fbpx

Kazimiero Simonavičiaus universitete vyko Senato posėdis


Balandžio 11 d. įvyko Kazimiero Simonavičiaus universiteto Senato posėdis. Posėdžio metu rektorė prof. dr. Jolanta Bieliauskaitė pristatė Universiteto 2023 metų veiklos ataskaitą. Ataskaitoje buvo aptarti Universiteto valdymo ir struktūros pokyčiai, išorinių vertinimų rezultatai, studijų, mokslo, projektinė veikla bei indėlis į mokymosi visą gyvenimą plėtrą.

Didelis dėmesys skirtas naujų studijų programų aptarimui. Verslo inovacijų ir komunikacijos mokyklos vadovė Deimantė Žilinskienė pristatė Aviacijos vadybos magistrantūros studijų programą, kurią senato nariai patvirtino. Studijas planuojama pradėti vykdyti rugsėjo mėnesį. Posėdžio metu aptartos ir kitos planuojamos naujos bakalauro bei magistrantūros studijų programos, kurias KSU galės netrukus pasiūlyti studentams.

Prorektorė dr. Loreta Tauginienė pristatė asmenų, pretenduojančių į universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigybes, vertinimo aprašo projektą, mokslo sklaidos ir projektų paraiškų skatinimo aprašo projektą bei KSU akademinės etikos kodekso pakeitimus.

Taip pat buvo aptarti kiti Universiteto veiklai svarbūs klausimai.

Dalinkis:

GRĮŽTI