fbpx

Puikiai įvertinta KSU kokybės vadybos sistema


2018 m. rugsėjo 14 d. atliktas Kazimiero Simonavičiaus universiteto kasmetinis išorės kokybės vadybos sistemos priežiūros auditas. Auditą atliko Vokietijos sertifikavimo įstaigos TÜV Thϋringen padalinio Lietuvoje UAB „TUV UOLEKTIS“ auditoriai. Audito metu vertinta KSU kokybės vadybos sistemos atitiktis tarptautinio standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimams.

2018 m. lapkričio 6 d. pateiktoje audito ataskaitoje konstatuota, kad Universiteto kokybės vadybos sistema pilnai atitinka tarptautinio standarto reikalavimams, Universitete yra pilnai sudarytos sąlygos vadybos sistemos palaikymui ir tobulinimui, ankstesnio audito metu neatitikčių nenustatyta, rekomenduojamas sertifikato galiojimo pratęsimas.

Universitete kokybės vadybos sistema pagal tarptautinį kokybės vadybos standartą ISO 9001 įdiegta 2012 metais ir sertifikuota 2013 metais. Pagal šio standarto reikalavimus kiekvienais metais yra atliekamas Universiteto vidaus ir išorės auditas, kurio metu vertinama kokybės vadybos sistemos atitiktis tarptautinio standarto reikalavimams.

Dalinkis:

GRĮŽTI