fbpx

Main research field(s) / Pagrindinė (-s) mokslo kryptis (-ys)

Communication and Information.

Research output / Mokslo produkcija

 1. Levickaitė, Rasa; Reimeris, Ramojus; Žemaitis, Eigirdas. Kūrybinių industrijų bendruomenės socialinės aplinkos formavimas neformalaus mokymosi ir atvirų inovacijų principais: atvirų inovacijų forumo „Aš, idėja“ atvejis //Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos Mokslų Akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. 2011, T. 22, nr. 2, p. 162-176.
 2. Levickaitė, Rasa. Kūrybingumo fenomenas kaip kompleksinio reiškinio evoliucija = Phenomenon of creativity as evolution of integrated phenomenon // Logos. Vilnius : Logos. ISSN 0868-7692. 2010, Nr. 63, p. 201-212.
 3. Levickaitė, Rasa; Reimeris, Ramojus. Franšizės suvokiamos vertės formavimas: teorinės įžvalgos // Verslas: teorija ir praktika = Business: theory and practice. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. 2011, Vol. 12, no. 1, p. 85-91.
 4. Levickaitė, Rasa; Reimeris, Ramojus. Franšizės verslo modelis: teorinės įžvalgos // Verslas: teorija ir praktika. Vilnius : Technika. ISSN 1648-0627. 2010, Vol. 11, no. 2, p. 134-142.
 5. Valevičius, Martynas; Levickaitė, Rasa. Lighting of cultural heritage as a tool to exhibit historical architectural values in the context of creative industries (the case of Ukmergė) // Limes : borderland studies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-7475. 2011, Vol. 4, no. 2, p. 162-176.
 6. Levickaitė, Rasa. Theoretical and practical perspectives on creative economy (selected cases) // The 7th international scientific conference “Business and Management 2012”, May 10-11, 2012 : selected papers. Vilnius : Technika,2012. ISBN 9786094571169. ISSN 2029-4441. eISSN 2029-929X. p. 669-674.
 7. Levickaitė, Rasa. City festival – a traditional cultural expression of the creative industries (the case of International Contemporary Dance Festival “New Baltic Dance”) // Limes : borderland studies. Vilnius : Technika. ISSN 2029-7475. 2011, Vol. 4, no 1, p. 36-53.
 8. Levickaitė, Rasa. Four approaches to the creative economy: general overview // Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. 2011, T. 9, nr. 1, p. 81-92.
 9. Levickaitė, Rasa. Generations X, Y, Z: how social networks form the concept of the world without borders (the case of Lithuania) // Limes : cultural regionalistics. Vilnius : Technika. ISSN 2029-0187. 2010, Vol. 3, no 2, p. 170-183.
 10. Levickaitė, Rasa. Interlinks of cultural and creative economies through creative products and services // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: Verslas XXI amžiuje = Business in XXI Century. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. 2012, T. 4, nr. 3, p. 256-261.
 11. Levickaitė, Rasa. Kultūra po Aukštaitijos dangumi (XIV etikos forumas) : Konferencija // Santalka : Filosofija. Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. 2008, Vol. 16, no. 3, p. 60-61.
 12. Levickaitė, Rasa. Kūrybinės industrijos: klasifikavimo sistemos ir modeliai XXi a. kūrybos ekonomikos kontekste // Mokslas – Lietuvos ateitis = Science – future of Lithuania: verslas XXI amžiuje = business in XXI Century. Vilnius : Technika. ISSN 2029-2341. 2011, T. 3, nr. 4, p. 21-27.
 13. Levickaitė, Rasa. Kūrybinės industrijos: Vilniaus Gedimino technikos universiteto studijų programos tyrimas // Santalka. Filologija. Edukologija. Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. 2010, T. 18, nr. 2, p. 67-76.
 14. Levickaitė, Rasa; Reimeris, Ramojus. Kūrybos ekonomikos penkiakampis // Santalka: filosofija, komunikacija. Vilnius : Technika. ISSN 2029-6320. 2011, Vol. 19, nr. 1, p. 83-91.
 15. Levickaitė, Rasa. Socialinių sąlygų dualizmas: religija, moralė, mokslas // Santalka : Filosofija. Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. 2008, Vol. 16, no. 3, p. 50-55.
