fbpx

Dr. Aida Kišūnaitė dalyvauja pasiruošimo palydimajai globai projekte


Vykstant vaikų globos namų reformai Lietuvoje, SOS vaikų kaimas kartu su partneriais iš Lietuvos bei kitų Europos valstybių įgyvendina projektą „Pasiruošimas palydimajai globai – vaiko teisių apsaugos sistema skirta specialistams ir jaunimui“. Šio projekto stebėsenos komitete dirba ir dr. Aida Kišūnaitė, Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakulteto dekanė ir Tarpdalykinio vaiko teisių tyrimų centro (TVTTC) direktorė.

Projektu siekiama užtikrinti jaunų žmonių teises ir pasirengimą tvariam savarankiškam gyvenimui. Projektas išsiskiria tuo, kad didelis dėmesys skiriamas jaunuoliams iš globos įstaigų – jie kuria, teikia siūlymus ir pataisas. Projekto vykdytojai laikosi nuomonės, kad jaunuoliai iš globos įstaigų geriausiai žino situaciją, todėl jų balsas turi būti išgirstas.

Projekto uždaviniai:

  • Remiantis 5 ES šalyse surinktais duomenimis, globą paliekančiam jaunimui sukurti priemonių sistemą, ugdymo metodiką ir vadovą;
  • Parengti 11 patyrusių instruktorių;
  • 5 ES šalyse surengti nacionalinius mokymus 400 priežiūros specialistų;
  • Sukurti nacionalinės politikos gaires ir išsamią perėjimo iš globos į savarankišką gyvenimą sistemą;
  • Pristatyti projekto rezultatus Briuselyje ir apibrėžti tolesnių veiksmų strategiją.
Dr. Aida Kišūnaitė

Dr. Aida Kišūnaitė teigia, jog „projektas yra aktualus, nes iki šiol Lietuvoje nėra palydimosios globos sistemos. Palydimosios globos paslaugos teikiamos tik keliose savivaldybėse ir tik daliai vaikų, kuriems ši paslauga yra reikalinga. Prieš imantis siūlyti konkrečias paslaugas yra svarbu suprasti globą paliekančių jaunuolių padėtį ir veiksnius, kurie gali padėti sėkmingai pereiti į savarankišką gyvenimą.

Kaip rodo įvairių šalių duomenys, svarbu ir tai, kad priežiūros specialistai, nors ir atlieka savo pagrindinį vaidmenį, nėra tinkamai apmokyti, kad parengtų globą paliekantį jaunimą, be to, trūksta kokybiškų gairių, kurios užtikrintų, kad perėjimas į savarankišką gyvenimą būtų sklandus. Penkiose šalyse jau vykdytas poreikių tyrimas atskleidė, kad prastai pasirengusiam globą palikti jaunimui kyla didelis pavojus patirti socialinę atskirtį“.

TVTTC vadovė pabrėžia, kad „ypatinga svarba projekte tenka jaunimo įsitraukimui, t. y. jaunimo indėlis yra pagrindinė ir neatsiejama visos projekto veiklos dalis. Visose projekte dalyvaujančiose šalyse suburtos nacionalinės jaunimo grupės, tiesiogiai dalyvaujančios informacijos rinkime bei projekto įgyvendinime“.

Kazimiero Simonavičiaus universiteto Tarpdalykinis vaiko teisių tyrimų centras buvo įsteigtas ir veiklą pradėjo 2016 m. liepos mėn. Tai pirmasis tokio pobūdžio centras Lietuvoje, siekiantis atkreipti dėmesį į vaiko teisių temos aktualumą, skatinti moksliniais įrodymais pagrįstos politikos formavimą bei kelti asmenų, dirbančių vaiko teisių apsaugos srityje, kvalifikaciją. Centro ekspertų dalyvavimas tokiuose projektuose kaip „Pasiruošimas palydimajai globai – vaiko teisių apsaugos sistema skirta specialistams ir jaunimui“ prisideda prie vaikų gerovės ir jų teisių užtikrinimo Lietuvoje.

Dalinkis:

GRĮŽTI