fbpx

KSU pradeda vykdyti tarptautinį projektą, skirtą beglobių migruojančių vaikų globos klausimams spręsti


Kazimiero Simonavičiaus universitetas kartu su tarptautiniais partneriais – Ygeias Tuo Paidiou institutu (Graikija), Nikosijos universitetu (Kipras) ir Tarptautiniu Vaikų gynybos organizacija (Italija) pradeda vykdyti bendrą projektą, pavadinimu – Aljansas už beglobius migruojančius vaikus: standartinės veikimo procedūros globėjams.

Projekto tikslas – bendrų standartų, susijusių su globos sistemomis keturiose ES šalyse, įgyvendinimas, užtikrinant ES piliečių teises, ES globėjų ugdymą, siekiant geriau apsaugoti vaikų teises ir geriausius interesus, skatinant beglobių vaikų gerovę, taip pat pagerinti tarpžinybinį bendradarbiavimą ir supratimą, sustiprinant globėjo vaidmenį ir steigiant visapusišką vaikų apsaugos sistemą bei sustiprinti vaikų apsaugą tarpvalstybinėse ir tarptautinėse situacijose.

„Nelydimi nepilnamečiai patenka į itin sunkią padėtį ne tik dėl pačio migracijos reiškinio, kuris jau savaime kelia sunkumų, bet ir dėl tėvų globos netekimo ir tampa dar labiau pažeidžiami, todėl kiekviena valstybė turi turėti veiksmingą sistemą, kuri galėtų užtikrinti efektyvią vaiko teisių apsaugą. Tikimės, jog šio projekto suformuoti aukščiausi standartai bus vieni iš kertinių principų, kuriais remiantis bus formuojama Lietuvos politika, užtikrinat nelydymų nepilnamečių efektyvią globą,“ – teigia KSU teisės fakulteto dekanė dr. Aida Kišūnaitė

Kovo 23 dieną įvyko pirmasis nacionalinės grupės susitikimas, kuriame dalyvavo KSU teisės fakulteto dekanė dr. Aida Kišūnaitė, KSU tarptautinių ryšių koordinatorė Kristina Šlekienė, Lietuvos Teisės instituto tyrėja dr. Svetlana Justickaja Ir Teismo mediatorė Odeta Intė. Susitikimo metu buvo aptartas projekto įgyvendinimo planas, priemonės bei kiti pagrindiniai su projekto vykdymu susiję klausimai.

Lietuva, kaip ir kitos šiame projekte dalyvaujančios šalys, įsipareigoja parengti veiksmingiausias priemones projekto tikslams įgyvendinti iki 2020 metų.

Dalinkis:

GRĮŽTI