fbpx

Iškilmingai atidaryti Kazimiero Simonavičiaus universiteto centriniai rūmai


Kazimiero Simonavičiaus universiteto centrinių rūmų atidarymas

 

Penktadienį, vasario 10 d., Kazimiero Simonavičiaus universitete vyko centrinių rūmų atidarymo ir 5 veiklos metų sukakties šventė. Naująjį pastato, esančio Dariaus ir Girėno g. 21, atidarymą, simboliškai pažymėjo ledo skulptūros, vaizduojančios raketą iš Kazimiero Simonavičiaus brėžinių, įžiebimas.  Renginyje dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė Švietimo ir mokslo viceministras doc. dr. Giedrius Viliūnas, Vilniaus miesto savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkas Vytautas Mitalas ir Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras ir generalvikaras Arūnas Poniškaitis.

Švietimo ir mokslo viceministras doc. dr. Giedrius Viliūnas savo sveikinimo kalboje pažymėjo, kad „Politinės valdžios – Švietimo ir mokslo ministerijos, pačios ministrės –  požiūris  į privatų aukštąjį mokslą be abejonės yra pozityvus, tai yra mūsų aukštojo mokslo sistemos dalis, atliekanti funkciją, kurios didieji valstybiniai universitetai negali atlikti ar atlieka nepilnai. Greta didžiųjų galingų universitetų, kuriuos mes norime turėti Lietuvoje, be abejo, yra tokių nišų, kurių jie neužima, nes nėra tokie lankstūs ir maži. Todėl privatūs universitetai turi tas nišas užimti. Kad šioje ekosistemoje privatūs universitetai būtų funkcionalūs, atitiktų lūkesčius tų, kurie ateina į juos, jie turi būti greiti, labai kūrybingi, labai inovatyvūs, tarptautiški ir tinkliški. Viso to požymius mes matome Kazimiero Simonavičiaus universitete, jo studijų programose, pasiekimuose. Mano supratimu, šioje savo raidos stadijoje universitetas tikrai tenkina lūkesčius, kuriuos kėlė jo steigėjai, universiteto administracija, matyt, atitinka lūkesčius ir studentų, kadangi jų sparčiai daugėja“.

Kazimiero Simonavičiaus universiteto rektorius prof. dr. Arūnas Augustinaitis, sveikindamas susirinkusiuosius teigė, kad „Šiuolaikiško, modernaus, atveriančio kelius į nenuspėjamą pasaulį universiteto kūrimas yra didelis iššūkis. Mes, Kazimiero Simonavičiaus universiteto bendruomenė, gebame pasielgti nestandartiškai, kūrybiškai, siekiame šviesių ir vertybiškų tikslų, esame atviri bendradarbiavimui  ne tik su privačiomis ir valstybinėmis aukštosiomis mokyklomis, bet ir su verslu. Juk bendradarbiavimas yra akademinės etikos pagrindas. Mūsų pasiryžimą siekti aukštesnių tikslų ir drąsą kurti pokyčius liudija jau vien sudėtingas, rinkodaros požiūriu nepatrauklus, Universiteto vardas. Kazimieras Simonavičius – iki galo neatskleista istorinė asmenybė. Tačiau neginčijama yra tai, kad jo darbai bent keliais šimtmečiais pralenkė laiką. Kazimieras Simonavičius yra simbolis, leidžiantis mums gyventi ateities kūrimo viltimi“.

Šventės metu prisiminti svarbiausi 5 metų įvykiai ir pasiekimai: gauta maksimali 6 metų institucinė akreditacija, pripažinimas sparčiausiai šalyje augančiu universitetu (remiantis MOSTA duomenimis), tapimas tarptautinių konsorciumų nariu (Compostela, Businet ir kt.), sukurtos naujos studijų programos, kai kurios iš jų neturinčios analogų šalyje (pvz., Aviacijos vadybos bakalauro studijų programa).

Universitete taip pat atidaryta Lietuvos dailininkų sąjungos Skulptūros ir vitražo centro rengiama Kazimiero Simonavičiaus skulptūrų paroda. Skulptoriai Universitetui padovanojo ir įspūdingą dovaną – dideliame ledo  luite įšalusią gėlių puokštę.

 

Kazimiero Simonavičiaus universiteto centrinių rūmų atidarymo akimirkos

Dalinkis:

GRĮŽTI