fbpx

Seminaro data ir laikas: Birželio 12 d.

4 ak. val. nuo 09.00 iki 12.15val.

Kaina: 118 Eur;

Registracija

Seminaras vyks nuotoliniu būdu.  

Daugiau informacijos telefonu  8 600 14470 arba el. paštu training@ksu.lt

Mokymų lektorius Dr. Raimundas Kalesnykas, Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės ir technologijų instituto profesorius, sertifikuotas antikorupcinės vadybos sistemos ISO 37001:2016 auditorius ir konsultantas, padedantis įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms diegti antikorupcinės vadybos, rizikų bei atitikties valdymo sistemas, įgyvendinti korupcijai atsparios aplinkos atitikties, interesų konfliktų valdymo, pranešėjų apsaugos bei antikorupcinio sąmoningumo ugdymo ir vidinių mokymų programas. Turi didesnę nei 2000 ak. valandų nacionalinių ir tarptautinių ekspertinių mokymų vedimo viešojo sektoriaus ir verslo kompanijų įvairaus lygio vadovams bei darbuotojams, valstybės tarnautojams ir pareigūnams patirtį. Taip pat turi daugiau kaip 10 metų praktinio darbo patirties diegiant antikorupcinės vadybos sistemas viešojo sektoriaus organizacijoms, atliekant vidaus ir išorinius auditus tarptautinėse verslo kompanijose. Nuo 2008 metų kaip ekspertas dirba įvairiuose tarptautinėse organizacijose (ESBO, UNODC, USAID, EK, CEPOL, ECORYS, UK Safeworld ir kt.), kur prisidėjo įgyvendinant teisinės sistemos ir antikorupcines reformas Kirgizijoje, Tadžikistane, Kazachstane, Ukrainoje, Kosove, Azerbaidžane ir kt. valstybėse. Nuo 2019 m. kaip ekspertas teikia konsultacijas ir techninę pagalbą Europos Komisijos Migracijos ir vidaus reikalų generaliniam direktoratui (DG HOME) kovos su korupcija srityje.

 

Mokymai skirti

Viešojo sektoriaus organizacijų, viešojo administravimo institucijų ir/ar jų struktūrinių padalinių vadovams, už korupcijos prevenciją / antikorupcinę aplinką atsakingiems asmenims, vidaus audito, atitikties funkcijų vykdytojams ir kt. viešajame sektoriuje dirbantiems asmenimss, valstybės tarnautojams ir pareigūnams.

Mokymų uždaviniai:

 • supažindinti su korupcijos prevencijos sisteminiais pokyčius (teisinio reguliavimo, vadybos standartų panaudojimo, elgsenos nuostatų diegimo) kuriant antikorupcinę aplinką įstaigose;
 • suteikti praktinių žinių dėl privalomų antikorupcinės atitikties reikalavimų įgyvendinimo susidūrus su korupcinio pobūdžio apraiškomis bei pasirenkant tinkamą elgsenos sprendimą išvengiant korupcijos rizikos vykdant darbines/tarnybines funkcijas
 • pateikti praktines rekomendacijas, kaip pa(si)rinkti ir kokias korupcijos prevencijos priemones naudoti užtikrinant veiksmingą antikorupcinės aplinkos įgyvendinimą viešojo sektoriaus organizacijose

 

Mokymų turinys/programa:

Mokymų sesija 1: Nauji ir privalomi antikorupciniai reikalavimai viešojo sektoriaus organizacijoms

 • Korupcijos prevencijos pokyčių tendencijos
 • (Ne)skaidrumo ir pažeidžiamumo priežastys ir rizikos nustatymas, korupcijos „atvejų“ pristatymas ir aptarimas
 • Korupcijai atsparios aplinkos kūrimo ir įgyvendinimo praktika: klaidos, sprendimai, darbuotojų į(si)traukimas
 • Darbuotojų vertybės ir įsipareigojimai formuojant antikorupcines nuostatas bei pagal tai parenkant ir įdiegiant į organizacijos veiklos procesus korupcijai atsparias priemones

 

Mokymų sesija 2: Organizacijos darbuotojų antikorupcinės elgsenos valdymo procesas

 • Darbuotojų elgesio variantai susidūrus su korupcinio pobūdžio apraiškomis (praktinės situacijos, analizė, sprendimai)
 • Antikorupcinės atitikties funkcija organizacijoje: priskirtinumas, reikalavimai, kompetencija, dalyvavimas formuojant antikorupcinę kultūrą
 • Darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo ugdymo kryptys, ištekliai, įtraukimas, nauda
 • Antikorupcinės aplinkos veikimo monitoringas, veiksmingumo matavimo ir sėkmės rodikliai bei atsakomybė už atitikties reikalavimų neįgyvendinimą

 

Dalyviams bus išduodami registruoti mokymų pažymėjimai su NŠPR valstybiniu programos kodu.

Rekvizitai:

Kazimiero Simonavičiaus universitetas, UAB

Dariaus ir Girėno g. 21, Vilnius, LT-02189

Įmonės kodas: 111968775

PVM mokėtojo kodas: LT100011185311

Sąskaita: LT 854010 0424 0030 9151

Daugiau informacijos:
training@ksu.lt

+370 600 14470