fbpx

KSU pradeda ambicingą, analogo Lietuvoje neturintį mokslo srities vystymo projektą


Kazimiero Simonavičiaus universitetas pradeda ambicingą mokslo srities vystymo projektą, skirtą didžiųjų duomenų platformos ateities įžvalgoms parengti socialinių mokslų, vadybos ir technologinių mokslų kryptims.

2018-10-30  KSU rektorius prof. dr. Arūnas Augustinaitis pasirašė dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba dėl projekto ,,Didžiųjų duomenų platformos ateities įžvalgoms“ (toliau – projektas), finansuojamo pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus“, finansavimo.

Planuojamas mokslinio tyrimo projektas – unikalus ir itin perspektyvus ir savo tikslais, ir tyrimo turiniu, jo įgyvendinimu ir tyrėjų tarpdisciplinine pasaulinio lygio kompetencija. Tokio lygio tyrimų Lietuvoje nebuvo bandyta vykdyti.

KSU subūrė itin kompetentingą tarptautinę tyrimų komandą, kuri tapo dar vienu Universiteto mokslinės veiklos internacionalizavimo žingsniu. Tyrimui vadovaus tarptautinio lygio mokslininkas iš Suomijos prof. dr. Jari Kaivo-oja, Turku Universiteto Ateities įžvalgų tyrimų centro direktorius ir KSU Ateities įžvalgų ir strateginio planavimo magistrantūros studijų programos vadovas. Tai itin aukštos kvalifikacijos mokslininkas, savo srityje vienas žymiausių specialistų Europoje, turintis daugiau kaip 600 mokslo publikacijų, dauguma jų tarptautiniuose recenzuojamuose mokslo leidiniuose ir 80 monografijų, dalyvavęs daugiau kaip 200 mokslinių tyrimų projektų.

Tikimasi, sukurti vieną stipriausių ES Pavyzdinį didžiųjų duomenų centrą, kuris padės siekti dar didesnių rezultatų. Projekto rezultatai bus itin daugiapusiai ir vertingi prognozuojant ateities įžvalgas ilgalaikėje perspektyvoje, valdant įvairius socialinius, ekonominius, geopolitinius procesus, pavyzdžiui: vertinant pabėgėlių elgseną ilgalaikėje perspektyvoje ir panašiai. Tyrimo laukiami rezultatai taip pat turės didelį komercializavimo potencialą ir galės būti panaudoti įvairioms mokslinės ir eksperimentinės plėtros iniciatyvoms.

Pasirinktas tyrimas yra tiesiogiai susietas su sumanios specializacijos krypties „Įtrauki ir kūrybinga visuomenė“ prioritetu „Proveržio inovacijų kūrimo ir diegimo technologijos ir procesai“. Tai naujas etapas Lietuvos socialinių mokslų srityje taikant pačius pažangiausius visuomenės raidos optimizavimo ir modeliavimo metodus, grindžiamus didžiųjų duomenų analize ir naujais prognozavimo požiūriais. Numatoma projekto trukmė – 36 mėn.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Dalinkis:

GRĮŽTI