fbpx

KSU studentai dalyvavo „Tarptautinėje aviacijos mokykloje“ Rygoje


Rugsėjo 23-27 dienomis KSU Aviacijos vadybos studentai: Aleksandras Griškevičius, Viktorija Rukšnaitytė ir Zbignevas Seniut kartu su dėstytoju Konstantinu Kalligianniu dalyvavo Rygoje vykusioje Tarptautinėje aviacijos mokykloje, kuri yra Erasmus+ projekto „Išskleisk savo sparnus“ dalis.

Studentams buvo vedami užsiėmimai pagal projekto metu parengtą medžiagą. Paskaitų ir seminarų metu studentai susipažino su darnios aviacijos plėtros finansavimo šaltiniais, inovacijomis oro uostų vadyboje bei įmonių socialine atsakomybe aviacijos sektoriuje.

Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti aviacijos vadybos studentų žinių ir įgūdžių kokybę bei atitikimą darbo rinkos ir socio-ekonominei aplinkai. Ruošiamasi sukurti naują studijų kursą „Darnios aviacijos plėtra“, kuris apims temas, susijusias su atsakingos ir sąmoningos aviacijos nauju konceptualiu modeliu, kuriame aviacijos plėtra vykdoma atsižvelgiant į socialinės ir gamtinės aplinkos interesus, egzistuojančius ekologinius apribojimus bei visuomenės lūkesčius.

Projektą įgyvendina Lenkijos Informacinių technologijų ir vadybos universitetas, Lenkija, kuris yra ir projekto koordinatorius, taip pat  Latvijos Transporto ir telekomunikacijų institutas, bei Kazimieros Simonavičiaus universitetas.

Projektą finansuoja Erasmus+ programa. Projekto Nr. 2017-1-PL01-KA203-038782.

Dalinkis:

GRĮŽTI