 16. Levickaitė, Rasa. Studijų pasirinkimo motyvai – unikalios studijų programos ir jų viešinimas (Vilniaus Gedimino technikos universiteto tyrimas) // Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. 2011, Vol.19, no. 1, p. 59-66.
 17. Levickaitė, Rasa. Tarpdalykinis projektas kaip įtraukaus mokymosi metodas: skaitmeninės mados projekto atvejis = An interdisciplinary project as an inclusive learning approach: the case of a digital fashion project // Verslo ir teisės aktualijos : Socialinių mokslų kolegija (SMK). eISSN 2029-574X. 2021, 1, p. 105-111.
 18. Levickaitė, Rasa. Vilniaus Gedimino technikos universiteto bakalauro studijų kokybės tyrimas (2009 m.) // Santalka. Filologija. Edukologija. Vilnius : Technika. ISSN 1822-430X. 2010, T. 18, nr. 4, p. 66-80.
 19. Stankevičienė, Jelena; Levickaitė, Rasa; Braškutė, Monika; Noreikaitė, Elinga. Creative ecologies: developing and managing new concepts of cr eative economy // Business, management and education = Verslas, vadyba ir studijos. Vilnius : Technika. ISSN 2029-7491. 2011, T. 9, nr. 2, p. 277-294.
 20. Reimeris, Ramojus; Levickaitė, Rasa. Kūrybinės industrijos: kūrybingumo komunikacija // Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Studentų mokslinės draugijos Konferencijos rinktiniai raštai“. Vilnius : VU KF SMD. ISSN 2029-3267. 2010, nr. 1, p. 40-47.
 21. Rutkauskas, Aleksandras Vytautas; Levickaitė, Rasa; Maknickienė, Nijolė. Creative economy: search for universally sustainable development possibilities in the context of Lithuanian creative and cultural industries // Asian Journal of Business and Management (AJBM). Jakarta : Asian Online Journals. ISSN 2321-2802. 2014, vol. 2, iss. 4, p. 246-257.
 22. Levickaitė, Rasa; Reimeris, Ramojus. Keturi požiūriai į kūrybos ekonomiką kaip socialinį ekonominį reiškinį // Mokslas ir technika : Lietuvos MA ir Lietuvos inžinierių sąjungos mėnesinis žurnalas. Vilnius : UAB “Mokslas ir technika”. ISSN 0134-3165. 2010, Nr. 11, p. 35-36.
 23. Zabarskaitė, Elena Jolanta (sudarytojas, autorius, mokslinis konsultantas); Norbutaitė, Meda; Venckus, Remigijus;
  Pipinytė, Živilė; Skerstonas, Eugenijus; Jonaitienė, Vaida; Mickevičius, Aistis; Rudokas, Kastytis; Lepeška, Mykolas; Jovaišaitė, Žygimantė Vakarė; Levickaitė, Rasa; Petrovė, Ilona (redaktorius); Gelažius, Rokas
  (dailininkas); Plungė, Rimantas (recenzentas); Labanauskas, Liutauras (recenzentas); Barauskas, Jūras (vertėjas); Strazdaitė, Ramunė (brėžiniai, kompiuterinė grafika); Gandžumianas, Seržas (brėžiniai, kompiuterinė grafika); Moore, Grace (brėžiniai, kompiuterinė grafika); Kazlauskas, Mindaugas (sudarytojas). Mados fenomenas. Mada
  kūrybos visuomenėje : Kolektyvinė monografija. Vilnius : Kazimiero Simonavičiaus unviersitetas, UAB, 2021. 216.
 24. Levickaitė, Rasa. Modelling of the creative economy sustainable development = Kūrybos ekonomikos tvariosios plėtros modeliavimas. Vilnius : Technika, 2015. 184 p.
 25. Howkins, John.; Reimeris, Ramojus (vertėjas); Levickaitė, Rasa (vertėjas). Kūrybos ekonomika / John Howkins ; [vertėjai: Ramojus Reimeris ir Rasa Levickaitė]. Vilnius : Technika, 2010. 276 p. ISBN 9789955286417.

Membership in editorial boards of scientific journals  / Narystės mokslinių žurnalų redakcinėse kolegijose

2016-2023 Editor, Creativity Studies, Vilnius Gediminas Technical University, https://journals.vilniustech.lt/index.php/CS/editorialboard

Participation in R&D projects / Dalyvavimas MTEP projektuose

An augmented reality modeling solution – a tool to increase the social, economic and ecological sustainability of real estate projects. No. 01.2.2-MITA-K-702-07-003. Period 2020 – 2022. The aim of the project is to develop a fully functional virtual urban simulator (VUS) for modeling augmented reality.