fbpx

Integruota kūrybos komunikacija – kokybiškos magistro studijos šiuolaikiniam žmogui


KSU rektorius prof. dr. Arūnas Augustinaitis (KSU nuotr.)

Kaip išnaudoti savo kūrybiškumą? Ar kūrybiškumas gali padėti tobulėti profesinėje srityje? Jei Jums kyla šie ar panašūs klausimai, vertėtų apsvarstyti galimybę studijuoti Integruotą kūrybos komunikaciją Kazimiero Simonavičiaus universitete. Apie šią studijų programą pasakoja vienas iš jos kūrėjų, programos dėstytojas ir Kazimiero Simonavičiaus universiteto rektorius prof. dr. Arūnas Augustinaitis.

Kuo ypatinga Integruotos kūrybos komunikacijos magistro studijų programa?

Jau kurį laiką šiuolaikinis pasaulis išgyvena bumą – vyksta visuotinio kūrybingumo pakilimas. Kūrybingumas skatinamas ir visaip puoselėjimas daugelyje žmogaus veiklos sričių – nesvarbu, ar tai būtų technologinė kūryba, ar pedagoginis meistriškumas, ar bendruomeninio gyvenimo pavidalų aktyvinimas, ar vis išradingesnė komunikacija, marketingas ir įvaizdžio kūrimas. Ši kūrybingumo banga kyla ne pati savaime – ją skatina besikeičiančios pasaulio ekonomikos reikmės. Šiuolaikinė ekonomika ir konkurencingumas neatsiejami nuo inovacinio potencialo plėtros didinimo. Taigi kūryba – tai svarbiausias veiksnys, kuris sukuria prielaidas inovacijų plėtrai.

Atsižvelgiant į šias globalios ekonomikos raidos aplinkybes ir augantį kūrybingumo poreikį, KSU suformavo Integruotos kūrybos komunikacijos magistrantūros studijų programą, kurios tikslas – sutelkti visas esmines komunikacijos kompetencijas, kurios didintų kūrybinės veiklos efektyvumą ir pasiūlytų originalius sprendimus įvairiose srityse vis labiau įskaitmeninamose aplinkose. Šioje programoje pristatomi ne tik jau įprastos integruotos marketingo komunikacijos metodai, bet ir viešojo valdymo komunikacijos, plėtros komunikacijos, inovacijų (socialinių ir technologinių) komunikacijos, politikos komunikacijos, „dizaininio“ mąstymo komunikacijos, integruotos žinių vadybos komunikacijos, socialinių tinklų komunikacijos ir kitų svarbių šiandienei visuomenei veiklų kūrybinės inovacinės veiklos integravimo ir taikymo galimybės.

Tai unikali programa, jos galimybės, mokslinis ir karjeros potencialas dar nėra pilnai atskleistas, bet esminis jos privalumas – tai komunikacinių žinių daugybiškumo (pagal H. Etzkowich – multi-valid knowledge) primatas, kai šiuolaikinio komunikacinio mąstymo ir metodų visuma įskaitmenintose aplinkose leidžia sukonstruoti geriausius ir veiksmingiausius veiklos modelius. Trumpai tariant, Integruota kūrybos komunikacija – tai kūrybinius sprendimus remiančių integruotų komunikacijos žinių ir metodų skaitmeniniame amžiuje visuma.

Kokioms sritims ir dalykams skiriama daugiausia dėmesio studijų metu?

Daugiausiai dėmesio skiriama generalizuojančioms komunikacijos sritims, kurios suformuotų integralų šiuolaikinės komunikacijos teorinį ir metodologinį karkasą, leistų įgyti visuminį komunikacinį mąstymą, grįstą šiuolaikiniais tyrimo metodais ir informacinėmis technologijomis.

Studijos pradedamos klasikiniais integruotos marketingo komunikacijos pagrindais, socialinių tinklų komunikaciniais ypatumais, skaitmeninės rinkos (ang. digital market) komunikacinio integravimo metodais, jungiant duomenų analitikos ir semantinio integravimo elementus, ir baigiamos „dizaininio“ mąstymo metodologijomis, atvirų inovacijų bei kūrybinių metodų taikymo kompetencijomis. Ši programa yra labai dinamiška – ji kinta kartu su tomis naujovėmis, kurios iškyla šiuolaikiniame itin kūrybiškai intensyviame gyvenime ir inovacijų ekonomikoje.

Kam rekomenduotumėte studijuoti Integruotą kūrybos komunikaciją?

Integruotos kūrybos ir komunikacijos studijos yra apie ekonominį ir socialinį kūrybos įprasminimą bei padidinimą. Dėl to šios studijos ir rekomenduotinos itin kūrybingoms, turinčioms lankstų visuminį mąstymą, gebančioms socialiai ir technologiškai konstruoti ir dekonstruoti įvairias aplinkas asmenybėms.

Be abejo, Integruota kūrybos ir komunikacija – tai skaitmeninės epochos kūdikis, todėl studijuojantieji turėtų gerai jausti informacijos ir komunikacijos technologijų pulsavimą ir naujoves. Šią studijų programą rekomenduočiau ne tik komunikacijos ir viešųjų ryšių specialistams, bet ir kūrybingiems marketingo atstovams, antrepreneriško mąstymo vadybininkams, kūrybinio verslo ir technologinių sprendinių inovatoriams.

Integruota kūrybos ir komunikacija – kaip daugiapakopė raketa – šios studijos yra skirtos žmogui-tyrėjui, kūrėjui ir karjeristui gerąja šio žodžio prasme, tam, kas ieško, kuria ir randa sprendimus, kurie priverčia atkreipti dėmesį, būti įvertintais, matyti ir vertinti pasiektų rezultatų efektyvumą ir originalumą. Integruotos kūrybos ir komunikacijos studijų karjeros perspektyva – tai kuriančios save ir keičiančios gyvenimą asmenybės raiška. Tai – ėjimas kartu su gyvenimu, naujų tendencijų komunikacinis „įkinkymas“, tai – kūrybinis daugelio aspektų integravimas į naujus žiniomis „prisotintus“ produktus, paslaugas, kūrybinius projektus, dizaininius sprendimus (ang. design-driven innovation).

Daugiau apie studijų programą skaitykite čia: https://bit.ly/2CLZkLD

Dalinkis:

GRĮŽTI