fbpx

Įspūdžiai iš Erasmus+ dėstymo vizito į Travniko tarptautinį universitetą (IUT)


2018 m. gegužės 21 – 25 d. Kazimiero Simonavičiaus universiteto (KSU) Teisės fakulteto prof. dr. Raimundas Kalesnykas pagal Erasmus+ darbuotojų dėstymo programą skaitė paskaitas Tarptautinės žmogaus teisių teisės ir Europos Sąjungos (ES) teisės tematika Travniko tarptautiniame universitete (angl. International University of Travnik) Bosnijoje ir Hercegovinoje. Paskaitų ciklą sudarė ypač aktualūs Bosnijai ir Hercegovinai integracijos į ES teisinio reguliavimo ir žmogaus teisių apsaugos politikos klausimai, tokie kaip ES teisės principų taikymo svarba ES plėtrai, ES teisės suderinamumas su Bosnijos ir Hercegovinos kaip potencialios valstybės – narės kandidatės teisine sistema, žmogaus teisių apsaugos užtikrinimas ir saugumas bei teisingumo erdvės iššūkiai Bosnijos ir Hercegovinos valstybei. Pažymėtina, kad didelį susidomėjimą tarp studentų ir dėstytojų sukėlė debatai apie Bosnijos ir Hercegovinos valstybės prisiimtus įsipareigojimus gerbti kaimyninių valstybių reikalavimus užtikrinant mažumų ir religinių bendruomenių atstovų teises tiek šalies viduje, tiek santykyje su kitomis Balkanų valstybėmis.

Vizito metu buvo ne tik skaitomos paskaitos, bet taip pat profesoriui teko dalyvauti susitikimuose su Travniko tarptautinio universiteto Teisės fakulteto vadovybe aptariant abipusio bendradarbiavimo kryptis plėtojant mokslinių tyrimų kryptis ir galimybes rengti ES finansuojamus projektus Erasmus+ srityje. Tarptautinių ryšių skyriaus Erasmus+ programos koordinatorius Zlatko Mecan detaliai supažindino svečią su Travniko tarptautiniame universitete vykdomomis studijomis, organizuojamais moksliniai tyrimais, parodė mokslo tyrimo laboratorijas, taip pat buvo aptartos partnerystės galimybės gerinant teisės mokslų studijas ir ugdant dėstytojų profesinę bei pedagoginę kompetenciją.

Nuotraukos iš asmeninio prof. dr. Raimundo Kalesnyko archyvo

Dalinkis:

GRĮŽTI