fbpx

KSU Rektoriaus laiškas studentams ir dėstytojams: Kaip atrodys studijų procesas Covid-19 kontekste? Kokios galimybės bei iššūkiai mūsų laukia?


Pirmiausiai noriu pasveikinti visus KSU bendruomenės narius – studentus, dėstytojus ir administracijos darbuotojus – su naujais mokslo metais! Į juos mes įžengiame neįprastomis sąlygomis, nes Covid-19 mūsų dar nepalieka ir toliau skatina demonstruoti mūsų Universitetui būdingą lankstumą bei gebėjimą greitai ir moderniai reaguoti į vykstančius pokyčius, koreguoja darbo ir studijų formas, bet jokiu būdu nestabdo mūsų studijų proceso, mokslo ir jo žinių sklaidos.

KSU rektorius prof. dr. Arūnas Augustinaitis

Norėčiau pasidžiaugti, kad praėję mokslo metai KSU buvo sėkmingi ir viruso įtaka nepadarė didelės žalos studijų procesams. Didžiuojamės, kad KSU be didelių nesklandumų per savaitgalį perėjo prie nuotolinio darbo formų, o studijų procesas nenutrūko, nenukentėjo, o kai kuriais atvejais net ir pagerėjo, išaugo studijų kokybė, padidėjo studentų pasitenkinimas, lankomumas ir motyvacija. Per šį laiką intensyviai tobulinome studijų metodikas ir nuotolinio darbo taisykles bei etikos reikalavimus.

Tikėtina, kad šie mokslo metai taip pat turės savo iššūkių, tačiau mes esame jiems pasirengę. Nors karantino sąlygos pakito, tačiau viruso grėsmė išlieka ir turi tendenciją didėti, todėl, nors ir nenoriai, bet mokslo metus pradedame kitaip nei visada, ir, užuot tradiciškai kvietę visus mūsų Universiteto bendruomenės narius susirinkti ir naujųjų mokslo metų pradžią sutikti visiems drauge, elgiamės atvirkščiai – saugodami Jus, siekiame išvengti didesnių žmonių sambūrių.

Saugumo užtikrinimas šiuo metu yra labai svarbus, todėl reaguodami į jį šiek tiek keičiame mūsų įprastas studijų formas ir, kai tai yra įmanoma, daugiau dirbsime nuotoliniu būdu. Pavyzdžiui, tokiu būdu rekomenduosime organizuoti teorines dalykų paskaitas, o praktinius užsiėmimus, projektines užduotis ir komandinio darbo formas, reikalaujančias fizinio atvykimo į Universitetą, sieksime sutelkti į naujas integruotas mokymo formas, kurias sąlyginai vadinsime „workshopais“ (arba kūrybinėmis dirbtuvėmis). Studijas planuosime taip, kad šie atvykimai būtų intensyvesni, bet vyktų ne dažniau kaip vieną ar dvi dienas per savaitę KSU auditorijose bei pasirūpinsime, kad būtų užtikrinamos sąlygos, leisiančios išlaikyti saugius atstumus tarp studijuojančiųjų bei dėstančiųjų.

Naujų taikomų studijų metodų bei ,,workshopų” tikslas – per šį laikotarpį gauti kūrybinį, studijų tikslus atitinkantį rezultatą, kurio siekiama remiantis iš anksto pateikta studijų medžiaga. Tokios darbo formos yra sudėtingesnės metodiniu požiūriu ir labiau reikalauja skirtingų kursų integracijos, naujų tarpdalykinio bendradarbiavimo koordinavimo pastangų, darbų ir kolektyvinio metodikų derinimo. Taip pat nuolatos tobuliname kokybinius mokymosi, dėstymo ir medžiagos pateikimo nuotoliniu bei gyvu – kontaktiniu būdu reikalavimus, skiriame didžiulį dėmesį kompiuterinės įrangos ir nuotolinio mokymosi platformų gerinimui, naudojimo patogumo užtikrinimui bei grįžtamojo ryšio tiek studentams, tiek dėstytojams teikimui.

Taip pat tai ne mažiau sudėtinga užduotis ir studijų tvarkaraščio planavimui, taigi, čia norime paprašyti didesnio akademinės bendruomenės – studentų bei dėstytojų – supratingumo dėl galimų tvarkaraščių keitimų pirmosiomis studijų savaitėmis, jeigu iškiltų jų tobulinimo poreikis. Suprantame, kad nemažai Jūsų jau nekantrauja pradėti naujus mokslo metus bei gauti visą informaciją apie tai, kaip tiksliai tai vyks. Užtikriname, kad laukti liko jau nedaug ir Studijų skyriaus darbuotojai rūpinasi, kad informacija apie mokymo tvarką ir pirminius tvarkaraščius pasiektų studentus kuo greičiau, o fakultetų vadovai padeda išspręsti metodinius tvarkos klausimus. Pabrėžtina tai, kad ir toliau išliksime lankstūs, greitai reaguojantys į Jūsų nuomones bei skatinsime visų mūsų Universiteto bendruomenės narių dialogą. Planuojamus pokyčius taikysime ne mechaniškai visoms studijų programoms ir kryptims, o individualizuosime pagal realius poreikius, reikalavimus ir galimybes. Pavyzdžiui, atsižvelgsime, kiek kiekvienų studijų pobūdis reikalauja praktinių užsiėmimų bei fizinio atvykimo į auditorijas, koks tikslingas jų intensyvumas, kokie reikalavimai specialios programinės įrangos, esančios KSU kompiuterių auditorijose, naudojimui. Be abejo, skirsis pirmakursių ir vyresniųjų kursų bei diplomantų studijų režimai, gyvo – kontaktinio darbo apimtys ir kita.

Atskira tvarka ir specialus tvarkaraštis rengiami pirmo kurso studentams. Tam, kad mūsų pirmakursiai galėtų tinkamai adaptuotis Universitete, pirmą mėnesį jiems bus numatyta daugiau kontaktinių užsiėmimų KSU patalpose. Jiems sudarysime tokį studijų tvarkaraštį, kuris leis optimaliai paskirstyti studijuojančiųjų srautus ir užtikrinti saugią socialinę distanciją.

Šios naujos mišrios ir integruotos studijų formos šiuo metu jau nėra naujiena – panašius metodus bando taikyti daugelis pasaulio ir Lietuvos aukštųjų mokyklų. KSU siekia, kad mūsų pasirinktos studijų metodikos būtų kuo efektyvesnės ir studijų kokybės, ir saugumo požiūriu.

Taigi, linkiu visiems sveikatos ir labai kokybiškų bei teikiančių pasitenkinimą studijų, tegul Covid-19 grėsmės šešėlis nesutrukdo sėkmingos jų pradžios.

Prisiminkite viena – mes, kaip privatus Universitetas, siekiame, kad kiekvienas KSU studentas ir dėstytojas būtų maksimaliai patenkinti, kad būtų atsižvelgta į visų poreikius ir galimybes, o svarbiausia, kad mūsų studentai suprastų ir pajaustų – studijos KSU – tai gyvenimo investicija, kuri leis kurti save, išrasti savo ateitį.

Didžiausios sėkmės!

Kazimiero Simonavičiaus universiteto

Rektorius Prof. Dr. Arūnas Augustinaitis

Dalinkis:

GRĮŽTI