. Šiandien vadovai vertinami ne tik pagal savo profesines žinias, nuopelnus ar asmenines pergales. Ne mažiau svarbūs ir tokie gebėjimai, kaip išugdytas mokėjimas priimti drąsius sprendimus, lankstumas prisitaikant prie situacijų ar veržlumas siekiant geriausių asmeninių ir bendrų įmonės rezultatų. Be abejo, nereikia pamiršti ir mokėjimo pasirinkti tinkamiausius vadovavimo metodus bei komunikacijos su verslo partneriais subtilybių išmanymo.

Šios teorinės bei praktinės žinios, orientuotos į motyvuotų ir siekiančių sukurti maksimalią vertę vadovų rengimą, jau ne vienerius metus suteikiamos Kazimiero Simonavičiaus universiteto Organizacinių inovacijų ir vadybos magistrantūros studijų programoje. Šioje programoje skiriamas ypatingas dėmesys ne tik studijų turiniui, inovatyviam požiūriui į vadovavimą, valdymo teorijų pažinimui,bet ir įgytų žinių pritaikymui būsimame vadovo darbe.

KSU Verslo inovacijų mokyklos vadovė, lektorė Deimantė Žilinskienė: „Didelis dėmesys programoje teikiamas inovatyviems mokymo bei dėstymo metodams, mokymuisi per patyrimą, diskusijas, refleksijas, atvejų analizes ir kita. Studijų programoje nuolatos dirbama su užduotimis, susietomis su kasdienėmis darbinėmis funkcijomis bei iššūkiais, su kuriais susiduria mūsų studentai savo darbovietėse“.

Organizacinių inovacijų ir vadybos studijų programą sudaro visas maksimalioms vadovo kompetencijoms būtinas dalykų derinys: Inovacijų vadyba, Projektų, Organizacijų valdymas, Integruota marketingo komunikacija, Verslo analitika, Lyderystė ir Žmogiškųjų išteklių valdymas ir kitos paskaitos tampa stipriu pagrindu studentų ateities darbe. Tokia įvairi suteikiamų žinių amplitudė atveria plačias galimybes ir pasirenkant tinkamiausią karjeros kryptį. Deimantė Žilinskienė teigia, kad šios programos absolventai yra pasiekę profesinio pripažinimo įvairiose srityse: „Absolventai sėkmingai dirba aukščiausio lygio ir vidutinės grandies vadovais, projektų vadovais bei vadybininkais, nuosavo verslo steigėjais, verslo partneriais, aukštos kvalifikacijos verslo ir vadybos, žmogiškųjų išteklių valdymo ekspertais, konsultantais, socialinio verslo įkūrėjais“.

Viena iš KSU puoselėjamų vertybių – bendruomeniškumas. Dažnai studijų metu užmegzti ryšiai tampa verslo santykiais ar galimybėmis pasitarti iškilusklausimams. Tam pritaria ir Deividas Rafanavičius – organizacinių inovacijų ir vadybos studijų programos alumnas: „Studijų dėka atsirado naujų kontaktų iš Universiteto bendruomenės, kuriems visada galima skambinti ir/ar rašyti ir tokiu būdu toliau bendrauti bei bendradarbiauti kuriant aukštesnę vertę klientams. Studijų dėka atsirado ryšiai ir pažintys su grupės draugais, kurios tęsiasi iki šios dienos“.

KSU įgytas žinias Deividas pritaikė kasdieniame savo darbe ir tokiu būdu sustiprino savo kompetencijas, patobulino vedamų mokymų turinį, pagilino marketingo žinias. Tobulėjimas profesinėje srityje alumnui ne tik atveria kelius link karjeros aukštumų, bet ir padeda produktyviau spręsti iškilusius iššūkius bei padidina jo vertę verslo partnerių bei klientų akyse. Šiandien Deividas Rafanavičius drąsiai teigia, kad organizacinių inovacijų ir vadybos studijos puikiai tinka ne tik privataus verslo aukštumų siekiantiems vadovams: „Veiklos prasme tai studijos visiems: tiek valstybinių, tiek verslo, tiek ir ne pelno sektoriaus vadovams ar specialistams. Studijos skirtos tiek jauniems, studijuojantiems iš karto po bakalauro, tiek vyresniems, sugrįžtantiems į studijas su tam tikra profesine patirtimi. Šis kartų ir darbinių pozicijų skirtingumas sukuria erdvę nuostabiai sinergijai tiek kontaktų, tiek ryšių, tiek tolimesniam asmeniniam bendravimui ir bendradarbiavimui“.

Organizacinių inovacijų ir vadybos programoje studijas pradėti galima dar šią žiemą – priėmimas vyksta iki vasario 9 d. Daugiau apie programą kviečiame skaityti čia: https://ksu.lt/priemimas/magistro-studijos/organizacines-inovacijos-ir-vadyba/.

Dalinkis:

GRĮŽTI